Návod k použití SONY CSS-HD1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CSS-HD1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CSS-HD1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CSS-HD1.


SONY CSS-HD1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (282 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CSS-HD1 (2981 ko)
   SONY CSS-HD1 (1504 ko)
   SONY CSS-HD1 annexe 1 (1504 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CSS-HD1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-319-276-11 (1) Stanice Cyber-shot Station Návod k obsluze CSS-HD1 ©2007 Sony Corporation CSS-HD1/PC1 Pro zákazníky pouzívající tento pístroj ­s výjimkou DSC-T100/T25/T20/W200/W90/W85/W80 · Ped pouzitím tohoto pístroje si prosím pectte návod k obsluze digitálního fotoaparátu. · Zajistte, aby byla pipojena adaptérová deska dodávaná s digitálním fotoaparátem. Viz obrázek: Provete pipojení v poadí 1, 2. ) · Zpsob dálkového ovládání je v tomto návodu k obsluze odlisný. Najdte si podrobné informace v návodu k obsluze digitálního fotoaparátu. [. . . ] Kdyz vlozíte digitální fotoaparát (dále jen , , fotoaparát") do stanice Cyber-shot Station, mzete pouzívat stanici Cyber-shot Station následujícím zpsobem. · Po pipojení stanice Cyber-shot Station k televizoru s vysokým rozlisením (HDTV) si mzete prohlízet fotografie z fotoaparátu s vysokým rozlisením. · Pomocí bezdrátového dálkového ovladace si mzete snadno prohlízet fotografie na obrazovce televizoru. Pomocí dálkového ovladace mzete ovládat následující funkce: ­ Prohlízení fotografií ­ Prezentace (Slide Show) ­ Pehrávání se zvtsením · Prezentaci mzete snadno spustit pouhým stiskem tlacítka SLIDE SHOW na dálkovém ovladaci. · Stanice Cyber-shot Station dokáze nabít baterii uvnit fotoaparátu rychleji nez nabíjecka baterií dodávaná k fotoaparátu. Obchodní znacky a , , Cyber-shot Station" jsou obchodní znacky spolecnosti Sony Corporation. · · , , Memory Stick Duo" je obchodní znacka spolecnosti Sony Corporation. pímé slunecní svtlo nebo stropní osvtlení). V opacném pípad nemusí dálkový ovladac správn fungovat. Nasmrujte dálkový ovladac na senzor dálkového ovládání na stanici Cyber-shot Station. Pokud nelze stanici Cyber-shot Station ovládat, zkuste upravit úhel dálkového ovladace. 13-CZ Vlození fotoaparátu do stanice Cyber-shot Station Odstrate z fotoaparátu adaptérový krouzek, konverzní objektiv apod. Pipojte fotoaparát níze uvedeným zpsobem. Nabíjení baterie Vlozte fotoaparát s nainstalovanou baterií do stanice Cyber-shot Station. Indikátor CHARGE (Nabíjení) na stanici Cyber-shot Station se rozsvítí. · Kdyz fotoaparát zapnete, stanice Cyber-shot Station zastaví nabíjení baterie. · Kdyz nabíjení dosáhne normálního nabití*, indikátor CHARGE (Nabíjení) zhasne. * Doba záznamu a pehrávání pi normálním nabití je piblizn 90 % doby pi plném nabití. · Cas plného nabití pro zcela vybitou baterii pi teplot 25 °C najdete v následující tabulce. DSC-T100, DSC-T25, DSC-T20, Piblizn DSC-W200, DSC-W90, 230 minut DSC-W85, DSC-W80 ­ Nabíjení mze v závislosti na podmínkách a prostedí nabíjení trvat déle. · Pokud se indikátor CHARGE (Nabíjení) nerozsvítí nebo bliká déle nez 10 sekund, pectte si cást , , Odstraování problém". b Poznámky · Po pipojení fotoaparátu ke stanici Cyber-shot Station mze indikátor CHARGE (Nabíjení) po dobu 3 az 10 sekund blikat. Signalizuje se tak komunikace mezi fotoaparátem a stanicí Cybershot Station; nejedná se o poruchu. Teplota pi nabíjení Rozsah teplot pi nabíjení je 0 °C az 40 °C. Aby byla zajistna maximální úcinnost baterie, doporucujeme teplotní rozsah pi nabíjení 10 °C az 30 °C. [. . . ] · Kdyz zacne být lithiová baterie slabá, mze se provozní dosah dálkového ovladace zkrátit, nebo mze dálkový ovladac pestat správn fungovat. V takovém pípad nahrate baterii novou lithiovou baterií Sony CR2025. Pi pouzití jiného typu baterie hrozí nebezpecí pozáru nebo exploze. 16-CZ Odstraování problém Pokud s tímto výrobkem nastanou jakékoliv problémy, zkuste si pecíst následující esení. Pokud problém petrvává, obrate se na prodejce Sony. Píznaky Pícina/Náprava Nelze nabít baterii (indikátor CHARGE · Fotoaparát je zapnutý. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CSS-HD1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CSS-HD1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag