Návod k použití SONY CMT-CX5BIP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CMT-CX5BIP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CMT-CX5BIP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CMT-CX5BIP.


SONY CMT-CX5BIP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1286 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CMT-CX5BIP (893 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CMT-CX5BIP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-278-006-11 (1) (CZ) Umístní ovládacích prvk Jednotka (horní strana) Zacínáme Reproduktory Napájení 1 Zapojte napájecí kabel do napájecího adaptéru. 2 Zapojte napájecí adaptér do jednotky a poté zapojte napájecí kabel do zásuvky. Stisknete-li tlacítko , systém se zapne a názorná ukázka se automaticky ukoncí. Kdyz systém vypnete, názorná ukázka se na displeji znovu objeví. [. . . ] Nedotýkejte se krytu, pokud se jednotka po dlouhou dobu pouzívala pi vysoké hlasitosti. Nezakrývejte vtrací otvory. Zahívání Systém reproduktor 4 Stisknutím tlacítka stanici ulozíte. 5 Chcete-li ulozit dalsí stanice, opakujte kroky 1 az 4. Mzete pedvolit az 20 stanic DAB/DAB+ a 20 stanic v pásmu FM. 4 Spuste pehrávání. Spuste pehrávání pipojeného zaízení a upravte hlasitost. Poznámka Pokud je úrove hlasitosti pipojeného zaízení pílis nízká, systém mze automaticky pejít do pohotovostního rezimu. Viz , , Vypnutí funkce automatického pechodu do pohotovostního rezimu". Tento systém reproduktor není magneticky stínný, takze obraz na televizi umístné v blízkosti systému mze být zkreslený. V takovém pípad televizi vypnte, pockejte 15 az 30 minut a opt ji zapnte. Pokud nedojde ke zlepsení, posute reproduktory dál od TV. 7 Vypnte systém. Stisknte tlacítko . Pokud je systém ve zvolenou dobu zapnutý, casovac zapnutí nefunguje. Od zapnutí systému do zahájení pehrávání nemte nastavení systému. Pehrávání nezacíná od první stopy. Cistní skíky Opakovan stisknte tlacítko PLAY MODE , dokud nezmizí nápis , , PGM" a , , SHUF". Vrátíte se do rezimu normálního pehrávání. Poznámky 6 Chcete-li vybrat pedvolenou stanici, stisknte Vybraná stopa nebo císlo souboru Celková hrací doba vybrané stopy nebo souboru opakovan tlacítko TUNING MODE , dokud se nezobrazí nápis , , PRESET", a poté opakovan stisknte tlacítko +/ a zvolte pozadované císlo pedvolby. Zahájení pehrávání trvá déle nez obvykle. Ocistte systém mkkou utrkou navlhcenou jemným cisticím prostedkem. Nepouzívejte drsné materiály, cisticí písek nebo rozpoustdla, jako napíklad edidlo, benzin nebo alkohol. Kontrola nastavení 4 Naprogramujte vybranou stopu nebo soubor. Stisknutím tlacítka nebo soubor. zadejte vybranou stopu Poznámka k pedvolb stanic DAB/DAB+ Sluzbu DAB/DAB+ mzete pedvolit, pouze pokud ji lze pijmout. Nastavení zvuku Chcete-li Upravit hlasitost Získat dynamictjsí zvuk (Dynamic Sound Generator X-tra) Nastavit zvukový efekt Stisknte VOLUME +/ . Tlacítko DSGX na jednotce. 1 Stisknte tlacítko TIMER MENU . 2 Opakovaným stisknutím tlacítka / zvolte , , TIMER SEL?" a poté stisknte tlacítko , , PLAY SEL?" a poté stisknte tlacítko . 3 Opakovaným stisknutím tlacítka / vyberte . Následující disky mohou prodlouzit dobu nutnou k zahájení pehrávání: disk má slozitou stromovou strukturu, disk obsahuje více relací, disk není ukoncen (na disk lze pidat dalsí data), disk obsahuje mnoho slozek. Technické údaje Zesilovac Britský model: Výstupní výkon DIN (jmenovitý): 15 W + 15 W (8 ohm pi 1 kHz, DIN) Trvalý výstupní výkon RMS (referencní): 20 W + 20 W (8 ohm pi 1 kHz, 10% THD) Hudební výstupní výkon RMS (referencní): 20 W + 20 W (8 ohm pi 1 kHz, 10% THD) Australský model: Výstupní výkon DIN (jmenovitý): 15 W + 15 W (8 ohm pi 1 kHz, DIN) Trvalý výstupní výkon RMS (referencní): 20 W + 20 W (8 ohm pi 1 kHz, 10% THD) 5 Pokud chcete pidat dalsí stopy nebo soubory, opakujte kroky 3 a 4 az do celkového poctu 25 stop nebo soubor. stisknte tlacítko . Pehrávání ze zaízení iPod/iPhone 1 Vyberte funkci iPod. Opakovan stisknte tlacítko FUNCTION +/ . iPod/iPhone Ze systému nevychází zádný zvuk. . Zprávy CD Over: Stisknutím tlacítka jste se v rezimu pehrávání nebo pozastavení dostali na konec disku. Obrate se na nejblizsího obchodního zástupce spolecnosti Sony. No Disc: V pehrávaci není vlozen zádný disk nebo jste vlozili disk, který nelze pehrát. No Preset (DAB/DAB+ only): Není ulozena zádná pedvolená stanice. No Service (DAB/DAB+ only): Ve vasí zemi nebo oblasti není podporováno vysílání DAB/DAB+. No Text (DAB/DAB+ only): Pijímaná sluzba neobsahuje zádné textové informace. Not in Use: Pokusili jste se provést operaci, která je za daných okolností zakázána. Not Supported: Je pipojen nepodporovaný iPod nebo je pipojen iPod/iPhone, jehoz baterie je vybitá. : Bhem pehrávání v rezimu CD jste stiskli tlacítko PLAY MODE . : Casy zapnutí a vypnutí casovace zapnutí jsou nastaveny na stejnou dobu. Zrusení casovace Stisknte opakovan tlacítko EQ , zvolte , , BASS" nebo , , TREBLE" a poté pro úpravu úrovn stisknte tlacítko / . 6 Chcete-li naprogramované stopy ci soubory pehrát, Program bude k dispozici, dokud nevyjmete disk z otvoru pro disk nebo neodpojíte napájecí kabel. [. . . ] Vypnte elektrická zaízení v blízkosti systému. SekcezaízeníiPod/iPhone Poznámky k diskm Poznámky k informacím na displeji o DAB/DAB+ Manuální spustní automatického vyhledávání DAB 1 Opakovaným stisknutím tlacítka FUNCTION +/ zvolte , , TUNER DAB". Následující polozky se také zobrazí: az 8 znak z názvu sluzby, az 128 znak z DSL (Dynamic Label Segment) a az 16 znak z oznacení skupiny, zobrazí se hodnota mezi 0 a 100 znacící kvalitu signálu. Pokud neprovedete zádnou operaci po dobu jedné minuty, nastavení hodin nebo casovace vypnutí se automaticky zrusí. Nejsou vtrací otvory systému blokovány njakým pedmtem? Daná stanice mohla docasn perusit vysílání. Nastavení hodin nebo casovace vypnutí se najednou zrusilo. Ze systému nevychází zádný zvuk. Pouzívání casovac Casovac vypnutí: 2 Stisknutím tlacítka TOOL MENU zahájíte automatické vyhledávání stanic DAB. Objeví se výzva , , Init Scan?" a , , Push ENTER". Systém nabízí 2 funkce casovace. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CMT-CX5BIP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CMT-CX5BIP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag