Návod k použití SONY DAV-DZ560

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DAV-DZ560. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DAV-DZ560 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DAV-DZ560.


SONY DAV-DZ560 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1796 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DAV-DZ560 (2063 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DAV-DZ560

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-283-040-11(1) Systém domácího kina s DVD pehrávacem Návod k obsluze DAV-DZ560 ©2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Neinstalujte tento pístroj do stísnného prostoru (napíklad do knihovnicky, vestavné skín a na podobná místa). Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru, nezakrývejte vtrací otvory na pístroji papírovými novinami, ubrusy na stl, závsy, záclonami a podobn. Na pístroj nikdy nepokládejte zapálené svícky. Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na pístroj nádoby naplnné tekutinou, napíklad vázy. [. . . ] · Bhem záznamu skladeb z hudebního CD na USB zaízení nebude funkce System Audio Control (ovládání zvuku systému) pracovat. Rada · Systém a televizor mzete propojit digitáln. Podrobnosti - viz (strana 21). 67CZ Nastavení maximální úrovn hlasitosti systému (Volume Limit) (omezení hlasitosti) Pokud v nabídce televizoru nebo stisknutím tlacítka THEATRE (kino) zmníte zpsob výstupu TV zvuku na výstup pes reprosoustavy systému, mze být v závislosti na úrovni hlasitosti systému reprodukován hlasitý zvuk. Tomu mzete zabránit omezením maximální úrovn hlasitosti. Podrobnosti - viz cást , , [VOLUME LIMIT] (omezení hlasitosti)" (strana 56). Pehrávání audio soubor/soubor obrázk JPEG z USB zaízení Pokud k systému pipojíte USB zaízení, jako je nap. digitální hudební pehrávac nebo pamové USB zaízení (není soucástí píslusenství), mzete pehrávat audio soubory (soubory MP3/WMA/AAC)/soubory obrázk JPEG ulozené na USB zaízení. Seznam USB zaízení, která lze k systému pipojit - viz , , Kompatibilní USB zaízení" (píloha). Na systému lze pehrávat pouze audio soubory ve formátu MP3/WMA/AAC*. * Soubory s ochranou autorských práv (Digital Rights Management) nelze na systému pehrávat. Poznámka · Systém není schopen pehrávat soubory WMA/AAC na disku DATA CD/DATA DVD. Poznámky ke kompatibilním USB zaízením · Nepouzívejte USB zaízení, která nejsou uvedena v seznamu , , Kompatibilní USB zaízení" (píloha). Správná funkce jiných nez uvedených model není zarucena. · Správná funkce vsak nemusí být zarucena ani pi pouzití specifikovaných model. · Nkterá z tchto USB zaízení nemusí být v urcitých oblastech prodávána. Pipojení USB zaízení Pední panel USB zaízení 68CZ Poznámka · Pokud chcete pouzít konektor AUDIO IN/A. CAL MIC (audio vstup/mikrofon pro automatickou kalibraci) a soucasn je pipojeno USB zaízení, bute opatrní, protoze mezi tmito konektory je k dispozici málo prostoru. 1 2 Opakovan stisknte tlacítko FUNCTION +/­ (funkce), az se na displeji na pedním panelu zobrazí indikace , , USB". Pipojte USB zaízení (digitální hudební pehrávac nebo pamové USB zaízení) do konektoru (USB). · Po pipojení USB zaízení se na displeji na pedním panelu zobrazí bhem nacítání vsech dat na USB zaízení nápis , , READING" (nacítání). Poznámka · · · · · Pi pipojování USB zaízení se ujistte, ze jej pipojujete správným smrem. · USB zaízení nezasunujte do konektoru násilím, protoze by mohlo dojít k poskození zaízení. · Do USB konektoru nepipojujte zádné jiné zaízení krom USB zaízení a nevkládejte do nj zádné pedmty. · Podle typu USB zaízení mze trvat asi 10 sekund, nez se na displeji na pedním panelu zobrazí nápis , , READING" (nacítání). · · Vyjmutí USB zaízení 1 2 3 Stisknte tlacítko x pro zastavení pehrávání. Vyjmte USB zaízení. · · · Poznámky k USB zaízení · Systém je schopen pehrávat az 200 slozek vcetn alb, která neobsahují audio soubory a soubory obrázk. Pokud je v USB zaízení ulozeno více nez 200 slozek, závisí rozpoznání slozek systémem na jejich struktue. · Systém je schopen pehrát následující soubory. Soubor Pípona souboru · · Soubor MP3 Soubor WMA Soubor AAC Soubor obrázku JPEG , , . mp3" , , . wma" , , . m4a" , , . jpg" nebo , , . jpeg" · Systém bude pehrávat jakékoliv soubory s výse uvedenou píponou, i kdyz nejsou ve formátu MP3/WMA/AAC/JPEG. Pi pehrávání tohoto typu dat vsak mze dojít k reprodukci hlasitého sumu, který mze poskodit vase reprosoustavy. V následujících situacích/pi pouzití následujících USB zaízení mze spustní pehrávání trvat delsí dobu: ­ pokud pouzíváte USB zaízení se slozitou stromovou strukturou slozek, ­ pokud je práv pehráván audio soubor nebo soubor obrázku JPEG v jiné slozce. V závislosti na formátu soubor ulozených v USB zaízení nemusí být mozné pehrávat tyto soubory na systému. Systém je schopen pehrávat soubory ulozené ve slozkách do osmé úrovn. V závislosti na typu souboru nemusí být mozné audio soubor pehrát na systému. [. . . ] · Vrstva CD1): Vrstva, která je citelná na pehrávaci klasických disk CD. Vícekanálová oblast4) Vrstva Super Audio CD 1) CD 2) vrstvu tohoto disku je mozno pehrávat na klasickém pehrávaci disk CD. Protoze ob vrstvy jsou na jedné stran, není teba disk otácet. Volba vrstvy - viz cást , , Zmna pehrávané vrstvy pi pehrávání hybridního disku Super Audio CD" (strana 37). Volba oblasti - viz cást , , Volba oblasti pehrávání pro dvoukanálový + vícekanálový disk Super Audio CD" (strana 36). 3) 4) 111CZ Tabulka jazykových kód Pravopis jazyk je v souladu s normou ISO 639: 1988 (E/F). Jazykový kód 1027 1028 1032 1039 1044 1045 1051 1052 1053 1057 1059 1060 1061 1066 1067 1070 1079 1093 1097 1103 1105 1109 1130 1142 1144 1145 1149 1150 1151 1157 1165 1166 1171 1174 1181 Afar Abkhazian Afrikaans Amharic Arabic Assamese Aymara Azerbaijani Bashkir Byelorussian Bulgarian Bihari Bislama Bengali; Bangla Tibetan Breton Catalan Corsican Czech Welsh Danish German Bhutani Greek English Esperanto Spanish Estonian Basque Persian Finnish Fiji Faroese French Frisian Jazykový kód 1183 1186 1194 1196 1203 1209 1217 1226 1229 1233 1235 1239 1245 1248 1253 1254 1257 1261 1269 1283 1287 1297 1298 1299 1300 1301 1305 1307 1311 1313 1326 1327 1332 1334 Irish Scots Gaelic Galician Guarani Gujarati Hausa Hindi Croatian Hungarian Armenian Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian Icelandic Italian Hebrew Japanese Yiddish Javanese Georgian Kazakh Greenlandic Cambodian Kannada Korean Kashmiri Kurdish Kirghiz Latin Lingala Laothian Lithuanian Latvian; Lettish 1345 Malagasy Jazykový kód 1347 1349 1350 1352 1353 1356 1357 1358 1363 1365 1369 1376 1379 1393 1403 1408 1417 1428 1435 1436 1463 1481 1482 1483 1489 1491 1495 1498 1501 1502 1503 1505 1506 Maori Macedonian Malayalam Mongolian Moldavian Marathi Malay Maltese Burmese Nauru Nepali Dutch Norwegian Occitan (Afan)Oromo Oriya Punjabi Polish Pashto; Pushto Portuguese Quechua RhaetoRomance Kirundi Romanian Russian Kinyarwanda Sanskrit Sindhi Sangho SerboCroatian Singhalese Slovak Slovenian Jazykový kód 1507 1508 1509 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1521 1525 1527 1528 1529 1531 1532 1534 1535 1538 1539 1540 1543 1557 1564 1572 1581 1587 1613 1632 1665 1684 1697 Samoan Shona Somali Albanian Serbian Siswati Sesotho Sundanese Swedish Swahili Tamil Telugu Tajik Thai Tigrinya Turkmen Tagalog Setswana Tonga Turkish Tsonga Tatar Twi Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Volapük Wolof Xhosa Yoruba Chinese Zulu 1703 Není specifikován Seznam kód oblastí pro rodicovský zámek Kód oblasti 2044 2047 2046 2057 2070 2079 2090 2092 2115 Argentina Austrálie Rakousko Belgie Brazílie Kanada Chile Cína Dánsko Kód oblasti 2165 2174 2109 2248 2238 2254 2276 2304 2363 Finsko Francie Nmecko Indie Indonésie Itálie Japonsko Korea Malajsie Kód oblasti 2362 2376 2390 2379 2427 2424 2436 2489 2501 Mexiko Holandsko Nový Zéland Norsko Pákistán Filipíny Portugalsko Rusko Singapur Kód oblasti 2149 2499 2086 2528 2184 Spanlsko Svédsko Svýcarsko Thajsko Velká Británie 112CZ Pehled cástí pístroje a ovládacích prvk Více informací najdete na stranách uvedených v závorkách. Pední panel Doplující informace A "/1 (zapnuto/pohotovostní rezim) (25, 94) B A (otevení/zavení) (33) C Displej na pedním panelu (115) D Tlacítka pro ovládání pehrávání (33) E (senzor dálkového ovládání) (9) F FUNCTION (funkce) (28) G Ovladac VOLUME (hlasitost) (33) H Konektor PHONES (sluchátka) (33) I Konektor AUDIO IN/A. CAL MIC (audio vstup/mikrofon pro automatickou kalibraci) (21, 87, 25) J Konektor (USB) (68) K Zásuvka pro disk (33) 113CZ Zadní panel Srouby* SPEAKER FRONT R FRONT L SUR R SUR L ANTENNA EZW-T100 COAXIAL 75 FM AM SPEAKER CENTER SUBWOOFER DIGITAL IN EURO AV COAXIAL OPTICAL DC5V 0. 7A MAX TV HDMI OUT DMPORT OUTPUT(TO TV) A Konektory SPEAKER (reprosoustava) (19) B Slot pro bezdrátový vysílac EZW-T100 (21) C Konektor COAXIAL 75 FM (koaxiální) (23) D Konektor antény pro pásmo AM (23) E Konektor EURO AV T OUTPUT (TO TV) (výstup AV z konektoru Scart do televizoru) (20) F Konektor DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT) (21, 78) G Konektor HDMI OUT (výstup HDMI) (20) H Konektory TV (DIGITAL IN COAXIAL/ OPTICAL) (digitální koaxiální/optický vstup) (20) * UPOZORNNÍ Neuvolujte prosím srouby, pokud nebudete instalovat bezdrátový vysílac EZW-T100. 114CZ Displej na pedním panelu Poznámka k indikacím na pedním panelu A Stav pehrávání B Bliká pi aktivaci casovace vypnutí (90) C Zobrazuje stav systému, napíklad císlo kapitoly, titulu nebo skladby, informace o case, frekvenci radiopijímace, stavu pehrávání, rezimu dekódování apod. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DAV-DZ560

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DAV-DZ560 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag