Návod k použití SONY DAV-IS50

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DAV-IS50. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DAV-IS50 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DAV-IS50.


SONY DAV-IS50 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (17457 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DAV-IS50 (7694 ko)
   SONY DAV-IS50 annexe 4 (6932 ko)
   SONY DAV-IS50 annexe 1 (14533 ko)
   SONY DAV-IS50 annexe 2 (7603 ko)
   SONY DAV-IS50 annexe 3 (531 ko)
   SONY DAV-IS50 DATASHEET (323 ko)
   SONY DAV-IS50 QUICK START GUIDE (276 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DAV-IS50

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-299-548-11(1) Systém domácího kina s DVD pehrávacem Návod k obsluze ©2008 Sony Corporation 3-299-550-11(1) DAV-IS50 Prvodce rychlým zapojením a nastavením Po provedení postupu uvedeného v tomto prvodci rychlým zapojením a nastavením budete moci systém ihned zacít pouzívat. Podrobné informace - viz návod k obsluze. © 2008 Sony Corporation (1) A A B C D G E F H I J K L M N O P ER POW POW N LINE ER/O NES PHO Q R S B C B G 1A 1 1 1 E 1 D CG B NF D E F 3 1) 4 2) 2) 5 6 7 Televizor atd. C R Zadní strana subwooferu Zadní panel surroundového zesilovace EZW-RT10 10 EZW-RT S-AIR ID A B C PAIRING SPEAKER L SURROUND SELECTOR SURROUND SURROUND BACK R Q D D B C Kabely reprosoustav G Spodní strana subwooferu Mkká látka SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS50 SPEAKER ONLY FOR SS-IS15 FRONT R FRONT L SUR R SUR L CENTER Kabely reprosoustav EZW-RT10 E SPEAKER N Do síové zásuvky S-AIR ID A B C PAIRING L SURROUND SELECTOR SURROUND SURROUND BACK R F Síový kabel3) E Audio kabel (není soucástí píslusenství) AUDIO OUT L VIDEO IN Televizor R J VIDEO OUT (VIDEO) (Video výstup - video) H TV (AUDIO IN) (TV - audio vstup) DMPORT I A G SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS50 Do síové zásuvky SPEAKER ONLY FOR SS-IS15 FRONT R FRONT L SUR R SUR L CENTER Síový kabel3) F K L G +/1 POWER (Napájení) EZW-RT10 POWER Pepínac S-AIR ID S-AIR ID A B C SPEAKER L Indikátor POWER/ON LINE (Napájení/online) POWER / ON LINE PAIRING SURROUND SELECTOR PHONES SURROUND SURROUND BACK R Konektor PHONES (Sluchátka) Pepínac SURROUND SELECTOR (Výbr prostorových (surround) reprosoustav) H +/1 C/X/x/c, ECM-AC2 DMPORT M A Vybalení A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Ovládací jednotka Levá pední reprosoustava (bílá zástrcka, kabel 4, 5 m) Stedová reprosoustava (zelená zástrcka, kabel 3, 0 m) Pravá pední reprosoustava (cervená zástrcka, kabel 4, 5 m) Levá prostorová (surround) reprosoustava (modrá zástrcka, kabel 5, 0 m) Pravá prostorová (surround) reprosoustava (sedá zástrcka, kabel 5, 0 m) Subwoofer Smycková anténa pro pásmo AM Drátová anténa pro pásmo FM Video kabel (zlutý) Dálkový ovladac Baterie typu R6 (velikost AA) (2) Kalibracní mikrofon Surroundový zesilovac Kryt kabel reprosoustav Drzák kabel reprosoustav Bezdrátový transceiver Bezdrátový vysílac Kabely reprosoustav (pouze pro pipojení prostorových (surround) reprosoustav pomocí kabelu) (2) B Umístní reprosoustav Pro dosazení nejlepsího prostorového zvuku by mly být vsechny reprosoustavy (krom subwooferu) umístny ve stejné vzdálenosti od poslechového místa (1). Doporucujeme umístit subwoofer do oblasti (2). Poznámka Podle umístní subwooferu mze dojít ke zkreslení televizního obrazu. V takovém pípad umístte subwoofer do vtsí vzdálenosti od televizoru. [. . . ] Systém RDS je dostupný pouze u stanic v pásmu FM. * Poznámka Control for HDMI (Ovládání pes HDMI)/externí audio zaízení Pouzívání funkce Control for HDMI (Ovládání pes HDMI) pro televizory s funkcí , , BRAVIA" Sync Tuto funkci lze pouzít pouze u televizor s funkcí , , BRAVIA" Sync. Pokud pomocí kabelu HDMI (není soucástí píslusenství) propojíte zaízení Sony, která jsou kompatibilní s funkcí Control for HDMI (Ovládání pes HDMI), bude ovládání zjednoduseno níze uvedeným zpsobem: ­ Theatre Mode (Rezim kina) (strana 72), ­ One-Touch Play (Pehrávání stisknutím jediného tlacítka) (strana 72), ­ System Power Off (Vypnutí systému) (strana 72), ­ System Audio Control (Ovládání zvuku systému) (strana 72), ­ Volume Limit (Omezení hlasitosti) (strana 73). Control for HDMI (Ovládání pes HDMI) je standard pro vzájemné ovládání zaízení pouzívaný protokolem CEC (Consumer Electronics Control) pro HDMI (HighDefinition Multimedia Interface). Funkce Control for HDMI (Ovládání pes HDMI) nebude pracovat v následujících pípadech: ­ pokud pipojíte tento systém k zaízení, které není kompatibilní s funkcí Control for HDMI (Ovládání pes HDMI), ­ pokud není zaízení vybaveno konektorem HDMI. Na dálkovém ovladaci systému jsou k dispozici tlacítka pro ovládání TV, jako nap. THEATRE (Kino), ONE-TOUCH PLAY (Pehrávání stisknutím jediného tlacítka), TV ?/1. Podrobnosti - viz cást , , Ovládání televizoru dodaným dálkovým ovladacem" (strana 80) a návod k obsluze TV. · Systém RDS nemusí pracovat správn, pokud naladná stanice nevysílá správn signál RDS nebo pokud je signál stanice slabý. * Nkteré stanice vysílající v pásmu FM nemusí poskytovat sluzby RDS nebo nemusí poskytovat stejné typy sluzeb. Pokud nejste obeznámeni se systémem RDS ve vasí oblasti, vyzkousejte, které stanice systém RDS poskytují. Píjem vysílání v systému RDS Vyberte stanici vysílající v pásmu FM. Pokud jste naladili stanici poskytující sluzby RDS, zobrazí se na displeji na pedním panelu název stanice*. * Pokud není mozno vysílání RDS správn pijímat, nemusí se název stanice na displeji zobrazit. Tip · Pokud je zobrazen název stanice, mzete opakovaným stisknutím tlacítka DISPLAY (Zobrazení) zobrazit její frekvenci. 70CZ THEATRE ONE-TOUCH PLAY TV BRAVIA Sync Podrobnosti o nastavení funkce na systému - viz následující kroky. Podrobnosti o nastavení funkce na TV - viz návod k obsluze TV (v závislosti na TV mze být funkce Control for HDMI (Ovládání pes HDMI) ve výchozím nastavení vypnutá). Poznámka · V závislosti na pipojeném zaízení nemusí funkce Control for HDMI (Ovládání pes HDMI) pracovat. · Funkce Control for HDMI (Ovládání pes HDMI) nemusí pracovat, pokud pipojíte jiné zaízení nez Sony, i kdyz je toto zaízení kompatibilní s funkcí Control for HDMI (Ovládání pes HDMI). Zapnutí/vypnutí funkce [CONTROL FOR HDMI] (Ovládání pes HDMI) 1 2 Opakovan stisknte tlacítko FUNCTION (Funkce), az se na displeji na pedním panelu zobrazí indikace , , DVD". Ve chvíli, kdy je systém v rezimu zastavení, stisknte tlacítko DISPLAY (Zobrazení). Píprava pro pouzití funkce Control for HDMI (Ovládání pes HDMI) (Control for HDMI - Easy Setting) (Ovládání pes HDMI - snadné nastavení) Systém je kompatibilní s funkcí Control for HDMI - Easy Setting (Ovládání pes HDMI snadné nastavení). Pokud je TV kompatibilní s funkcí Control for HDMI - Easy Setting (Ovládání pes HDMI - snadné nastavení), mzete nastavit funkci [CONTROL FOR HDMI] (Ovládání pes HDMI) systému automaticky provedením nastavení na TV. Podrobnosti - viz návod k obsluze TV. Pokud není TV kompatibilní s funkcí Control for HDMI - Easy Setting (Ovládání pes HDMI - snadné nastavení), nastavte funkci Control for HDMI (Ovládání pes HDMI) na systému a TV rucn. Poznámka Control for HDMI (Ovládání pes HDMI)/externí audio zaízení Na TV obrazovce se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání). 3 Stisknte tlacítko X/x pro výbr nabídky [SETUP] (Nastavení) a potom stisknte tlacítko . Zobrazí se polozky nabídky [SETUP] (Nastavení). 4 Stisknte tlacítko X/x pro výbr polozky [CUSTOM] (Uzivatelské nastavení) a potom stisknte tlacítko . Zobrazí se nabídka pro nastavení. 5 Stisknte tlacítko X/x pro výbr nabídky [HDMI SETUP] (Nastavení HDMI) a potom stisknte tlacítko . Zobrazí se polozky nabídky [HDMI SETUP] (Nastavení HDMI). 6 7 · Zobrazované polozky se rzní v závislosti na modelu pro urcitou zemi. Stisknte tlacítko X/x pro výbr polozky [CONTROL FOR HDMI] (Ovládání pes HDMI) a potom stisknte tlacítko . Stisknte tlacítko X/x pro výbr nastavení a potom stisknte tlacítko . 1 2 3 4 Ujistte se, ze je systém a TV propojen kabelem HDMI. Zapnte TV a stisknte tlacítko [/1 pro zapnutí systému. Pepnte volic vstup na TV tak, aby se signál ze systému pivádný pes vstup HDMI zobrazil na TV obrazovce. Nastavte funkci Control for HDMI (Ovládání pes HDMI) na systému a TV. · [OFF] (Vypnuto): Vypnuto. · [ON] (Zapnuto): Zapnuto. Poznámka · Pokud se zobrazí zpráva [Please verify the HDMI connection. ] (Zkontrolujte prosím HDMI pipojení. ), ujistte se, ze je HDMI pipojení provedeno správn. 71CZ Pouzití funkce Theatre Mode (Rezim kina) (Theatre Mode) (Rezim kina) Pokud je TV kompatibilní s funkcí Theatre Mode (Rezim kina), mzete si po stisknutí tlacítka THEATRE (Kino) vychutnat optimální obraz pro filmy a zvuk automaticky pehrávaný pes reprosoustavy systému. Poznámka · Ujistte se, ze je HDMI pipojení provedeno správn a nastavte polozku [CONTROL FOR HDMI] (Ovládání pes HDMI) na [ON] (Zapnuto). · V závislosti na TV nemusí být pehrán zacátek obsahu. · V závislosti na disku mze spustní pehrávání chvíli trvat. Sledování DVD stisknutím jediného tlacítka (One-Touch Play) (Pehrávání stisknutím jediného tlacítka) Pouhým stisknutím tlacítka ONE-TOUCH PLAY (Pehrávání stisknutím jediného tlacítka) se TV zapne, pepne se na vstupní rezim DVD a systém automaticky spustí pehrávání disku. Funkce One-Touch Play (Pehrávání stisknutím jediného tlacítka) rovnz pracuje, pokud: ­ vlozíte disk a na displeji na pedním panelu se zobrazí symbol B, ­ stisknete tlacítko DVD TOP MENU (Hlavní nabídka DVD)/DVD MENU (Nabídka DVD) a na displeji na pedním panelu se zobrazí symbol B, ­ vyberete funkci , , DVD" stisknutím tlacítka FUNCTION (Funkce) a na displeji na pedním panelu se zobrazí symbol B. Poznámka Soucasné vypnutí systému a TV (System Power Off) (Vypnutí systému) Pokud vypnete TV stisknutím tlacítka POWER (Napájení) na dálkovém ovladaci TV nebo tlacítka TV [/1 na dálkovém ovladaci systému, systém se rovnz automaticky vypne. Poznámka · Ped pouzitím funkce System Power Off (Vypnutí systému) provete vhodné nastavení TV. bhem jiné funkce nez , , DVD" nebo , , TV" nebo bhem pehrávání disku CD) se systém nemusí automaticky vypnout. Poslech TV zvuku pes reprosoustavy tohoto systému (System Audio Control) (Ovládání zvuku systému) Tato funkce umozuje poslouchat TV zvuk pes reprosoustavy tohoto systému. [. . . ] Toto tlacítko je k dispozici pouze pro funkci , , DVD" nebo , , DMPORT". V závislosti na adaptéru DIGITAL MEDIA PORT nemusí toto tlacítko pracovat. Tlacítka 5, H, PROG +/SOUND MODE (Program/ rezim zvuku) a AUDIO (Zvukový doprovod) jsou opatena výstupky. Tyto výstupky pouzijte pro snazsí orientaci pi ovládání systému. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DAV-IS50

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DAV-IS50 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag