Návod k použití SONY DAV-F200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DAV-F200. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DAV-F200 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DAV-F200.


SONY DAV-F200 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9894 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DAV-F200 (2825 ko)
   SONY DAV-F200 annexe 1 (2759 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DAV-F200

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-398-069-12(1) Systém domácího kina s DVD pehrávacem Návod k obsluze ©2008 Sony Corporation 3-398-071-11(1) DAV-F200 Pipojení reprosoustav a televizoru Pipojení a instalaci reprosoustav a televizoru provete podle následujících pokyn. Podrobnosti - viz návod k obsluze. © 2008 Sony Corporation (1) 2 3 3 B A 11 C D FRONT R FRONT L SPEAKER IMPEDANCE USE 3 SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-F200 A. F. D. FUNCTION VOL DVD HOME THEATRE SYSTEM DAV-F500 Kontrola dodaného píslusenství ídicí jednotka (1) Pední reprosoustava (levá) (bílý konektor) (1) Pední reprosoustava (pravá) (cervený konektor) (1) Subwoofer (1) Kryt stojanu (1) Srouby (4) Lepicí stítky (pro kryt stojanu) (2) Drátová anténa pro pásmo FM (1) Videokabel (1) emínek na kabel (1) Umístte ob pední reprosoustavy (, ) ve stejné vzdálenosti od sebe, v jaké jsou umístny od poslechového místa (aby se vytvoil rovnostranný trojúhelník). Pední reprosoustavy by mly být umístny v úrovni usí posluchace v poslechovém míst (). [. . . ] · Ped pouzitím USB zaízení se ujistte, ze v USB zaízení nejsou ulozeny zádné soubory napadené virem. Výbr audiosouboru nebo slozky FUNCTION (Funkce) X/x, DVD MENU (Nabídka DVD) DISPLAY (Zobrazení) H 62CZ 1 2 Stisknte opakovan tlacítko FUNCTION, az se na displeji na pedním panelu zobrazí , , USB". Ve chvíli, kdy je systém v rezimu zastavení, stisknte tlacítko DISPLAY (Zobrazení). Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání). Stisknte tlacítko X/x pro volbu souboru a pak stisknte tlacítko . Systém spustí pehrávání vybraného souboru. Stisknutím tlacítka DVD MENU (Nabídka DVD) mzete seznam soubor vypnout. Dalsím stisknutím tlacítka DVD MENU (Nabídka DVD) se zobrazí seznam slozek. Tip 3 Stisknte tlacítko X/x pro volbu polozky [MODE (MUSIC, IMAGE)] (Rezim - hudba, obrázek) a pak stisknte tlacítko . Zobrazí se moznosti polozky [MODE (MUSIC, IMAGE)] (Rezim - hudba, obrázek). 4 5 6 Stisknte tlacítko X/x pro volbu moznosti [MUSIC] (Hudba). Stisknte tlacítko . · Systém je schopen rozpoznat az 150 audiosoubor v jedné slozce. · Pi poslechu soubor MP3 nebo jiné komprimované hudby z penosného zaízení mzete zvuk zdraznit. MODE" (Rezim dekódování) (strana 50) vyberte moznost , , AUTO" (Automatický formát) a rezim zvuku (strana 52) nastavte na , , MOVIE" (Film), , , MUSIC" (Hudba) nebo , , NEWS" (Zprávy). Pro zrusení vyberte , , 2CH STEREO". Ovládání pes konektor HDMI/externí audiozaízení Zastavení pehrávání Stisknte tlacítko x. Stisknte tlacítko DVD MENU (Nabídka DVD). Zobrazí se slozky ulozené v USB zaízení. V prbhu pehrávání slozky se její název zobrazí sedým stínováním. FOLDER LIST 01 02 03 04 05 06 07 08 Let's Talk About Love (1985) 1st Album (1986) In the Middle of Nowhere (1986) Ready for Romance (1986) In the Garden of Venus (1987) Romantic Warriors (1987) Back for Good (1988) Alone (1999) Pehrávání následujícího nebo pedchozího audiosouboru Stisknte tlacítko > pro pehrání následujícího souboru MP3. se mzete vrátit na zacátek aktuálního souboru MP3. Mjte na pamti, ze následující slozku je mozno zvolit dalsím stisknutím tlacítka > po posledním souboru v aktuální slozce, ale není mozno se vrátit do pedchozí slozky stisknutím tlacítka . . Pro návrat do pedchozí slozky zvolte slozku ze seznamu slozek. 7 Stisknte tlacítko X/x pro volbu slozky. x Pehrávání audiosoubor ve slozce Návrat k pedchozímu zobrazení Stisknte tlacítko O RETURN (Návrat). Stisknte tlacítko H pro spustní pehrávání zvolené slozky. x Volba audiosouboru Vypnutí zobrazení Stisknte tlacítko DVD MENU (Nabídka DVD). Stisknte tlacítko . Zobrazí se seznam soubor obsazených ve slozce. TRACK LIST 03 In the Middle of Nowher. . . 01_Geronimo_s_Cadillac 02_Riding_On_A_White_Swan 03_Give_Me_Peace_On_Earth 04_Sweet_Little_Shella 05_Ten_Thousand_Lonely_Drums 06_Lonely_Tears_In_Chinatown 07_In_Shaire Dalsí moznosti ovládání Viz cást , , Dalsí moznosti ovládání" (strana 31). 63CZ FOLDER LIST Výbr souboru obrázku JPEG nebo slozky 01 02 03 04 05 06 07 08 Let's Talk About Love (1985) 1st Album (1986) In the Middle of Nowhere (1986) Ready for Romance (1986) In the Garden of Venus (1987) Romantic Warriors (1987) Back for Good (1988) Alone (1999) FUNCTION (Funkce) PICTURE NAVI (Navigace obrazu) 7 DVD MENU (Nabídka DVD) DISPLAY (Zobrazení) H Stisknte tlacítko X/x pro volbu slozky. x Pehrávání soubor obrázk JPEG ve slozce ve form prezentace (slide show) C/X/x/c, Stisknte tlacítko H pro spustní pehrávání zvolené slozky. Obrázky JPEG budou pehrávány jako prezentace (slide show). Mzete zmnit interval prezentace (strana 65) a pidat efekty do prezentace (slide show) (strana 65). x Výbr souboru obrázku JPEG pomocí zobrazení vnoených obrazovek 1 2 Stisknte opakovan tlacítko FUNCTION, az se na displeji na pedním panelu zobrazí , , USB". Ve chvíli, kdy je systém v rezimu zastavení, stisknte tlacítko DISPLAY (Zobrazení). Stisknte tlacítko PICTURE NAVI (Navigace obrazu). Soubory obrázk JPEG ve slozce se zobrazí na 16 vnoených obrazovkách. Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání). 3 1 2 6 10 14 3 7 11 15 4 8 12 16 Stisknte tlacítko X/x pro volbu [MODE (MUSIC, polozky IMAGE)] (Rezim - hudba, obrázek) a pak stisknte tlacítko . 5 9 13 Zobrazí se moznosti polozky [MODE (MUSIC, IMAGE)] (Rezim - hudba, obrázek). 4 5 6 Stisknte tlacítko X/x pro volbu moznosti [IMAGE] (Obrázek). Stisknte . Stisknte tlacítko C/X/x/c pro volbu souboru obrázku JPEG, který si chcete prohlédnout, a pak stisknte tlacítko . [. . . ] (54) G Rozsvítí se po vlození disku ve formátu NTSC. J Aktuální prostorový formát (neplatí pro soubor obrázku JPEG). K Rozsvítí se pi aktivaci rezimu nocního poslechu. (81) L Rozsvítí se pi správném pipojení konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) ke kompatibilnímu zaízení HDCP (Highbandwidth digital content protection) se vstupem HDMI nebo DVI (Digital visual interface). (37, 67) N Rozsvítí se, kdyz jsou na výstupu systému progresivní signály (pouze pro DVD/USB). (28) O Zobrazuje stav systému, napíklad císlo kapitoly, titulu nebo skladby, informace o case, frekvenci radiopijímace, stavu pehrávání, rezimu dekódování apod. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DAV-F200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DAV-F200 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag