Návod k použití SONY CFD-S03CP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CFD-S03CP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CFD-S03CP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CFD-S03CP.


SONY CFD-S03CP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (973 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CFD-S03CP (542 ko)
   SONY CFD-S03CP annexe 1 (825 ko)
   SONY CFD-S03CP (432 ko)
   SONY CFD-S03CP annexe 1 (430 ko)
   SONY CFD-S03CP annexe 2 (428 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CFD-S03CP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Pesvdcte se, zda se na displeji objeví "Cd". · Umístte pehrávac tak, aby byl chránn ped vibracemi. · Vycistte cocky pomocí bzn dostupného balónku. · Je-li disk CD nahráván pomocí osobního pocítace, mze docházet k výpadkm zvuku ci ke vzniku sumu (CD-R atd. ). [. . . ] Pi kazdém stisknutí tohoto tlacítka se indikace bude následovn mnit: "60" t "90" t "120" t zádná indikace t "10" t "20" t "30. " Displej c · Povrch pístroje, ovládací panel a ovládací prvky cistte mkkým hadíkem, lehce navlhceným ve slabém cisticí roztoku. Nepouzívejte zádné hrubé tkaniny, cisticí prásky ani rozpoustdla jako je alkohol nebo benzín. Rádio Kmitoctový rozsah CFD-S22/S32 VKV AM 87, 5 - 108 MHz nebo 87. 6 - 108 MHz 531 - 1. 602 kHz Zdroje naptí · V pípad napájení stídavým naptím se pesvdcte, zda pracovní naptí vaseho pístroje souhlasí s naptím vasí sít (viz "Technické údaje") a pouzívejte sí ový kabel z píslusenství; jiný typ nepouzívejte. Pepínac naptí se nachází na zadní stran pístroje (pouze u modelu urceného pro Brazílii). · Pístroj není odpojen od zdroje naptí (ze sít), pokud je zapojen do zásuvky, a i tehdy, je-li samotný pístroj vypnutý. · Pro napájení z baterií pouzívejte sest baterií R20 (velikost D). · Nepouzíváte-li k napájení baterie, vyjmte je, abyste zabránili poskození pístroje zapícinné vytecením elektrolytu nebo korozí. · Stítek s údaji o pracovním naptí, píkonu atd. je umístn na spodní stran pístroje. CFD-S22L/S32L/922L VKV SV DV IF 87, 5 - 108 MHz 531 - 1. 602 kHz 153 - 279 kHz 3 Stisknte N. Chcete-li nahrávat z rádia, Stisknte tlacítko RADIO BAND·AUTO PRESET a nala te pozadovanou stanici (viz "Poslech rádia"). Displej Zrusení funkce usínání s hudbou Stisknte OPERATE (nebo POWER) abyste vypnuli proud. Poznámka Jestlize uzíváte tuto funkci pi pehrávání pásku: Jestlize je pásek na jedné stran delsí nez je nastavená doba, pehrávac se nevypne, dokud se pásek nepetocí do konce. Hlava na mazání Pítlacné kolecko Cocka VKV: 10, 7 MHz AM/SV/DV: 450 kHz Antény VKV: Teleskopická anténa AM/SV/DV: Zabudovaná feritová anténa CFD-S22 CFD-S22L CFD-S32 CFD-S03CP CFD-922L Sony Corporation © 2000 Tento pehrávac kompaktních disk je klasifikován jako výrobek CLASS 1 LASER (Laser 1. Stítek CLASS 1 LASER PRODUCT je umístn na na spodní stran. UPOZORNNÍ Pístroj neinstalujte do uzavených prostor jako nap. · Pouze CFD-S22L/S32L/922L: Jestlize se pi poslechu program na MW/LW ozývají pískavé zvuky po stisknutí tlacítka z v kroku 3, Stisknte PLAY MODE·MONO/ST ISS (Interference Suppress Switch spínac pro potlacení interference) na zadní stran pístroje do polohy, kdy bude rusení co nejvíc potlacené. · Pro dosazení lepsích výsledk napájejte pístroj pi záznamu ze sít. · Chcete-li smazat nahraný záznam, prove te následující kroky: 1 Vlozte kazetu s nahrávkou, kterou chcete vymazat. 3 Stisknte z. Vlozte dv baterie R6 (velikost AA) (nejsou soucástí píslusenství) pouze u modelu urceného pro Brazílii: Nastavení naptí Pesvdcte se, je-li spínac VOLTAGE SELECTOR (na zadní stran) nastaven podle naptí vasí sít. Výmna baterií Pi bzném pouzití by baterie mly vydrzet piblizn sest msíc. Jestlize jiz pehrávac na dálkové ovládání nereaguje, vymte vsechny baterie za nové. Poznámka Jestlize je pístroj napájen z baterií, nemzete ho zapnout za pomoci dálkového ovládace. Tip Pouze pro zákazníky, kteí mají v píslusenství adaptér k pívodnímu kabelu: Pouzijte adaptér k pívodnímu kabelu, jestlize se zástrcka pívodního kabelu nehodí do vasí zásuvky. Umístní ovládacích prvk Pehrávání CD Poslech rádia Pouzití displeje Kontrola celkového poctu skladeb a doby pehrávání Pi zastaveném pehrávání stisknte tlacítko DISPLAY ENT·MEMORY. 1 TONE (pouze CFD-S32/S32L) Prostor pro kompaktní disk TAPE Kazetový prostor RADIO BAND CD AUTO PRESET Indikátor PLAY MODE OPR/BATT MONO/ST* Z PUSH OPEN/CLOSE Stisknte CD (pímé spustní pístroje). Náhodné pehrávání 1 2 Poslech zvukových efekt (LOOP/FLASH) (pouze CFD-S32/S32L) Bhem pehrávání mzete opakovat cást CD (LOOP) a nechat "probleskovat" zvuk z CD (FLASH). 1 Stisknte CD. Stisknte PLAY MODE·MONO/ST, aby se na displeji objevilo "SHUF". Stisknte u, abyste spustili náhodné pehrávání. Dálkový ovladac (pouze CFD-S32/S32L) SLEEP OPERATE (nebo POWER) Celkový pocet skladeb Celková doba pehrávání 1 2 Spus te pehrávání CD. Stisknte a drzte tlacítko LOOP nebo FLASH v bod, kde chcete funkci spustit. Funkce opakování a volba cásti CD "probleskování" zvuku z CD Stisknte a drzte LOOP na dálkovém ovladaci FLASH na dálkovém ovladaci Kontrola zbývajícího casu Stisknte tlacítko DISPLAY ENT·MEMORY bhem pehrávání disku. 3 Stisknte DISPLAY ENT·MEMORY jednou dvakrát Stisknte RADIO BAND·AUTO PRESET, dokud se na displeji neobjeví pozadované pásmo (pímé spustní pístroje). Pi kazdém stisknutí tohoto tlacítka se indikace bude následovn mnit: CFD-S22/S32: "FM1" t "FM2" t "AM" CFD-S22L/S32L/922L: "FM1" t "FM2" t "MW" t "LW". Displej Pedladní rozhlasových stanic Máte moznost ulozit rozhlasové stanice do pamti pehrávace. Stanice jsou ulozeny do pamti od nejnizsí do nejvyssí frekvence. Programovaná skladba Poadí pehrávání · Nepouzívejte rozpoustdla jako je benzín, edidla, bzné cistící pípravky nebo antistatický spray, urcený pro vinylové gramofonové desky. [. . . ] 1 Tisknte PLAY MODE·MONO/ST, dokud se neobjeví "PGM REP". 2 Pomocí císelných tlacítek zadejte stopy, které chcete naprogramovat, v pozadovaném poadí az do poctu 20 stop. 3 Stisknte u. CD/RADIO DIRECT OPERATION Zmna aktuálního programu Stisknte tlacítko x jednou, je-li CD zastavený a dvakrát, jestli CD hraje. Potom sestavte nový program podle návodu pro sestavování programu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CFD-S03CP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CFD-S03CP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag