Návod k použití SONY CXS-GT2313

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CXS-GT2313. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CXS-GT2313 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CXS-GT2313.


SONY CXS-GT2313 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (179 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CXS-GT2313 (116 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CXS-GT2313

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-121-982-11 (1) Dvoupásmový reproduktor Montázní návod CXS-GT2313 © 2008 Sony Corporation Vítejte! Balení CXS-GT2313 obsahuje následující polozky: · Autorádio CDX-GT230 Viz dodaný návod k obsluze CDX-GT230. [. . . ] · Ve vnitním panelu dveí (pedních nebo zadních) mze být jiz pipraven otvor pro montáz. · Pi montázi tohoto reproduktoru do dveí (pedních nebo zadních) se ujistte, ze konektory reproduktoru, rám nebo magnet nebráni funkci zádných vnitních díl, jako je napíklad mechanizmus pro ovládání oken ve dveích (pi otevírání nebo zavírání okna) atd. Sejmte ochranný kryt. Zapustná montáz Ochranný kryt Ped montází reproduktoru sejmte ochranný kryt. Poznámka Kryt uschovejte pro budoucí pouzití, protoze je vyzadován kvli ochran reproduktoru po demontázi reproduktoru z automobilu. Tento reproduktor mzete po odstihnutí montázních západek namontovat tém do jakéhokoliv typu automobilu. Pomocí klestí nebo nzek odstihnte dv montázní západky tak, aby byl okraj reproduktoru zarovnán (viz obrázek). Poznámka Po odstranní montázních západek postupujte pi manipulaci s rámem reproduktoru opatrn, protoze jeho okraj mze být ostrý. Montáz z interiéru automobilu 1 ø 115 mm 2 Kabel s pruhem 1* * Bílý kabel -- levý reproduktor Sedý kabel -- pravý reproduktor K reproduktorovému kabelu automobilu. 3 Vyznacte 4 otvory pro srouby a vyvrtejte je vrtákem o prmru 3, 3 mm. 2 3 1 Panel dveí Sony Corporation Vytistno v Ceské Republice (EU) CZ Nakládání s nepotebným elektrickým a elektronickým zaízením (platné v Evropské unii a dalsích evropských státech uplatujících oddlený systém sbru) Tento symbol umístný na výrobku nebo jeho balení upozoruje, ze by s výrobkem po ukoncení jeho zivotnosti nemlo být nakládáno jako s bzným odpadem z domácnosti. Místo toho by ml být odlozen do sbrného místa urceného k recyklaci elektronických výrobk a zaízení. [. . . ] Pro získání dalsích informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpecující likvidaci a sbr odpad nebo prodejnu, v níz jste výrobek zakoupili. 4 m m 13 ø 3, 3 mm mm [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CXS-GT2313

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CXS-GT2313 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag