Návod k použití SONY CDX-M7850

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-M7850. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-M7850 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-M7850.


SONY CDX-M7850 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (496 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-M7850 QUICK START GUIDE (282 ko)
   SONY CDX-M7850 (3670 ko)
   SONY CDX-M7850 Installation Guide (357 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-M7850

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-586-657-21(1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Popis instalace a pipojení naleznete v pipojeném návodu k instalaci a pipojení. CDX-M7850 © 2005 Sony Corporation Vítejte! Dkujeme Vám, ze jste si zakoupili toto autorádio Sony s CD pehrávacem. Mzete si uzívat Vasí jízdy a pouzívat následující funkce. · Pehrávání disku CD Mzete pehrávat CD-DA (i s CD TEXT*), CD-R/CD-RW (se soubory MP3 a také Multi Session (s více sekcemi) (strana 18)) a ATRAC CD (ve formátu ATRAC3 a ATRAC3plus (page 19)). Typy disk CD-DA Stítek na disku Varování v pípad, ze skíka zapalování vaseho automobilu nemá polohu ACC Po vypnutÌ zapalov·nÌ nezapomeÚte stisknout a podrûet tlaËÌtko (OFF), dokud displej p¯Ìstroje nezhasne. V opaËnÈm p¯ÌpadÏ nedojde k vypnutÌ displeje, coû zpsobuje vybÌjenÌ baterie. Tento ötÌtek je umÌstÏn na spodnÌ stranÏ p¯Ìstroje. MP3 ATRAC CD · Píjem rozhlasového vysílání ­ Do pamti je mozno ulozit az 6 rozhlasových stanic pro kazdé vlnové pásmo (FM1, FM2, FM3, MW a LW). [. . . ] Opakujte tuto cinnost az do zadání celého jména. Po vlození posledního znaku vpravo a stisknutí tlacítka (ENTER) se objeví potvrzovací dialog. 5 Otácejte ovladacem SEEK pro volbu "YES", a poté stisknte tlacítko (ENTER). Nastavování je dokonceno a displej se vrátí k normálnímu rezimu pehrávání. Pro zobrazení jména stisknte bhem pehrávání tlacítko (DSPL) na infracerveném dálkovém ovladaci. Tipy · Pro opravu nebo vymazání znaku jej pepiste nebo zadejte " ". · Disc Memo má vzdy pednost ped titulem zaznamenaným na disku. · Disk v pístroji mzete pojmenovat, pokud je pipojen mnic s funkcí CUSTOM FILE. · "REP-TRACK" a vsechna nastavení náhodného pehrávání jsou pozastaveny do dokoncení pojmenování disku. Pomocí infracerveného dálkového ovládání V krocích 2 az 4: stisknte M nebo m místo ovladace SEEK; v kroku 4: stisknte < nebo , pro zmnu císelného zobrazování; v kroku 5: stisknte < nebo , místo ovladace SEEK. skupiny skupiny souvisle disk a uvolnte (chvíli podrzte). opakovan. disk souvisle a potom stisknte znovu bhem 2 sekund a podrzte. Opakované a náhodné pehrávání 1 Bhem pehrávání stisknte opakovan (1) (REP) nebo (2) (SHUF), dokud se neobjeví pozadované nastavení. Zvolte Pro pehrávání REP-DISC*1 SHUFChanger*1 SHUF-ALL*2 disku opakovan. skladeb ve vsech pístrojích v náhodném poadí. *1 Pokud je pipojen jeden nebo více mnic CD/MD. *2 Pokud je pipojen jeden nebo více mnic CD nebo dva nebo více mnic MD. Pro návrat do rezimu normálního pehrávání zvolte "REP-OFF" nebo "SHUF-OFF. " Tip "SHUF-ALL" nebude pehrávat náhodn skladby mezi CD a mnicem MD. Vymazání vlastního jména 1 Vyberte pístroj, na kterém je ulozeno vlastní jméno, které chcete vymazat, a poté stisknte (MENU). 2 Otácejte ovladacem SEEK, dokud se neobjeví "Edit", a poté stisknte tlacítko (ENTER). 3 Otácejte ovladacem SEEK, dokud se neobjeví "Name Delete", a poté stisknte tlacítko (ENTER). 4 Otácejte ovladacem SEEK pro výbr jména, které chcete smazat. 6 Otácejte ovladacem SEEK pro volbu "YES", a poté stisknte tlacítko (ENTER). pokracování na dalsí stran t Pojmenování disku Kdyz pehráváte disk v CD mnici pomocí funkce CUSTOM FILE, mzete si kazdý disk pojmenovat vlastním jménem o délce maximáln 8 znak (Disc Memo). Pokud pojmenujete disk, zobrazí se jméno na seznamu (strana 14). 1 Pi pehrávání disku, který chcete pojmenovat, stisknte (MENU). 2 Otácejte ovladacem SEEK, dokud se neobjeví "Edit", a poté stisknte tlacítko (ENTER). 13 Jméno je vymazáno a objeví se "Continue", pokud jsou ulozena dalsí jména. Pokud chcete vymazat dalsí jména, otácejte ovladacem SEEK pro volbu "YES, " a poté opakujte kroky 4 az 6. Pístroj se vrátí do rezimu normálního pehrávání. Pomocí infracerveného dálkového ovládání V krocích 2 az 4: stisknte M nebo m místo ovladace SEEK; V kroku 6: stisknte < nebo , místo ovladace SEEK. Následují ovladace, na otocném dálkovém ovladaci, vyzadují jiné ovládání z pístroje. · Ovladac PRESET/DISC Pro ovládání radiopijímace/CD stejné jako M nebo m na infracerveném dálkovém ovladaci (vtlacit a otácet). [. . . ] · Stanice nevysílá zádné dopravní zpravodajství, pestoze se jedná o TP stanici. V rezimu PTY se zobrazí indikace "- - - - - - - -. " · Aktuální naladná stanice není stanicí RDS. · Stanice nespecifikuje typ programu. Chybová hlásení/zprávy Blank*1 Na MD nejsou zaznamenány skladby MD. *2 t Pehrávejte MD se zaznamenanými skladbami. pokracování na dalsí stran t 19 Error*1 · Disk je znecistný nebo je vlozen obrácen. *2 t Ocistte disk a vlozte jej správn. Failure Nesprávné zapojení reproduktor/zesilovace. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-M7850

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-M7850 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag