Návod k použití SONY CMT-FX350I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CMT-FX350I. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CMT-FX350I bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CMT-FX350I.


SONY CMT-FX350I : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1180 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CMT-FX350I (796 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CMT-FX350I

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-178-511-11(1) (CZ) Jednotka Zacínáme Poslech rozhlasu 1 Vyberte , , DAB" nebo , , TUNER FM". Opakovan stisknte tlacítko FUNCTION +/­ . Pehrávání z iPodu 1 Vyberte funkci iPodu. Opakovan stisknte tlacítko FUNCTION +/­ . Micro HI-FI Component System CZ Návod k obsluze 2 Provete ladní: Automatické vyhledávání Opakovan stisknte tlacítko TUNING MODE , dokud se nezobrazí , , AUTO", a poté stisknte tlacítko + /­ . Vyhledávání se ukoncí automaticky, jakmile se naladí njaká stanice, a na displeji se rozsvítí , , ST" (pouze programy vysílané stereo). 2 Pipojte iPod k systému. 3 Spuste pehrávání. Stisknte tlacítko . Ovládání iPodu Chcete-li Pozastavit pehrávání Procházet nabídky iPodu Vybrat stopu nebo kapitolu z audioknihy/ podcastu Vybrat zvolenou polozku Vyhledat urcité místo ve stop nebo kapitole z audioknihy/ podcastu Vrátit se do pedchozí nabídky nebo vybrat nabídku Stisknte / . / . Pokud máte zájem o rychlý posun vped nebo rychlý posun vzad, podrzte tlacítko. [. . . ] Opakovan stisknte tlacítko REPEAT , dokud se nezobrazí , , REP" nebo , , REP1". Poznámky k pehrávání disk, které obsahují více relací Pokud je první relací na disku relace CD-DA, zbývající relace nelze bez ohledu na formát relace rozpoznat. Pokud je formát první relace CD-ROM a následující relace jsou zaznamenány ve stejném formátu, systém bude pehrávat soubory MP3 v tchto relacích, dokud nenarazí na relaci zaznamenanou v jiném formátu. Ukoncení Pehrávání v naprogramovaném poadí V rezimu zastavení opakovan stisknte tlacítko PLAY MODE , dokud , , PGM" nezmizí. Smazání poslední stopy nebo souboru v programu V rezimu zastavení stisknte tlacítko CLEAR . V rezimu zastavení opakovan stisknte tlacítko PLAY MODE . Mzete zvolit normální pehrávání " pro pehrávání vsech soubor MP3 ve slozce na (, , disku), pehrávání v náhodném poadí (, , SHUF" nebo SHUF*" pro pehrávání slozek v náhodném poadí) , , nebo pehrávání v naprogramovaném poadí (, , PGM"). * Pi pehrávání (zvukového) disku CD-DA (SHUF) Play funguje stejn jako klasická funkce (SHUF) Play. Zmna rezimu pehrávání Zobrazení informací o programu, jako nap. celkový pocet naprogramovaných stop Opakovan stisknte tlacítko DISPLAY . Pouzívání volitelných zvukových zaízení 1 Pipravte zdroj zvuku. Zapojte zvukové zaízení do zdíky AUDIO IN na jednotce pomocí analogového zvukového kabelu (není soucástí dodávky). Pouzívání casovac Systém nabízí dv funkce casovac. Pokud pouzijete oba casovace, casovac vypnutí má pednost. Pokud zvolíte , , AUTO", systém se automaticky vypne, jakmile skoncí pehrávání aktuálního disku nebo po uplynutí 100 minut. Odstraování problém 1 Ujistte se, ze napájecí kabel a reproduktorové kabely jsou správn zapojeny. iPod Zádný zvuk. Ujistte se, ze iPod je správn pipojen. Upravte hlasitost. Zprávy FULL: Pokusili jste se naprogramovat více nez 25 stop nebo soubor (krok). NO DISC: V pehrávaci není vlozen zádný disk nebo jste vlozili disk, který nelze pehrát. NoPRESET (pouze DAB): Není ulozena zádná pedvolená stanice. NO SERV (pouze DAB): Ve vasí zemi nebo oblasti není podporováno vysílání DAB. No TEXT (pouze DAB): Pijímaná sluzba neobsahuje zádné textové informace. NOT USED: Pokusili jste se provést operaci, která je za daných okolností zakázána. OVER: Stisknutím tlacítka jste se v rezimu pehrávání nebo pozastavení dostali na konec disku. PUSH STOP: Bhem pehrávání jste stiskli tlacítko PLAY MODE . TIME NG: Casy zapnutí a vypnutí casovace zapnutí jsou nastaveny na stejnou dobu. Technické údaje Hlavní jednotka Sekce zesilovace Britský model: Výstupní výkon DIN (jmenovitý): 4 watty + 4 watty (4 ohmy pi 1 kHz, DIN) Trvalý výstupní výkon RMS (referencní): 5 watt + 5 watt (4 ohmy pi 1 kHz, 10% THD) Hudební výstupní výkon RMS (referencní): 9 watt + 9 watt Australský model: Výstupní výkon DIN (jmenovitý): 4 watty + 4 watty (4 ohmy pi 1 kHz, DIN) Trvalý výstupní výkon RMS (referencní): 5 watt + 5 watt (4 ohmy pi 1 kHz, 10% THD) Reproduktory Systém reproduktor: Plný rozsah, prmr 8 cm, kónický Jmenovitá impedance: 4 ohmy Rozmry (S/V/H): Piblizn 148 mm × 240 mm × 127 mm Hmotnost: Cistá hmotnost reproduktoru je piblizn 1, 23 kg Obecné Casovac vypnutí: 2 V níze uvedeném seznamu vyhledejte problém a napravte jej dle instrukcí. Pokud problém petrvá, obrate se na nejblizsího obchodního zástupce spolecnosti Sony. Zvuk je zkreslený. Ujistte se, ze iPod je správn pipojen. Pepnte nastavení , , EQ" na iPodu na , , Off " nebo , , Flat". 2 Snizte úrove hlasitosti. Stisknte tlacítko VOLUME ­ . Pozadavky na výkon: Britský model: 230 V AC, 50/60 Hz Australský model: 230 V AC ­ 240 V, 50/60 Hz Spoteba energie: 28 watt Rozmry (S/V/H) (bez reproduktor): Piblizn 158 mm × 240 mm × 251, 5 mm Hmotnost (bez reproduktor): Piblizn 2, 3 kg Dodávané píslusenství: Dálkový ovladac (1), DAB/FM anténa (1) Design a technické parametry se mohou mnit bez pedchozího upozornní. 3 Vyberte funkci AUDIO IN. Opakovan stisknte tlacítko FUNCTION +/­ . Casovac zapnutí: 4 Spuste pehrávání. Spuste pehrávání pipojeného zaízení a upravte hlasitost. Poznámka Pokud je úrove hlasitosti pipojeného zaízení pílis nízká, systém mze automaticky pejít do pohotovostního rezimu. Viz , , Vypnutí funkce automatického pechodu do pohotovostního rezimu". Systém mzete nastavit tak, aby se pehrávání CD, stanice DAB/FM nebo iPodu zapnulo ve vámi zvolenou dobu. Ujistte se, ze jste nastavili hodiny. 1 Pipravte zdroj zvuku. Pipravte zdroj zvuku, a poté stisknutím tlacítka VOLUME +/­ upravte hlasitost. Pokud chcete, aby pehrávání zacalo konkrétní stopou nebo zvukovým souborem, vytvote si svj vlastní program. 2 Vyberte rezim casovace. Okamzit vytáhnte zástrcku ze zásuvky a jakmile nápis , , PROTECT" zmizí, zkontrolujte následující polozky. Nejsou vtrací otvory systému blokovány njakým pedmtem?Pokud jsou tyto polozky v poádku, zapojte zástrcku do zásuvky a zapnte systém. [. . . ] Bute obezetní pi umisování jednotky nebo reproduktor na povrchy, které byly speciáln oseteny (nap. voskem, olejem, lestidlem), nebo mze dojít k tvorb skvrn nebo poskození barvy. Pokud systém pinesete z chladného do teplého prostedí, nebo kdyz jej umístíte do místnosti s vysokou úrovní vlhkosti, vlhkost mze zkondenzovat na cockách uvnit CD pehrávace a zpsobit nefunkcnost systému. V takovém pípad disk vyjmte a nechejte systém zapnutý po dobu piblizn 30 minut, dokud se vlhkost neodpaí. iPod nano 4. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CMT-FX350I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CMT-FX350I bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag