Návod k použití SONY CDX-R6550 QUICK START GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-R6550. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-R6550 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-R6550.


SONY CDX-R6550 QUICK START GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (353 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-R6550 (5069 ko)
   SONY CDX-R6550 Installation Guide (343 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-R6550QUICK START GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Propojovací napájecí kabel pipojte nejprve k pístroji a k reproduktorm, a teprve pak ke konektoru napájení elektrického píslusenství ve vozidle. · Vsechny uzemovací vodice pivete do spolecného uzemovacího bodu. [. . . ] · K tomuto pístroji pipojujte pouze pasivní reproduktory. Pipojení aktivních reproduktor (s vestavným zesilovacem) k reproduktorovým svorkám mze poskodit pístroj. · Abyste pedesli chybné funkci pístroje, nepouzívejte vodice pro vestavné reproduktory, nainstalované ve vasem vozidle, pokud je kabeláz tchto reproduktor uspoádána tak, ze pístroj sdílí spolecný záporný (­) vodic pro pravý a levý reproduktor. · Nepropojujte vzájemn vodice reproduktor tohoto pístroje. Poznámka k zapojení Pokud nejsou reproduktory a zesilovac pipojeny správn, zobrazí se na displeji nápis , , FAILURE". V takovém pípad se postarejte o to, aby byly reproduktory a zesilovac zapojeny správn. Píklad pipojení (2) Poznámky (2-A) · Ped zapojením zesilovace nezapomete pipojit uzemovací vodic. · Výstrazný alarm bude slyset pouze pi pouzívání vestavného zesilovace. Tip (2-B-B) Pro pipojení dvou nebo více mnic CD/MD je nutné pouzití volice zdroj XS-C30 (volitelné píslusenství). 182 mm Schéma pipojení (3) 1 Píchytky A Do zdíky AMP REMOTE IN pídavného výkonového zesilovace. Toto pipojení je urceno pouze pro zesilovac. Pipojení jakéhokoliv jiného systému mze poskodit pístroj. 53 B Ke kabelu rozhraní autotelefonu. Palubní deska vozidla 1 Ohnivzdorná pepázka vozidla 5 6 Varování Pokud máte na vozidle nainstalovánu motorovou anténu bez reléové skíky, mze pipojení tohoto pístroje prostednictvím dodaného napájecího kabelu 3 zpsobit poskození antény. Poznámky k ídícímu vodici napájení antény · Napájecí vodic motorové antény (modrý) dodává naptí +12 V stejnosmrných, jakmile zapnete radiopijímac, nebo pokud aktivujete funkci AF (Alternativní frekvence) nebo funkci TA (Dopravní zpravodajství). · Pokud je vase vozidlo vybaveno anténou FM/MW/ LW v zadním nebo bocním skle, zapojte napájecí vodic motorové antény (modrý) nebo napájecí vodic elektrického píslusenství vozidla (cervený) k napájecímu kabelu anténního zesilovace ve voze. S zádostí o podrobnosti se obrate na nejblizsího prodejce Sony. · S tímto pístrojem není mozno pouzívat motorovou anténu bez reléové skíky. [. . . ] 2 Stáhnte konzolu smrem dol 1, a pak z ní vysute vlastní autorádio. Varování v pípad, ze zapalování vaseho automobilu nemá polohu ACC (elektrické píslusenství) Po vypnutí zapalování nezapomete stisknout a podrzet tlacítko (OFF) na pístroji, aby zhasl displej. V opacném pípad se displej nevypne a bude se vybíjet akumulátor vozidla. Konektor pro napájení elektrického píslusenství vozidla Cervený Cervený 2 Tlacítko RESET Po dokoncení instalace a zapojení kabel nezapomete spicatým pedmtem (nap. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-R6550

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-R6550 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag