Návod k použití SONY CMT-BX3

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CMT-BX3. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CMT-BX3 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CMT-BX3.


SONY CMT-BX3 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (323 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CMT-BX3 (816 ko)
   SONY CMT-BX3 annexe 2 (897 ko)
   SONY CMT-BX3 annexe 1 (869 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CMT-BX3

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-095-504-21 (1) Mikro Hi-Fi systém Návod k obsluze CMT-BX3 © 2007 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru, nezakrývejte ventilacní otvory pístroje novinami, ubrusy, záclonami atd. Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na pístroj nádoby naplnné tekutinou, jako napíklad vázy. Zapojte pístroj do snadno pístupné síové zásuvky. Pokud zjistíte jakoukoliv poruchu pístroje, ihned odpojte síový kabel ze zásuvky. [. . . ] Casovac pehrávání: V nastaveném case se mzete nechat vzbudit hudbou z CD nebo externího USB zaízení. Pro ovládání casovace pehrávání pouzijte tlacítka na dálkovém ovladaci. Zkontrolujte, zda jste nastavili hodiny. Stisknutím tlacítka "/1 1 vypnte pístroj. Pístroj se zapne 15 sekund ped nastaveným casem. Pokud je pístroj v nastavenou dobu zapnutý, casovac pehrávání se neaktivuje. Aktivace nebo kontrola casovace Stisknte tlacítko , , CLOCK/TIMER SELECT (Výbr hodin/casovace)" qj, opakovan stisknte tlacítko . /> qg, dokud se nezobrazí nápis , , PLAY SEL?(Vybrat pehrávání?)" a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)" qf. 1 Pipravte zdroj zvuku. Vyberte zdroj zvuku a stisknte tlacítko , , VOLUME +/­ (Hlasitost)" ­ pro nastavení hlasitosti. Pro spustní pehrávání od urcité skladby nebo souboru vytvote vás vlastní program (strana 18). Zrusení casovace Zopakujte stejné kroky uvedené výse, dokud se nezobrazí nápis , , TIMER OFF (Casovac vypnutý)" a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)" qf. Zmna nastavení Zacnte znovu od kroku 1. Rada Nastavení casovace pehrávání zstane ulozeno, dokud jej nezrusíte. 2 3 Stisknte tlacítko , , CLOCK/TIMER SET (Nastavení hodin/casovace)" qj. Opakovaným stisknutím tlacítka . /> qg vyberte , , PLAY SET?(Nastavit pehrávání)?" a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)" qf. Zobrazí se nápis , , ON (Zapnuto)" a indikace hodin zacne blikat. 4 Nastavte cas zahájení pehrávání. Opakovaným stisknutím tlacítka . /> qg nastavte hodiny a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)" qf. Stejným zpsobem nastavte minuty. 20CZ Ostatní Odstraování problém 1 Zkontrolujte, zda jsou síový kabel a kabely k reprosoustavám bezpecn a správn zapojeny. Dálkový ovladac nepracuje. · Odstrate vsechny pekázky mezi dálkovým ovladacem a snímacem signálu dálkového ovladace 3 na pístroji a umístte pístroj do vtsí vzdálenosti od záivek. · Nasmrujte dálkový ovladac na snímac na pedním panelu pístroje. · Pemístte se s dálkovým ovladacem blíz k pístroji. 2 Vzniklý problém si prosím vyhledejte v níze uvedeném seznamu a provete píslusné opatení pro jeho odstranní. Pokud problém stále petrvává, obrate se na vaseho nejblizsího prodejce Sony. Pokud bliká indikátor , , STANDBY (Pohotovostní rezim)" Neprodlen odpojte síový kabel ze zásuvky a zkontrolujte následující polozky. · Pokud je vás pístroj vybaven volicem napájecího naptí, zkontrolujte, zda je nastaven na správné naptí. · Nejsou zablokovány vtrací otvory na horní nebo zadní cásti pístroje?Jakmile indikátor , , STANDBY (Pohotovostní rezim)" 2 pestane blikat, zapojte síový kabel do zásuvky a zapnte pístroj. Pokud problém stále petrvává, obrate se na vaseho nejblizsího prodejce Sony. Pehrávac CD/MP3 disk Zvuk peskakuje, disk nelze pehrát. · Umístte pístroj na místo bez vibrací (nap. · Pemístte reprosoustavy dále od pístroje nebo je umístte na samostatné stojany. Pi vyssí hlasitosti mze vibrace reprosoustav zpsobovat peskakování zvuku. [. . . ] · Výmnu síového kabelu smí provádt pouze kvalifikovaný servisní technik. Umístní pístroje · Neumísujte pístroj na sikmý povrch ani na místa vystavená extrémním teplotám, chladu, prachu, vlhkosti, vibracím, pímému slunecnímu svtlu, intenzivnímu svtlu nebo na místa s nedostatecnou cirkulací vzduchu. · Pokud budete pístroj nebo reprosoustavy pokládat na speciáln upravené povrchy (nap. vosk, olej, lestidlo), dbejte zvlástní opatrnosti, protoze mze dojít ke vzniku skvrn nebo k odbarvení povrchu pístroje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CMT-BX3

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CMT-BX3 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag