Návod k použití SONY DAV-DZ100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DAV-DZ100. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DAV-DZ100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DAV-DZ100.


SONY DAV-DZ100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1497 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DAV-DZ100 (1322 ko)
   SONY DAV-DZ100 (1683 ko)
   SONY DAV-DZ100 annexe 1 (1313 ko)
   SONY DAV-DZ100 annexe 2 (1313 ko)
   SONY DAV-DZ100 SPEAKER AND TV CONNECTIONS (798 ko)
   SONY DAV-DZ100 INSTALLATION & CONNECTIONS (780 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DAV-DZ100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-590-881-11(1) DVD Systém domácího kina Návod k obsluze DAV-DZ100 ©2005 Sony Corporation Pipojení reprosoustav a televizoru Nainstalujte reprosoustavy A ~ F a televizor podle píkladu na obrázku vpravo a pak je propojte podle níze uvedeného obrázku. Kabely a konektory reprosoustav jsou barevn odliseny v souladu s píslusnými konektory. Poznámky a podrobnosti o instalaci naleznete v návodu k obsluze. VSTUP (Z KONEKTORU VIDEO) E U R INPUT (FRO ) M VID EO O AV VÝSTUP (DO TV) A P V EO T A L O UU T M TV ) U (TO R T S R FRON FRONT R R S UR U 5 C M XIAL FO 7 R R L NTE WOOFE CE R R A S P E R E A K 3 VAROVÁNÍ Abyste pedesli moznému pozáru nebo nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti. Neinstalujte tento pístroj do stísnného prostoru (napíklad do knihovnicky, vestavné skín a na podobná místa). Abyste pedesli vzniku ohn, nezakrývejte vtrací otvory na pístroji papírovými novinami, ubrusy na stl, závsy, záclonami a podobn. [. . . ] · Systém je schopen zobrazovat pouze první úrove DVD/CD textu, jako je název disku nebo titulu. · Pokud není mozné zobrazit název MP3 souboru, objeví se místo nj , , *" na displeji na pedním panelu. · V závislosti na textu se nemusí zobrazovat jméno disku nebo skladby. · Doba pehrávání audio skladeb MP3 a video soubor DivX se nemusí zobrazovat správn. · Pokud pehráváte disk obsahující soubory obrázk JPEG a nastavíte [MODE (MP3, JPEG)] na [AUTO] nebo [AUDIO (MP3)] (strana 34), zobrazí se zpráva , , NO AUDIO" na displeji na pedním panelu. 1 V prbhu pehrávání stisknte tlacítko DISPLAY. Zobrazí se následující nabídka. T 1:01:57 Casový údaj 2 Opakovaným stiskem tlacítka DISPLAY se casové informace zmní. Zobrazení informací a druhy cas/dob, které si mzete zobrazit, závisí na pehrávaném disku. 44CZ x Pi pehrávání disku DVD VIDEO nebo DVD-RW mnit. Jestlize disk text neobsahuje, zobrazí se nápis "NO TEXT". · T **:**:** Doba pehrávání aktuálního titulu · T­**:**:** Zbývající cas aktuálního titulu · C **:**:** Doba pehrávání aktuální kapitoly · C­**:**:** Zbývající cas aktuální kapitoly x Pi pehrávání disku VIDEO CD (s funkcemi PBC) Pehrávání disk BRAHMS SYMPHONY Zobrazení textu DATA CD (MP3 audio/DivX video)/DATA DVD (DivX video) Stisknutím tlacítka DISPLAY pi pehrávání audio skladeb MP3 na disku DATA CD nebo video soubor DivX na disku DATA CD/DATA DVD si mzete zobrazit název alba/skladby/ souboru a datový tok audio stopy (mnozství dat za sekundu pro aktuální audio stopu). Datový tok* T 17:30 128k · **:** Doba pehrávání aktuální scény x Pi pehrávání disku VIDEO CD (bez funkcí PBC) nebo CD · T **:** Doba pehrávání aktuální skladby · T­**:** Zbývající cas aktuální skladby · D **:** Doba pehrávání aktuálního disku · D­**:** Zbývající cas aktuálního disku x Pi pehrávání disku DATA CD (MP3 audio) · T **:** Doba pehrávání aktuální skladby x Pi pehrávání disku DATA CD (DivX video)/DATA DVD (DivX video) JAZZ RIVER SIDE Název alba Název skladby/ souboru · **:**:** Doba pehrávání aktuálního souboru Poznámka · Je mozno zobrazovat pouze znaky abecedy a císlice. · V závislosti na typu pehrávaného disku mze systém zobrazovat pouze omezený pocet znak. Krom toho (rovnz v závislosti na disku) se nemusejí zobrazit vsechny textové znaky. * Zobrazí se, pokud: ­ pehráváte audio skladbu MP3 ulozenou na disku DATA CD. ­ pehráváte video soubor DivX, který obsahuje audio stopu ve formátu MP3 na disku DATA CD/ DATA DVD. Zobrazení datových údaj (pouze JPEG) Kontrola informací o pehrávání disku Kontrola DVD/CD textu Opakovan stisknte DISPLAY v kroku 2 pro zobrazení textu zaznamenaného na disku DVD/ CD. DVD/CD text se zobrazí pouze v pípad, je-li na disku zaznamenán. Tento text není mozno Informace o datu je mozno zobrazovat pi pehrávání, pokud je v souboru obrázku zaznamenána zálozka (tag) Exif*. Dvakrát stisknte tlacítko v prbhu pehrávání. DISPLAY Zobrazí se nabídka Control Menu. pokracování 45CZ 1(8) 1(20) 01/ 01/ 2003 DATA CD JPEG Informace o datu * Formát , , Exchangeable Image File Format" pedstavuje formát pro digitální fotoaparáty, definovaný sdruzením Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA). Rada · Datové informace jsou [DD/MM/YYYY]. DD: Den MM: Msíc YYYY: Rok Poznámka · Pokud nejsou zádné informace o datu obsazeny, nebo pokud jsou data na disku poskozena, systém zádné informace o datu nezobrazí. 46CZ x Pi pehrávání disku DVD VIDEO Nastavení zvuku Zmna parametr zvuku Pi pehrávání disku DVD VIDEO nebo DATA DVD/DATA CD (video soubory DivX) zaznamenaných ve více audio formátech (PCM, Dolby Digital, MPEG audio nebo DTS) mzete zmnit formát zvuku. Jsou-li na disku DVD VIDEO zaznamenány vícejazycné zvukové záznamy, mzete zvolit také pozadovaný jazyk zvukového doprovodu. U disk CD, DATA CD nebo VIDEO CD si mzete vybrat zvuk z pravého nebo z levého kanálu a poslouchat jej z obou reprosoustav. Napíklad pi pehrávání disku obsahujícího písn s vokály v pravém kanálu a instrumentální doprovod v levém kanálu mzete vybrat levý kanál a poslouchat instrumentální doprovod z obou reprosoustav. U rzných disk DVD VIDEO se lisí nabídka jazyk. Jestlize se zobrazí 4 císlice, indikují jazykový kód. Viz , , Tabulka jazykových kód" (strana 78), kde jsou uvedeny jazyky s píslusnými kódy jazyka. Jestlize je stejný jazykový kód zobrazen dvakrát nebo vícekrát, znamená to, ze na disku DVD VIDEO je záznam ve více audio formátech. x Pi pehrávání disku DVD-RW Nastavení zvuku Zobrazí se typy zvuku, které jsou zaznamenány na disku. Píklad: · [1: MAIN] (hlavní zvuk) · [1: SUB] (vedlejsí zvuk) · [1: MAIN+SUB] (hlavní a vedlejsí zvuk) · [2: MAIN] · [2: SUB] · [2: MAIN+SUB] Poznámka · [2: MAIN], [2: SUB], a [2: MAIN+SUB] se neobjeví, kdyz je na disku zaznamenán pouze jeden zvuk. x Pi pehrávání VIDEO CD, CD nebo DATA CD (MP3 audio) AUDIO (zvukový doprovod) Výchozí nastavení je podtrzeno. · [STEREO]: standardní stereo zvuk · [1/L]: zvuk levého kanálu (monofonní) · [2/R]: zvuk pravého kanálu (monofonní) x Pi pehrávání disku DATA CD (DivX video) nebo disku DATA DVD (DivX video) 1 Bhem pehrávání stisknte tlacítko AUDIO. Zobrazí se následující nabídka. 1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2. 1 Volba audio signál u disk DATA CD nebo DATA DVD se lisí v závislosti na video souboru DivX, který je ulozen na disku. Píslusný formát se zobrazuje na displeji. x Pi pehrávání disku Super VCD 2 Opakovaným stiskem tlacítka AUDIO zvolte pozadovaný audio signál. Výchozí nastavení je podtrzeno. [. . . ] Píslusné regionální kódy jsou uvedeny na systému a rovnz na obalu disku. Tento systém je schopen pehrávat pouze disky odpovídající jeho regionálnímu kódu. Na systému je rovnz mozno pehrávat disky oznacené znackou , , ". I v pípad, ze na disku DVD není uveden zádný regionální kód, mze být omezení regionu stále aktivní. ALL Scéna Disky DVD je mozno rozlisovat jako filmový software nebo video software. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DAV-DZ100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DAV-DZ100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag