Návod k použití SONY DAR-RD100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DAR-RD100. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DAR-RD100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DAR-RD100.


SONY DAR-RD100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2771 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DAR-RD100 (3304 ko)
   SONY DAR-RD100 annexe 1 (13335 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DAR-RD100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-631-916-32(1) DVD rekordér Systém domácího kina Návod k obsluze DAR-RD100 © 2005 Sony Corporation Prvodce zapojováním Pectte si tohoto Prvodce zapojováním jest ped pipojením systémových komponent. Podrobnosti si vyhledejte v , , Návodu k obsluze". TV : Sipky oznacují pední stranu. Zapojení reprosoustav Nainstalujte polozky A - F tak, jak je patrno z výse uvedeného píkladu instalace, a pak jednotlivé komponenty zapojte zpsobem uvedeným vpravo. Otocte polozku F na stranu a pak zapojte polozky A - E v uvedeném poadí. Pi zapojování polozky E zapojte 1 a 2* v uvedeném poadí. [. . . ] Budete-li chtít smazat vsechny skladby v seznamu, zvolte moznost [ ] (erase all) a stisknte tlacítko ENTER. Opakované pehrávání programu V prbhu pehrávání programu (Programme Play) stisknte tlacítko REPEAT pro volbu polozky, která se má opakovat. [TRACK] (skladba): Opakované pehrávání aktuální skladby. [ALL] (vsechno): Opakované pehrávání vsech skladeb v seznamu. Nic se nezobrazuje: Nebude se opakovan pehrávat. 60CZ Pehrávání soubor obrázk JPEG DATA CD 3 Zvolte soubor (obrázek), který si chcete prohlédnout. Zvolený obrázek se zobrazí v okénku náhledu (preview). · Pokud nastavíte jiný rezim rychlosti prezentace (slide show) ( ) nez [X] (vypnutý), spustí se prezentace (slide show) od zvoleného souboru. Viz níze uvedená cást , , Sledování prezentace - slide show". Je mozno pehrávat soubory obrázk JPEG na discích DATA CD (CD-R/CD-RW). Podrobnosti o souborech obrázk JPEG, viz cást , , Poznámky k souborm obrázk JPEG" (strana 62). Pepínac AMP/DVD 1 4 7 2 5 4 Stisknte tlacítko H nebo tlacítko ENTER. Zvolený obrázek se zobrazí na celé obrazovce. 3 6 9 Otocení obrázku Pi prohlízení obrázku stisknte tlacítko M/m. Po kazdém stisknutí tlacítka se obrázek otocí o 90 stup ve smru hodinových rucicek nebo proti smru hodinových rucicek. Pehrávání 8 0 TOP MENU </M/m/, , ENTER O RETURN H Pechod na následující nebo pedchozí obrázek . /> Stisknte tlacítko . /> nebo </, . Pro návrat k menu se seznamem x X Stisknte tlacítko x. z Tipy · Stisknte tlacítko M/m pro pechod na následující/ pedchozí stránku seznamu. · Opakovan stisknte tlacítko O RETURN pro vypnutí menu se seznamem. Stisknte tlacítko MENU pro zapnutí menu se seznamem. 1 Vlozte do rekordéru disk DATA CD. Na obrazovce televizoru se zobrazí menu se seznamem. JPEG List JPEG Folder 1 JPEG Folder 2 JPEG Folder 3 JPEG Folder 4 JPEG Folder 5 JPEG Folder 6 JPEG Folder 7 JPEG Folder 8 Preview Sledování prezentace (Slide show) Soubory obrázk JPEG na disku DATA CD si mzete pehrávat postupn za sebou ve form prezentace (slide show). Folder : JPEG Folder 1/ 1 2 3 4 Pokud disk obsahuje jak audio skladby MP3, tak soubory obrázk JPEG, mzete mezi jednotlivými seznamy pepínat. Stisknte tlacítko </ , pro volbu moznosti [JPEG] v horní cásti menu a stisknte tlacítko ENTER. Zvolte slozku, kterou si chcete prohlédnout, a stisknte tlacítko ENTER. Stisknte tlacítko , pro volbu polozky [ ] (slide show - prezentace). Stisknte tlacítko m pro volbu polozky [ (play speed - rychlost pehrávání). Stisknte tlacítko </, pro volbu rychlosti pehrávání, >>> (rychle), >> (normáln) nebo > (pomalu) a stisknte tlacítko ENTER. ] 2 Pepnte pepínac AMP/DVD do polohy DVD, zvolte slozku a stisknte tlacítko ENTER. Zobrazí se seznam soubor obsazených ve slozce. Pro návrat k seznamu slozky zvolte [ ] a stisknte tlacítko ENTER. , pokracování 61CZ Poznámky JPEG List JPEG Folder 1 1-Image file1. jpg 2-Image file2. jpg 3-Image file3. jpg 4-Image file4. jpg 5-Image file5. jpg 6-Image file6. jpg 7-Image file7. jpg Preview Folder : 5 Zvolte soubor a stisknte tlacítko H nebo tlacítko ENTER. Prezentace (slide show) se spustí od zvoleného souboru obrázku. Pro pozastavení pehrávání stisknte tlacítko X. Pro ukoncení prezentace (slide show) a návrat k menu se seznamem stisknte tlacítko x nebo tlacítko O RETURN. · Rekordér umozuje pouze pehrávání soubor s píponou , , . JPG". · Rekordér je schopen na disku rozpoznat celkový pocet az 999 slozek a soubor. Rekordér nemusí být schopen rozpoznat nkteré disky v závislosti na zaízení pouzitém pro záznam (vypálení) nebo v závislosti na stavu disku. · V závislosti na disku nebo na velikosti soubor obrázk mze urcitou dobu trvat, nez se zahájí pehrávání. · Velikost obrázku, kterou je tento rekordér schopen zobrazit, je omezena bodovou velikostí 8192 × 7680 pixel. [. . . ] i. LINK je známjsí název pro sbrnici pro datové penosy IEEE 1394, navrhovaný spolecností SONY, a pedstavuje ochrannou známku schválenou mnoha spolecnostmi. Oznacení IEEE 1394 pedstavuje mezinárodní normu, standardizovanou institutem "Institute of Electrical and Electronics Engineers". DVD VIDEO (strana 10) Disk mze obsahovat az osm hodin filmového materiálu, i kdyz má stejný prmr jako klasický CD disk. Datová kapacita jednovrstvého/jednostranného disku DVD je 4, 7 GB (gigabajtu), coz je 7násobek kapacity klasického disku CD. Datová kapacita dvouvrstvého/jednostranného DVD disku je 8, 5 GB (gigabajtu), jednovrstvého/oboustranného DVD disku je 9, 4 GB a dvouvrstvého/ oboustranného DVD disku je 17 GB. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DAR-RD100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DAR-RD100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag