Návod k použití SONY CPF-MP001

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CPF-MP001. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CPF-MP001 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CPF-MP001.


SONY CPF-MP001 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (455 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CPF-MP001 (4326 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CPF-MP001

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pouzité baterie odevzdávejte k likvidaci podle pokyn výrobce. Záznam majitele Císlo modelu a výrobní císlo jsou uvedeny na spodní stran pístroje. Zapiste výrobní císlo do níze pipraveného prázdného ádku. Toto císlo uvádjte, kdykoli se budete obracet na svého prodejce Sony v souvislosti s tímto výrobkem. [. . . ] A FUNCTION (Funkce): Pepíná zdroj vstupního signálu. Phone (Telefon) y LINE (Linkový vstup) B BASS +/­ (Hloubky): Nastavuje úrove hloubek. (± 3 kroky) TREBLE +/­ (Výsky): Nastavuje úrove výsek. (10 úrovní) D EQ OFF (Ekvalizér vypnut): Nastavuje výchozí úrove hloubek a výsek. E SURROUND (Prostorový zvuk): Zapíná a vypíná efekt prostorového zvuku. Off (Vypnut) y On (Zapnut) Poznámka Je-li vás mobilní telefon vybaven ekvalizérem nebo jinou funkcí ovládání parametr zvuku, ped pouzitím mobilního telefonu spolecn se systémem tuto funkci vypnte. Poslech hudby z penosného audiopehrávace Pepnte funkci v kroku 2 na LINE (Linkový vstup) a poté spuste pehrávání na penosném audiopehrávaci. Rozsvítí se indikátor LINE (Linkový vstup). 7CZ Casto kladené otázky Níze je uvedeno nkolik casto se vyskytujících otázek týkajících se systému. Mohu pouzívat tlacítka na hlavní jednotce nebo na dálkovém ovladaci k obsluze mobilního telefonu?Pomocí tohoto systému nemzete obsluhovat mobilní telefon. Musím pi poslechu hudby pouzívat ovládací prvky na mobilním telefonu?K vyhledání hudby a spustní pehrávání musíte pouzít tlacítka na mobilním telefonu. Podrobné informace o obsluze vaseho mobilního telefonu naleznete v píslusné uzivatelské pírucce. Bude z reproduktoru znít vyzváncí tón, pokud mobilní telefon pijme hovor v dob, kdy budu prostednictvím tohoto systému poslouchat hudbu?Tento systém nereprodukuje vyzváncí zvuk telefonu ani hlas volajícího. Bude systém reprodukovat hudbu z mobilního telefonu pepnutého do tichého rezimu? [. . . ] · Nepipojujte jiná zaízení nez penosné audiopehrávace. Technické údaje VÝKONOVÉ PARAMETRY AUDIOSYSTÉMU Výstupní výkon a celkové harmonické zkreslení (Okamzitý výstupní výkon) Levý/pravý kanál 5 W/kanál, 8 ohm pi 300 ­ 20 000 Hz, 10 % CHZ Subwoofer 15 W, 4 ohmy pi 50 ­ 300 Hz, 10 % CHZ Bezpecnostní upozornní Upozornní týkající se bezpecnosti · Výmnu síového napájecího kabelu smí provádt pouze kvalifikovaná servisní opravna. · Pouzívejte pouze síový napájecí adaptér, který je soucástí dodaného píslusenství. Nepouzívejte jakýkoli jiný síový napájecí adaptér. Hlavní jednotka Trvalý efektivní výstupní výkon (referencní): 5W+5W (1 kHz, 10 % CHZ) Vstupy Phone (Telefon) (vstupní zdíka): Umozuje pipojení mobilních telefon s konektorem Sony Ericsson typu Fast port LINE (Linkový vstup): Vstupní zdíka typu mini jack (stereofonní) Reprosoustavy: prmr 28 mm Rozmry (s/v/h): piblizn 206 × 53 × 88 mm Hmotnost: piblizn 0, 45 kg Provozní teplota: 10 °C az 35 °C Pozadavky na napájení DC IN (Vstup stejnosmrného proudu): 12 V, 1, 0 A Polarita zástrcky Umístní pístroje · Neumísujte systém v naklonné poloze. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CPF-MP001

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CPF-MP001 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag