Návod k použití SONY CMT-GS10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CMT-GS10. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CMT-GS10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CMT-GS10.


SONY CMT-GS10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (649 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CMT-GS10 (616 ko)
   SONY CMT-GS10 annexe 1 (602 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CMT-GS10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Toto oznacení je uvedeno na zadní stran pístroje. 2 CZ Bezpecné zapojení pístroje Antény Najdte vhodné místo a nasmrování antény pro co nejlepsí píjem a pak anténu nastavte. Antény umístte mimo kabely reprosoustav a síový kabel, abyste se vyhnuli vzniku sumu. Anténa pro pásmo FM (Natáhnte ve vodorovném smru. ) Smycková anténa pro pásmo AM Jednobarevný (cervený/) Jednobarevný (cerný/) Levá reprosoustava Pravá reprosoustava Reprosoustavy Zasute pouze odizolovanou cást vodice. Síová zásuvka Napájení U model s volicem napájecího naptí nastavte volic (VOLTAGE SELECTOR) na naptí ve vasí místní elektrické síti. Síový kabel zapojte do síové zásuvky. Pokud není mozno zasunout zástrcku síového kabelu do zásuvky, odpojte z ní dodaný adaptér zástrcky (pouze pro modely vybavené adaptérem). Protiskluzové podlozky pro reprosoustavy Pro zabránní klouzání reprosoustav pouzijte dodávané protiskluzové podlozky. CZ Základní ovládání Ped zapnutím pístroje Pouzívání dálkového ovladace Vysute a sejmte kryt prostoru pro baterie a vlozte dv dodané baterie R6 (velikost AA), nejdíve pólem , aby polarita baterií odpovídala níze uvedenému obrázku. Poznámky k dálkovému ovladaci Pi normálním zpsobu pouzívání by mly baterie vydrzet piblizn sest msíc. [. . . ] Pro optovné pehrání stejného programu vyberte CD rezim a stisknte tlacítko (nebo CD na pístroji) . Pro pehrání naprogramovaných skladeb nebo Pokud je pehrávání zastaveno, opakovan stisknte tlacítko , , PLAY MODE (Rezim pehrávání)" , dokud nezmizí nápis , , PGM (Pehrávání v naprogramovaném poadí)". Zrusení pehrávání v naprogramovaném poadí CZ Vymazání poslední skladby nebo souboru programu Pokud je pehrávání zastaveno, stisknte tlacítko , , CLEAR (Zrusení)" na dálkovém ovladaci. Casovac K dispozici jsou dv funkce casovace. Pi pouzití obou casovac má pednost casovac automatického vypnutí. Zobrazení informace o programu, jako nap. celkový pocet skladeb programu Opakovan stisknte tlacítko , , DISPLAY (Displej)" . Casovac automatického vypnutí: Ukládání rozhlasových stanic na pedvolby Oblíbené stanice mzete ulozit na pedvolby a stisknutím odpovídajícího císla pedvolby je mzete ihned vyvolat. Pro ulození stanic na pedvolby pouzijte tlacítka na dálkovém ovladaci. Pi poslechu hudby mzete klidn usnout. Opakovan stisknte tlacítko , , SLEEP (Automatické vypnutí)" . Pokud vyberete moznost , , AUTO (Automaticky)", pístroj se automaticky vypne po ukoncení pehrávání aktuálního disku nebo po uplynutí 100 minut. Casovac pehrávání: V nastaveném case se mzete nechat vzbudit hudbou z CD, kazety nebo radiopijímace. Pro ovládání casovace pehrávání pouzijte tlacítka na dálkovém ovladaci. Zkontrolujte, zda jste nastavili hodiny. 1 Nalate pozadovanou stanici (viz , , Poslech radiopijímace"). Pokud problém stále petrvává, obrate se na vaseho nejblizsího prodejce Sony. Zrusení casovace Zopakujte stejné kroky uvedené výse, dokud se nezobrazí nápis , , OFF (Vypnuto)" a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)" . Zmna nastavení Zacnte znovu od kroku 1. Rada Nastavení casovace pehrávání zstane ulozeno, dokud jej nezrusíte. Neprodlen odpojte síový kabel ze zásuvky a zkontrolujte následující polozky. Pokud je vás pístroj vybaven volicem napájecího naptí, zkontrolujte, zda je nastaven na správné naptí. Jakmile indikátor , , STANDBY (Pohotovostní rezim)" na pístroji pestane blikat, zapojte síový kabel do zásuvky a zapnte pístroj. Pokud problém stále petrvává, obrate se na vaseho nejblizsího prodejce Sony. Pokud bliká indikátor , , STANDBY (Pohotovostní rezim)" Vseobecné problémy Pístroj se bhem provozu náhle vypne. Nedoslo ke zkratování kabel reprosoustav + a ?Ujistte se, ze jsou kabely reprosoustav správn pipojeny. Není reprodukován zvuk. Nedoslo ke zkratování kabel reprosoustav + a ? Nezakrývejte ventilacní otvory. Zvuk se ozývá z jednoho kanálu, hlasitost levého a pravého kanálu je nevyvázená. Umístte jednotlivé reprosoustavy pokud mozno co nejvíce symetricky. Pipojte pouze dodané reprosoustavy. Znacný brum nebo sum. Pemístte pístroj do vtsí vzdálenosti od zdroje sumu. Zapojte síový kabel do jiné síové zásuvky. Zapojte sumový filtr (k dodání zvlás) do obvodu síového pívodu. CZ Dálkový ovladac nepracuje. Odstrate vsechny pekázky mezi dálkovým ovladacem a snímacem signálu dálkového ovladace na pístroji a umístte pístroj do vtsí vzdálenosti od záivek. Nasmrujte dálkový ovladac na snímac na pedním panelu pístroje. Pemístte se s dálkovým ovladacem blíz k pístroji. Zmna kroku ladní v pásmu AM Krok ladní v pásmu AM je z výroby nastaven na 9 kHz nebo 10 kHz (pro nkteré oblasti: tato funkce není dostupná u model pro Evropu a Rusko). Pro zmnu kroku ladní v pásmu AM pouzijte tlacítka na pístroji. 1 Nalate jakoukoliv AM stanici a vypnte pístroj. Pehrávac CD/MP3 disk Zvuk peskakuje, disk nelze pehrát. Utete disk a spuste pehrávání. Umístte pístroj na místo bez vibrací (nap. Pemístte reprosoustavy dále od pístroje nebo je umístte na samostatné stojany. [. . . ] Nikdy netahejte za samotný kabel. Tento pístroj cistte mkkým hadíkem lehce navlhceným v jemném cisticím prostedku. Nepouzívejte zádné materiály s brusným úcinkem, cisticí prásek nebo rozpoustdla, jako je napíklad benzín nebo alkohol. 12 CZ Technické údaje Vlastnípístroj Cástzesilovace Model pro Kanadu: Trvalý výstupní výkon RMS (referencní): 50 W + 50 W (impedance 6 ohm pi 1 kHz, 10 % THD - celkové harmonické zkreslení) Modely pro Evropu a Rusko: Jmenovitý výstupní výkon podle DIN: 45 W + 45 W (impedance 6 ohm pi 1 kHz, DIN) Trvalý výstupní výkon RMS (referencní): 50 W + 50 W (impedance 6 ohm pi 1 kHz, 10 % THD - celkové harmonické zkreslení) Hudební výstupní výkon (referencní): 75 W + 75 W Ostatní modely: Následující údaje byly nameny pi naptí 240 V stíd. , 50/60 Hz (model pro Austrálii), 220 V stíd. , 60 Hz (model pro Koreu), 220 V stíd. , 50/60 Hz (model pro Argentinu), 127 V stíd. , 60 Hz (model pro Mexiko), 120 V nebo 240 V stíd. , 50/60 Hz (ostatní modely) Jmenovitý výstupní výkon podle DIN: 45 W + 45 W (impedance 6 ohm pi 1 kHz, DIN) Trvalý výstupní výkon RMS (referencní): 50 W + 50 W (impedance 6 ohm pi 1 kHz, 10 % THD - celkové harmonické zkreslení) Vstupy , , AUDIO IN (Audio vstup)" (stereo mini konektor): citlivost 775 mV, impedance 22 kiloohm Výstupy , , PHONES (Sluchátka)" (stereo mini konektor): pro pipojení sluchátek s impedancí 8 ohm nebo více , , SPEAKER (Reprosoustavy)": pro impedanci 6 ohm CástCDpehrávace Systém: systém pro pehrávání kompaktních disk a digitální zvukový systém Vlastnosti laseru Typ výstupu: nepetrzitý Výkon laseru*: mén nez 44, 6 µW * Tato hodnota výstupu byla zmena na vzdálenost 200 mm od povrchu cocky v optické snímací cásti s otvorem 7 mm. Frekvencní rozsah: 20 Hz 20 kHz Odstup signál/sum: více nez 90 dB Dynamický rozsah: více nez 90 dB Cástradiopijímace Píjem FM stereo, FM/AM superhetový pijímac Anténa: Anténa pro pásmo FM Smycková anténa pro pásmo AM Cást tuneru FM: Rozsah ladní Model pro Kanadu: 87, 5 108, 0 MHz (s krokem 100 kHz) Ostatní modely: 87, 5 108, 0 MHz (s krokem 50 kHz) Mezifrekvence: 10, 7 MHz 530 1 710 kHz (s krokem 10 kHz) 531 1 710 kHz (s krokem 9 kHz) Modely pro Evropu a Rusko: 531 1 602 kHz (s krokem 9 kHz) Ostatní modely: 530 1 710 kHz (s krokem 10 kHz) 531 1 602 kHz (s krokem 9 kHz) Mezifrekvence: 450 kHz Reprosoustavy Reproduktorový systém: plný rozsah, prmr 12 cm, kónický typ Jmenovitá impedance: 6 ohm Rozmry (s/v/h): cca 160 × 246 × 211 mm Hmotnost: cistá hmotnost cca 1, 9 kg na reproduktor Vseobecnéúdaje Napájení: Model pro Kanadu: 120 V stíd. , 60 Hz Modely pro Evropu a Rusko: 230 V stíd. , 50/60 Hz Model pro Austrálii: 230 240 V stíd. , 50/60 Hz Model pro Koreu: 220 V stíd. , 60 Hz Model pro Argentinu: 220 V stíd. , 50/60 Hz Model pro Mexiko: 127 V stíd. , 60 Hz Ostatní modely: 120 V, 220 V nebo 230 240 V stíd. , 50/60 Hz, nastavitelné pomocí volice naptí Píkon: Model pro Kanadu: 100 W Model pro Evropu: 110 W Ostatní modely: 110 W Rozmry (s/v/h) (bez reprosoustav): cca 170 × 246 × 307, 5 mm Hmotnost (bez reprosoustav): cca 4, 0 kg Dodávané píslusenství: dálkový ovladac (1)/anténa pro pásmo FM/smycková anténa pro pásmo AM (1)/ baterie R6 (velikost AA) (2)/protiskluzové podlozky pro reprosoustavy (8) Design a technické údaje mohou být pedmtem zmn bez upozornní. Píkon v pohotovostním rezimu: 0, 5 W V nkterých deskách plosných spoj nejsou pouzity halogenové samozhásecí písady. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CMT-GS10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CMT-GS10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag