Návod k použití SONY CDX-R6750

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-R6750. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-R6750 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-R6750.


SONY CDX-R6750 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (467 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-R6750 QUICK START GUIDE (391 ko)
   SONY CDX-R6750 (3671 ko)
   SONY CDX-R6750 Installation Guide (423 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-R6750

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-348-415-21(1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Popis instalace a pipojení naleznete v pipojeném návodu k instalaci a pipojení. CDX-R6750 © 2005 Sony Corporation Vítejte! Dkujeme Vám, ze jste si zakoupili toto autorádio Sony s CD pehrávacem. Mzete si uzívat vasí jízdy a pouzívat následující funkce. · Pehrávání disku CD Mzete pehrávat CD-DA (i s CD TEXT*), CD-R/CD-RW (se soubory MP3 a také Multi Session (s více sekcemi) ( 14)) a ATRAC CD (ve formátu ATRAC3 a ATRAC3plus (strana 15)). Typy disk CD-DA Stítek na disku Varování v pípad, ze skíka zapalování vaseho automobilu nemá polohu ACC Po vypnutí zapalování nezapomete stisknout a podrzet tlacítko (OFF), dokud displej pístroje nezhasne. V opacném pípad nedojde k vypnutí displeje, coz zpsobuje vybíjení baterie. Tento stítek je umístn na spodní stran pístroje. Proces BBE MP vylepsuje digitáln komprimovaný zvuk, napíklad ve formátu MP3, obnovením a posílením vyssích harmonických slozek, ztracených bhem komprese. [. . . ] Pro zobrazení jména stisknte bhem pehrávání (DSPL). Rady · Pro opravu nebo vymazání znaku jej pepiste nebo zadejte , , ". · Disc Memo má vzdy pednost ped titulem zaznamenaným na disku. · Disk v pístroji mzete pojmenovat, pokud je pipojen mnic s funkcí CUSTOM FILE. · , , Repeat-Track" a vsechna nastavení náhodného pehrávání jsou vypnuty do dokoncení pojmenování disku. disk souvisle a potom stisknte znovu bhem 2 sekund a podrzte. Opakované a náhodné pehrávání 1 Bhem pehrávání stisknte opakovan (1) (REP) nebo (2) (SHUF), az se objeví pozadované nastavení. Zvolte Pro pehrávání 1 Repeat-Disc* SHUFChanger*1 SHUF-ALL*2 disku opakovan. skladeb ve vsech pístrojích v náhodném poadí. Vymazání vlastního jména (Pomocí infracerveného dálkového ovladace) 1 Vyberte pístroj, na kterém je ulozeno vlastní jméno, které chcete vymazat a potom stisknte a podrzte (MENU). 2 Stisknte opakovan M nebo m, az se objeví , , Name Delete", potom stisknte (ENTER). 3 Stisknte opakovan tlacítko M nebo m pro výbr jména, které chcete vymazat. Opakujte kroky 3 a 4, pokud chcete vymazat ostatní jména. Pístroj se vrátí do rezimu normálního pehrávání. *1 Pokud je pipojeno jeden nebo více mnic CD/MD. *2 Pokud je pipojeno jeden nebo více mnic CD nebo dva nebo více mnic MD. Pro návrat do rezimu normálního pehrávání zvolte , , Repeat-off" nebo , , SHUF-off. " Rada , , SHUF-ALL" nebude pehrávat náhodn skladby mezi CD a mnicem MD. Pojmenování disku Kdyz pehráváte disk v CD mnici pomocí funkce CUSTOM FILE, mzete si kazdý disk pojmenovat vlastním jménem o délce maximáln 8 znak (Disc Memo). (Pomocí infracerveného dálkového ovladace) 1 Pi pehrávání disku, který chcete pojmenovat, stisknte a podrzte (MENU). Vyhledávání disku podle jména -- LIST Mzete vybrat disk ze seznamu pi pipojení mnice CD s funkcí CUSTOM FILE nebo mnice MD. Pokud piadíte disku jméno, zobrazí se jméno na seznamu. (Pomocí infracerveného dálkového ovladace) 2 Stisknte opakovan M nebo m, az se objeví , , Name Edit", potom stisknte (ENTER). 3 Stisknte opakovan M nebo m, az se objeví pozadovaný znak. 1 Bhem pehrávání stisknte (LIST). 2 Stisknte opakovan M nebo m, az se zobrazí pozadovaný disk. 13CZ Otocný dálkový ovladac RM-X4S Nalepení stítku Stítek s popisem ovladac nalepte podle toho, jak budete otocný ovladac pipevovat. 1 Pi stisknutí ovladace hlasitosti VOL, stisknte a podrzte (SOUND). SOUND MODE DSPL DSPL MODE SOUND Rada Zmnit smr ovládání tchto ovladac mzete také v menu (strana 12). Umístní ovládacích prvk Tlacítka na otocném dálkovém ovladaci ovládají stejné funkce jako odpovídající tlacítka na pístroji. ATT SOUND PRESET/ DISC Externí audio zaízení Volitelné penosné zaízení Sony mzete pipojit do konektoru BUS AUDIO IN/AUX IN na pístroji. Pokud není ke konektoru pipojen mnic nebo jiné zaízení, umozní vám pístroj poslech penosného zaízení pomocí reproduktor v automobilu. Poznámka Pi pipojování penosného zaízení se ujistte, zda není zapojen konektor BUS CONTROL IN. Pokud je do BUS CONTROL IN pipojeno zaízení, není mozno zvolit , , AUX" pomocí (SOURCE). Rada Kdyz pipojujete soucasn penosné zaízení a mnic, pouzijte volitelný AUX-IN volic. MODE SOURCE DSPL VOL SEEK/AMS OFF OFF Následují ovladace na otocném dálkovém ovladaci, vyzadují jiné ovládání z pístroje. · Ovladac PRESET/DISC Stejná funkce jako (GP/PRESET) ­/+ na pístroji (stlacte a otocte). · Ovladac hlasitosti VOL Stejné ovládání jako tlacítka +/­ na pístroji (otocte). · Ovládací prvek SEEK/AMS Stejné jako (SEEK) +/­ na pístroji (otocte nebo otocte a podrzte). Volba externího zaízení 1 Stisknte opakovan tlacítko (SOURCE), az se zobrazí , , AUX". [. . . ] · Stanice nevysílá zádné dopravní zpravodajství, pestoze se jedná o TP stanici. V rezimu PTY se zobrazí indikace , , - - - - - - - -. " · Aktuální naladná stanice není stanicí RDS. · Stanice nespecifikuje typ programu. Chybová hlásení/zprávy Blank*1 Na MD nejsou zaznamenány skladby MD. *2 t Pehrávejte MD se zaznamenanými skladbami. Error*1 · Disk je znecistný nebo je vlozen obrácen. *2 t Ocistte disk a vlozte jej správn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-R6750

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-R6750 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag