Návod k použití SONY CDX-T69

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-T69. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-T69 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-T69.


SONY CDX-T69 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (410 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-T69 (573 ko)
   SONY CDX-T69 annexe 1 (330 ko)
   SONY CDX-T69 annexe 2 (588 ko)
   SONY CDX-T69 annexe 3 (259 ko)
   SONY CDX-T69 annexe 4 (330 ko)
   SONY CDX-T69 annexe 5 (330 ko)
   SONY CDX-T69 DATASHEET (328 ko)
   SONY CDX-T69 QUICK START (330 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-T69

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] topení) -- na místa vystavená desti nebo vlhkosti -- na místa vystavená nadmrnému mnozství prachu nebo necistot -- na místa vystavená nadmrným otesm -- Úchytné srouby nepipevujte k palivové nádrzi. -- Pod místem, kde budete CD mnic pipevovat, nesmjí vést zádné kabely nebo potrubí. -- Pístup k rezervnímu kolu, náadí nebo jinému vybavení, které pevázíte v zavazadlovém prostoru, nesmí být pístrojem blokován. ·Pro kvalitní a bezpecné upevnní pístroje pouzijte pouze dodávané díly. [. . . ] Dvierka uvoníte zatlacením na mieste s oznacením "PUSH". Odsute kryt. Otvorte dvierka Úchyt T nosica c 6 disk, kazdý v jednom oddílu 6 diskov, jeden v kazdom nosici Pouzívajte dodávaný zásobník diskov alebo zásobník diskov XA-T7. Zásobník diskov XA-T6 nie je mozné s týmto zariadením pouzi. Pouzívane iného zásobníka diskov môze spôsobi nesprávne fungovanie zariadenia. c Poznámka Aby nedoslo ke zranní, nikdy nevsunujte prsty nebo ruku do prostoru pro zásobník s disky. Poznámka Do CD menica nevkladajte ruku, predídete tak moznému poraneniu. Nelze pehrávat disky o prmru 8 cm. Pokud pouzijete adaptér pro pehrávání mensích disk, mze dojít k poruse pístroje. Schéma zapojení/ Schéma zapojenia Poznámka V zariadení nie je mozné prehráva CD disky s priemerom 8 cm. Ak pouzijete adaptér, môzete spôsobi funkcnú poruchu zariadenia. 3 Autorádio kompatibilní s propojením pes BUS nebo pes pepínac zdroje signálu. Do autorádia (hlavná jednotka), kompatibilného so systémom Sony BUS alebo do prepínaca zdrojov Zásobník s disky. Zásobník diskov Vyjmutí Vybratie zásobníka diskov 4 Zariadenie pouzívajte az vtedy, ke sú dvierka úplne zatvorené. Inak sa do zariadenia môze dosta nejaký predmet alebo nejaká látka, ktorá môze znecisti sosovky vo vnútri menica. Poznámka Po vlození zásobníka diskov do menica alebo po stlacení tlacidla RESET na hlavnej jednotke sa zariadenie automaticky aktivuje a nacíta údaje o vlozených CD diskoch. Po nacítaní vsetkých údajov zariadenie automaticky ukoncí túto operáciu. Kdyz nelze zásobník disk úpln zasunout Vyjmte zásobník, stisknte Z (EJECT) a znovu jej zasute. Pouzívejte pístroj pouze se zasunutým krytem zásobníku Bude-li kryt odsunut, mze dojít k vniknutí cizorodých pedmt a následnému znecistní snímací optiky uvnit pístroje. Stisknte Z (EJECT) Stlacte tlacidlo Z (EJECT) BUS AUDIO IN BUS CONTROL IN Ak zásobník diskov správne nezacvakne na miesto Zásobník vyberte, stlacte tlacidlo Z (EJECT), a znova ho vlozte. Poznámka Po zasunutí zásobníku s disky nebo stisknutí tlacítka RESET se pístroj automaticky zapne a zacne nacítat informace z disk. Po pectení vsech CD v zásobníku se pístroj automaticky vypne. 4 5 Poznámky k zásobníku disk ·Nenechávejte zásobník polozený na místech vystavených psobení vysokých teplot a vlhkosti (nap. na palubní desce nebo zadním okn automobilu stojícího na pímém slunci). · Do jednoho oddílu v zásobníku nezasunujte více nez jeden disk. V opacném pípad mze dojít k poskození disk i mnice. · Chrate zásobník ped pádem a silnými nárazy. Poznámky ku zásobníku diskov · Zásobník diskov nenechávajte na miestach s vysokými teplotami a vlhkosou, ako napr. na palubnej doske alebo pod zadným oknom, kde bude zásobník vystavený priamemu slnecnému svetlu. · Do jedného nosica nevkladajte naraz viac ako jeden disk, inak môzu by menic a aj disky poskodené. · Dávajte pozor, aby vám zásobník nespadol a nevystavujte ho prudkým nárazom. Dojde-li k vysunutí oddílu s diskem Obvykle k vysunutí oddílu ze zásobníku nedochází. [. . . ] zvuk preskakuje alebo nie je pocu ziadny zvuk), pretoze tepelným pôsobením sa nálepka skrútila a spôsobuje nesprávne fungovanie prehrávania. · Poskodenie ostatných diskov v zásobníku. Poznámky k CD-R/CD-RW diskm · V tomto pístroji lze pehrávat CD-R/CD-RW disky (zapisovatelný CD) urcené pro zvukové záznamy (obr. H) · Nkteré CD-R/CD-RW disky (v závislosti na pouzitém záznamovém zaízení) nelze v tomto mnici pehrávat. · Nelze pehrávat CD-R/CD-RW disky, které nejsou finalizovány. * * Proces, který musí být proveden, aby bylo mozné CD-R disky pehrávat na pehrávaci zvukových CD. Poznámky k CD-R/CD-RW diskom · V tomto zariadení je mozné prehráva disky CD-R/CD-RW (nahrávatené CD/prepisovatené CD disky), urcené pre zvukové nahrávky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-T69

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-T69 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag