Návod k použití SONY CDX-GT700D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT700D. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT700D bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT700D.


SONY CDX-GT700D : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (500 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT700D QUICK START GUIDE (411 ko)
   SONY CDX-GT700D (2628 ko)
   SONY CDX-GT700D Installation Guide (380 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT700D

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-664-436-21(1) FM/MW/LW autordio s CD pehrvacem Nvod k obsluze Ukoncen demonstracnho rezimu (DEMO) viz strana 17. CDX-GT700D 2005 Sony Corporation Vtejte! Dkujeme vm, ze jste si zakoupili toto autordio Sony s CD pehrvacem. Pehrvn disku CD Mzete pehrvat disky CD-DA (i s funkc CD TEXT*), disky CD-R/CD-RW (soubory MP3/ WMA mohou rovnz obsahovat vce sekc Multi Session (strana 20)) a disky ATRAC CD (formt ATRAC3 a ATRAC3plus (strana 20)). Typy disk CD-DA Sttek na disku Tento sttek je umstn na spodn stran pstroje. Nakldn s nepotebnm elektrickm a elektronickm zazenm (platn v Evropsk unii a dalsch evropskch sttech uplatujcch oddlen systm sbru) Tento symbol umstn na vrobku nebo jeho balen upozoruje, ze by s vrobkem po ukoncen jeho zivotnosti nemlo bt nakldno jako s bznm odpadem z domcnosti. Msto toho by ml bt odlozen do sbrnho msta urcenho k recyklaci elektronickch vrobk a zazen. Dodrzenm tto instrukce zabrnte negativnm dopadm na zivotn prosted a zdrav lid, kter naopak mze bt ohrozeno nesprvnm nakldnm s vrobkem pi jeho likvidaci. [. . . ] [Nastaven Rear L-R - zadn lev/prav] 4 Vrate parametr FADER na sted a pak nastavte vyvzen mezi pednmi a zadnmi reproduktory nastavenm hodnot vzdlenosti zadnch reproduktor. [Nastaven Front - Rear (pedn/zadn)] Zadejte hodnotu vzdlenosti namenou podle postupu v rezimu I-TA Pro a pak zadn ulozte. Krok 1: Nastavte hodnotu vzdlenosti protjsho reproduktoru a hodnotu vzdlenosti nejblizsho reproduktoru ponechejte beze zmny. Krok 2: Zvsenm hodnoty vzdlenosti reproduktoru se lokalizace zvuku posune blz k reproduktoru. Tak napklad, pro poslech zvuku na levm pednm sedadle nastavte hodnotu vzdlenosti reproduktoru dle od sebe (zde prav reproduktor). Pro posunut lokalizace vpravo zvyste hodnotu pravho reproduktoru a obrcen. Obdobn nastavte vyvzen pednho a zadnho reproduktoru. Lokalizace zvuku se posune smrem k pednmu sedadlu, takze budete muset nastavit hodnotu vzdlenosti zadnho reproduktoru. Pro posunut lokalizace dopedu, snizte hodnotu vzdlenosti zadnch reproduktor a obrcen. HDEQ 1 Nastavte parametr FADER pln na F a pak nastavte lev a prav pedn reproduktor podle pednastaven kivky ekvalizru (Refined Vocal). 2 Nastavte parametr FADER pln na R a pak nastavte lev a prav zadn reproduktor podle pednastaven kivky ekvalizru (Refined Vocal). 3 Vrate parametr FADER na sted. Rada: Tyto parametry nastavte podle svch pozadavk a pedstav, a podle vmi zvolen hudby. Tak napklad, pro zvraznn vokl nastavte rove zvuku frekvenc 500 Hz 2, 5 kHz (typick rozsah hlasu). Hotovo ! * Lokalizace zvuku pedstavuje zvukov dojem, vyzaujc ze specifickch bod v rmci poslechovho prosted. 15CZ Dals funkce Zmna nastaven zvuku Nastaven zvukov charakteristiky -- Balance (Vyvzen levho/ pravho kanlu)/Fader (Vyvzen pednch/zadnch kanl)/Sub Woofer Mzete nastavit vyvzen kanl, posun kanl dopedu/dozadu a hlasitost subwooferu. Numerick indikace se posune na pravou stranu (volba nastaven). 4 Stisknte tlactko (SEEK) /+ pro vbr nastaven a pak stisknte tlactko (ENTER). Displej se vrt do rezimu normlnho pehrvn/pjmu. 5 1 Vyberte zdroj, a pak opakovan stisknte tlactko (SOUND) pro vbr pozadovan polozky. Polozka se zmn nsledovn: DSO 3D t I-TA t Balance (Vyvzen levho/pravho kanlu) (lev-prav) t Fader (Vyvzen pednch/zadnch kanl) (zadn-pedn) t Sub Woofer (hlasitost subwooferu)* * , , " se zobrazuje pi nejnizsm nastaven a mze bt nastaveno v 20 krocch. Poznmka Zobrazovan polozky se mohou lisit podle zdroje a nastaven. Pomoc kartovho dlkovho ovladace V krocch 2 az 3: stisknte tlactko M nebo m namsto tlactka (GP/ALBM) +/; v krocch 2, 3 a 4 stisknte tlactko < nebo , namsto tlactka (ENTER). Je mozn nastavit nsledujc polozky (podrobnosti naleznete na referencn strnce): , , z" indikuje vchoz nastaven. 2 Otcenm ovladace hlasitosti VOL upravte nastaven zvolen polozky. Po 3 sekundch je nastaven dokonceno a displej se vrt k normlnmu rezimu pehrvn/pjmu. SETUP (nastaven) Nastaven hodin (Clock Adjust) (strana 4) CT (casov signl) Zapnut , , on" nebo vypnut , , off" (z) (strana 9, 11). , , NORM" (z): pro pouzit otocnho ovladace podle nastaven z vroby. , , REV": pokud namontujete otocn ovladac na pravou stranu sloupku zen. AUX-Audio*1 Pro zapnut , , on" (z) nebo vypnut , , off" displeje zdroje (strana 18). Pomoc kartovho dlkovho ovladace V kroku 2 pro pravu vybran polozky stisknte tlactko < nebo , . Nastaven polozek v menu -- MENU 1 2 Stisknte tlactko (MENU). Stisknte opakovan tlactko (GP/ALBM) +/, az se objev pozadovan polozka menu a pak stisknte tlactko (ENTER). Polozky se budou mnit nsledovn: SETUP (nastaven) y DISPLAY (displej) y RECEIVE MODE (pjmov rezim) y SOUND (zvuk) y LIST (seznam) y PTY DISPLAY Auto Image Rezim Auto Image automaticky pepn obrzky na displeji (kazdch 10 sekund). , , All" (z): pro opakovn obrzk displeje ve vsech rezimech zobrazen. 3 Stisknte opakovan tlactko (GP/ALBM) +/, az se objev pozadovan polozka nastaven a pak stisknte tlactko (ENTER). 16CZ Information (zobrazen informac) Pro zobrazovn polozek (v zvislosti na zdroji, apod. ) ve stedn csti displeje pi zobrazen obrzku. (S vjimkou numerick indikace. ) DEMO*1 (demonstracn rezim) Zapnut , , on" (z) nebo vypnut , , Off". Auto Scroll Pro automatick posun dlouhho textu zobrazovanch polozek pi zmn disku/alba/ skupiny/skladby. [. . . ] Skladby, kter nejsou zahrnuty ve skupin, nen mozn pehrvat. 23CZ Informace na displeji se neposunuj. t Nastavte funkci , , Auto Scroll on" (strana 17) nebo stisknte tlactko (SCRL) na kartovm dlkovm ovladaci. Na displeji zdroje se neobjevuje , , MS" nebo , , MD" pi soucasnm pipojen MGS-X1 a mnice MD. t Stisknte (SOURCE) az se objev "MS" nebo "MD", potom stisknte opakovan (MODE). RDS Po nkolika sekundch poslechu se spust vyhledvn SEEK. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT700D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT700D bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag