Návod k použití SONY CMT-EH15

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CMT-EH15. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CMT-EH15 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CMT-EH15.


SONY CMT-EH15 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (742 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CMT-EH15 (574 ko)
   SONY CMT-EH15 annexe 3 (1179 ko)
   SONY CMT-EH15 annexe 1 (1180 ko)
   SONY CMT-EH15 annexe 4 (557 ko)
   SONY CMT-EH15 annexe 2 (579 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CMT-EH15

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] VAROVN: Abyste snzili riziko pozru nebo zasazen elektrickm proudem, nevystavujte pstroj desti ani vlhkosti. UPOZORNN: ABY NEDOSLO K ZASAZEN ELEKTRICKM PROUDEM, UMSTTE SIROK HROT ZSTRCKY NAD SIROK OTVOR A ZASUTE ZSTRCKU AZ NA DORAZ. LASEROV VROBEK TDY 1 Tento pehrvac kompaktnch disk je klasifikovn jako LASEROV VROBEK TDY 1. Tento pstroj je nutno vzdy pipojit do sov zsuvky s ochrannm uzemnnm. Pro odpojen pstroje od st je nutno vythnout zstrcku ze sov zsuvky - proto mus bt sov zsuvka snadno dostupn. Zapojen sov napjec zstrcky (plat pouze pro Velkou Britnii) DLEZIT UPOZORNN Sov napjec kabel tohoto pstroje je opaten lisovanou zstrckou, kter obsahuje pojistku. [. . . ] Tato csla se nazvaj , , csla soubor". SOUBOR 1 SOUBOR 2 Poznmka V tto prucce plat, ze pokyny oznacen jako , , DVD ( DVD )" jsou platn pro disky DVD-VIDEO a DVD-R/RW. V zvislosti na obsahu disku mze bt zobrazen vodn obrazovky odlisn. 21 Pehrvn disk 1 Stiskem tlactka OPEN/CLOSE otevete pihrdku na disk. 2 Vlozte disk. Vlozte disk opatrn do pihrdky tak, aby byla strana s potiskem obrcena nahoru. 3 Uzavete pihrdku dalsm stiskem tlactka OPEN/CLOSE. DVD VCD CD Pehrvn se spust automaticky. Chcete-li pehrvn zastavit, stisknte bhem pehrvn STOP. V ppad jednoho stisku se zobraz npis , , PRESS PLAY" a msto zastaven se uloz do pamti. Pokud nsledn stisknete tlactko PLAY/PAUSE (6) nebo tlactko ENTER, pehrvn se obnov od ulozenho msta. (Tato funkce je pouziteln jen u disk DVD. ) V ppad dvojnsobnho stisku se zobraz npis , , STOP" a pokud nsledn stisknete tlactko PLAY/PAUSE (6), pehrvn zacne od zactku. Pro docasn pozastaven pehrvn stisknte bhem pehrvn PLAY/PAUSE. Pro obnoven pehrvn stisknte znovu tlactko PLAY/PAUSE (6). Vbr formtu video signlu Bhem doby, kdy je vypnuto napjen, stisknte a podrzte na min. V tomto okamziku mzete krtkm stiskem tlactka NT/PAL vybrat mezi , , NTSC" a , , PAL". Aby bylo umoznno sprvn pehrvn, mus bt formt video signlu na disku stejn jako formt video signlu na vasem televizoru. Poznmka V zvislosti na obsahu disku mze bt vodn obrazovka odlisn. 22 Pehrvn MP3/WMA-CD Mzete pehrvat Data CD (CD-ROM, CD-R, CD-RW) zakdovan ve formtu MP3/WMA. 1 Stiskem tlactka OPEN/CLOSE otevete pihrdku na disk a pak vlozte disk MP3/WMA. 2 V rezimu zastaveno vyberte stiskem tlactek 2 3 5 album a pak stisknte tlactko ENTER. Zobraz se obrazovka s nabdkou MP3/WMA a spust se pehrvn. Soubory WMA-DRM nelze pehrvat. Stiskem tlactek 5 vyberte stopu. 3 Chcete-li zmnit album, vyberte stiskem tlactek 2 3 5 v rezimu zastaveno jin album a pak stisknte tlactko ENTER. 4 Chcete-li pehrvn zastavit, stisknte tlactko STOP. Chcete-li vybrat jin album nebo stopu, opakujte vse uveden kroky 2 a 3. Poznmka V zvislosti na zznamovm rezimu se nemus zdait pehrvn nkterch disk MP3/WMA-CD. Obsah disku MP3-CD se lis v zvislosti na formtu stopy MP3/WMA zaznamenan na disku. Pro pehrn ikony souboru na obrazovce Stisknte v rezimu zastaveno tlactko 2 3 5 a vyberte v horn csti nabdky pozadovanou ikonu. Pro pehrvn pouze hudebnch soubor vyberte ikonu Pro pehrvn pouze obrazovch soubor vyberte ikonu Pro pehrvn pouze filmovch soubor vyberte ikonu Pro vbr vsech soubor vyberte ikonu . Ikona hudebnho souboru Ikona obrazovho souboru Ikona filmovho souboru Ikona vsech soubor 23 Zobrazen informac o disku Na obrazovce televizoru si mzete zobrazit informace o pehrvanm disku. Stisknte tlactko INFO. Kdyz pehrvte disk se vzorkovac frekvenc vyss nez 48 kHz nebo 320 kbps, mzete se bhem pehrvn setkat s chvnm obrazu. Funkce zachytvn Abyste tuto funkci mohli sprvn pouzvat, muste mt urcit zkusenosti s extrakc a editac videa. Chcete-li pouzvat funkci zachytvn, ulozte soubor s titulky (*. smi) pod stejnm nzvem souboru jako m soubor DivX na mdiu (*. avi) a ve stejn slozce. 60 alfanumerickch znak nebo 30 vchodoasijskch znak (2bytov znaky jako nap. korejstina nebo cnstina) pro nzev souboru. 28 Kontrola zbvajc doby Stisknte tlactko REMAIN. Pro kontrolu celkov a zbvajc doby pehrvanho titulu nebo kapitoly. Po kazdm stisku tlactka REMAIN. DVDVIDEO VCD CD TITLE ELAPSED TITLE REMAIN CHAPTER ELAPSED CHAPTER REMAIN TRACK ELAPSED TRACK REMAIN TOTAL ELAPSED TOTAL REMAIN MP3 TRACK REMAIN TRACK ELAPSED 29 Zrychlen/zpomalen pehrvn Zrychlen pehrvn DVD VCD CD MP3 Zpomalen pehrvn Stisknte tlactko SLOW. Po kazdm stisku tohoto tlactka bhem pehrvn se rychlost pehrvn zmn nsledovn: Stisknte 1, . Po kazdm stisku tohoto tlactka bhem pehrvn se rychlost pehrvn zmn nsledovn: DVD VCD DivX Poznmka Poznmka Bhem zrychlenho pehrvn disk CD nebo MP3-CD je zvuk slyset pouze 2x rychlost a nikoliv 4x, 8x a 32x rychlost. Bhem zpomalenho pehrvn a pehrvn po krocch nebude slyset zdn zvuk. Zpomalen pehrvn smrem vzad u disk VCD a DivX nefunguje. Peskakovn scn/skladeb Stisknte a, b. Po kazdm stisku tohoto tlactka bhem pehrvn se spust pehrvn od pedchoz nebo nsledujc kapitoly, stopy nebo slozky (souboru). Kapitoly nelze peskakovat nepetrzit po sob. DVD TITLE 01/05 CHAPTER 002/040 VCD MP3 TITLE 01/05 CHAPTER 004/040 Pi sledovn disku VCD se stopou dels nez 15 minut mzete kazdm stiskem a b posunout pehrvn o 5 minut vzad nebo vped. 30 Opakovan pehrvn Opakovan pehrvn umozuje opakovan pehrvat kapitolu, titul, stopu (skladbu) nebo slozku (soubor MP3). [. . . ] Bhem zrychlenho pehrvn, zpomalenho pehrvn a pehrvn po krocch nebude slyset zdn zvuk. Pi poslechu disku CD nebo rozhlasovho vysln vystupuje zvuk pouze z pednch reprosoustav (L - lev/R - prav). Chcete-li pouzvat vsech 6 reprosoustav, vyberte , , PRO LOGIC II" stiskem PLII (Dolby Pro Logic II) na dlkovm ovladaci. Pokud nastavte v dialogu pro nastaven zvuku (audio setup) na nastavovac obrazovce (setup) rezim stedov (C), lev zadn (SL) a prav zadn (SR) reprosoustavy na NONE, nebude se ze stedov reprosoustavy a lev a prav zadn reprosoustavy ozvat zdn zvuk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CMT-EH15

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CMT-EH15 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag