Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-HX100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-HX100. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-HX100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-HX100.


SONY CYBER-SHOT DSC-HX100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (25920 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-HX100 (1797 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-HX100 (1797 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-HX100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud po zastavení vozidla idic do dvou minut nastaví jinou cinnost, nap. pestávku, nebo pohotovost, zaznamená se tato cinnost zptn od okamziku zastavení vozu. Zastavení vozu v 10:00, pepnutí na pausu v 10:01 ­ pausa bzí od 10:00 hod. Pokud jinou cinnost nastaví az po uplynutí dvou minut, zaznamená se tato cinnost od okamziku pepnutí Zastavení vozu v 10:00, pepnutí na pausu v 10:03 ­ pausa bzí od 10:03 hod Pokud idic po zastavení vozidla nepepne na jinou cinnost, zstane tachograf pepnutý do rezimu pracovní doby pro idice 1 a rezimu pracovní pohotovosti pro idice 2 (pokud má vlozenu kartu) Pi jízd v dopravních zácpách, rozjezd ­ zastavení ­ rozjezd ­ zastavení apod. [. . . ] ulozí tachograf zastávky kratsí, nez dv minuty jako jízdu . . . jízda. . . 10:01stop. . . 10:02jízda. . . 10:13stop. . . 10:14jízda. . . 10:17stop. . . 10:18jízda. . . = vse jako jízda . . . jízda. . . 10:01stop. . . 10:05jízda. . . 10:10stop. . . 10:16jízda. . . 10:21stop. . . 10:24jízda = jízda + pracovní doba Pi vlození karty na zacátku smny zvolte zemi, kde smnu zacínáte, pockejte na nactení dat a tachograf je pipraven k pouzití. pi kontrole, nebo idic se nenachází ve vozidle, data se na kartu idice musí ulozit manuáln, a to: 1) Po vlození karty mzete pokracovat v pracovní smn a doplnit cinnosti, které probhly pi vyjmuté kart: vlozit kartu pockat na zobrazení píjmení idice pak se zobrazí datum a cas posledního vyjmutí karty zobrazí se volba: , , M vstup doplnit?" zvolte ANO a potvrte OK pak se zobrazí , , Konec smny?zvolte NE a potvrte OK sipkami nastavte cas, do kdy chcete píslusnou cinnost nastavit a potvrte OK nastavte pozadovanou cinnost tlacítky 1 nebo 2 (podle toho, jestli jste idic 1 nebo 2) potvrte OK zobrazí se: , , M vlozená data potvrdit?" vyberte ANO a potvrte OK pokud chcete opravit zadání vyberte NE a proces se vrátí zpt k volb , , M vstup doplnit" a postup opakujte. Pokud vyberete ANO, zobrazí se standardní zobrazení, karta se nacte (zobrazí se symbol karty) a tachograf je pipraven k pouzití. Veskeré údaje o casu, které provedete pi manuálním zadávání se provádjí v case UTC viz první kapitola. Pi manuálním zadávání dat na kartu musí být vyplnn celý cas, po který byla karta vyjmuta, nebo musí být smna ukoncena, jinak se bude tachograf stále ptát, zdali chcete smnu ukoncit. Nap: Vyjmutí karty ve 12:00, vlození ve 12:30 ­ musí být manuáln zadán cas 00:30 hod, nebo 00. 15 hod jedna cinnost a 00:15 hod druhá cinnost apod. 2) Po vlození karty mzeme doplnit cinnost ped koncem smny, kdy byla karta vyjmuta: vlozit kartu pockat na zobrazení píjmení idice pak se zobrazí datum a cas posledního vyjmutí karty zobrazí se volba: , , M vstup doplnit?" zvolte ANO a potvrte OK pak se zobrazí: , , Konec smny?" pokud nechcete smnu ukoncit hned, (potebujeme doplnit údaje) zvolte NE a potvrte OK sipkami nastavte pozadovaný cas, tj. cas, do kdy trvala smna a potvrte OK tlacítky 1 nebo 2 (podle toho, jestli jste idic 1 nebo 2) nastavte pozadovanou cinnost v case, který jste zadali zobrazí se: , , Konec smny?" zvolte ANO a potvrte OK zobrazí se: , , cílová zem" ­ zobrazí se naposledy zadaná zem. Bez karty idice je mozné pokracovat v jízd po dobu 15 kalendáních dní, pokud to je nutné k návratu vozidla na stanovist majitele (cili platí, ze s poskozenou kartou mohu pouze dojet zpt na stanovist vozidla) 3) Po uplynutí doby platnosti karty idice jí idic musí vozit jest minimáln 7 dní s sebou ve vozidle. Vyjmutí karty: Pokud kartu vyjímáte na konci smny, nastavte cinnost na odpocinek (symbol postele) jinak ponechte momentáln nastavenou cinnost a stisknte píslusné vysouvací tlacítko (idic 1 nebo 2). zobrazí se píjmení idice a zacnou se penáset data ­ chvíli vyckejte. zobrazí se , , cílová zem" ­ pokud koncíte smnu, zvolte zemi a potvrte OK, pokud budete pokracovat, výbr zem peskocte tlacítkem . <--pokracuje penos dat ­ chvíli vyckejte zobrazí se , , den-tisk" ­ pokud potebujete výtisk, vyberte ANO a potvrte OK. pokud jste zvolili výtisk ANO, vytiskne se denní výtisk pokracuje penos dat na kartu idice po dokoncení penosu dat se karta uvolní a zobrazí se standardní zobrazení. Stídání idic: vyjmte karty ­ viz postup výse v poadí idic 1, idic 2 nejprve zasune svou kartu idic 2 (nyní idic 1), následn idic 1 (nyní idic 2) nový idic 1 stiskne tlacítko 1 (nastaví pozadovanou cinnost) nový idic 2 stiskne tlacítko 2 (nastaví pozadovanou cinnost) Výmna idic: idic, který opoustí vozidlo si vyzádá z tachografu svou kartu, vytvoí pípadn denní výtisk který potebuje v pípad, ze se dalsí jízda uskutecní s vozidlem na zapisovací kotouc a vyjme svou kartu z tachografu. [. . . ] Stídání idic: vyjmte karty ­ viz postup výse v poadí idic 1, idic 2 nejprve zasune svou kartu idic 2 (nyní idic 1), následn idic 1 (nyní idic 2) nový idic 1 stiskne tlacítko 1 (nastaví pozadovanou cinnost) nový idic 2 stiskne tlacítko 2 (nastaví pozadovanou cinnost) Výmna idic: idic, který opoustí vozidlo si vyzádá z tachografu svou kartu, vytvoí pípadn denní výtisk který potebuje v pípad, ze se dalsí jízda uskutecní s vozidlem na zapisovací kotouc a vyjme svou kartu z tachografu. Nový idic zasune svou kartu do píslusné pihrádky (podle toho, jestli zacíná jako idic 1 nebo 2) idic (idici) opustí vozidlo: Vytvoí denní výtisk a vyjme (vyjmou) svou kartu idice z tachografu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-HX100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-HX100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag