Návod k použití SONY CDX-GT45IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT45IP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT45IP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT45IP.


SONY CDX-GT45IP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (522 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT45IP (2418 ko)
   SONY CDX-GT45IP INSTALLATION GUIDE (551 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT45IP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-105-632-21 (1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Zrusení ukázkového rezimu (DEMO) ­ viz strana 4. CDX-GT45IP ©2008 Sony Corporation Popis instalace a p ipojení najdete v dodávané p íru ce pro instalaci/p ipojení. Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou v licenci spolecností Fraunhofer IIS a Thomson. Tento výrobek je chránn urcitými právy na ochranu dusevního vlastnictví spolecnosti Microsoft Corporation. Pouzití nebo rozsiování takové technologie bez licence od spolecnosti Microsoft nebo autorizované dceiné spolecnosti Microsoft je zakázáno. Tento stítek je umístn v dolní cásti rámu. Poznámka pro zákazníky: Následující informace se týkají pouze zaízení prodávaných v zemích uplatujících smrnice EU. Výrobcem tohoto výrobku je spolecnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. [. . . ] LPF NORM/REV (Dolní propust normální/opacná)*3 Výbr fáze pi aktivní dolní propusti: , , NORM" (Normální), , , REV" (Opacná). HPF (Horní propust) Výbr dlicí frekvence pedních/zadních reproduktor: , , OFF" (Vypnuto), , , 80 Hz", , , 100 Hz", , , 120 Hz", , , 140 Hz", , , 160 Hz". LOUD (Zesílení bas) Zesílení bas a výsek pro cistý zvuk pi nízkých úrovních hlasitosti: , , ON" (Zapnuto), , , OFF" (Vypnuto). BTM (Naladní nejsilnjsích stanic) (strana 9) *1 Pokud je pístroj vypnutý. *3 Pokud je výstup zvuku nastaven na , , SUB-OUT" (Subwoofer). Pouzívání pídavných zaízení Externí audio zaízení Po pipojení volitelného penosného audio zaízení do vstupního konektoru AUX (Externí zaízení) (stereo mini konektor) na pístroji a následném výbru tohoto zdroje mzete poslouchat tento zdroj v reproduktorech vozidla. Úrove hlasitosti je nastavitelná, aby bylo mozno kompenzovat rozdíly mezi pístrojem a penosným audio zaízením. Postupujte následujícím zpsobem: Pipojení penosného audio zaízení 1 Vypnte penosné audio zaízení. 3 Pipojte zaízení k pístroji. AUX AUX Propojovací kabel* (není soucástí píslusenství) * Zajistte, aby byla pouzita zástrcka rovného typu. Nastavení hlasitosti Ped spustním pehrávání nezapomete nastavit hlasitost kazdého pipojeného audio zaízení. 2 Opakovaným stisknutím tlacítka (SOURCE) (Zdroj) zobrazte polozku , , AUX" (Externí zaízení). Zobrazí se zpráva , , AUX FRONT IN" (Pední vstup AUX). 3 Na penosném audio zaízení nastavte stední úrove hlasitosti a spuste pehrávání. 4 Nastavte na tomto pístroji hlasitost, kterou obvykle pouzíváte. 5 Opakovaným stisknutím výbrového tlacítka zobrazte polozku , , AUX" (Externí zaízení) a pomocí otocného ovladace nastavte vstupní úrove (­8 dB az +18 dB). 15 CD mnic Výbr mnice 1 Opakovaným stisknutím tlacítka (SOURCE) (Zdroj) zobrazte polozku , , CD". 2 Opakovaným stisknutím tlacítka (MODE) (Rezim) zobrazte pozadovaný mnic. Císlo jednotky Císlo disku Kartový dálkový ovladac RM-X114 Tlacítka na kartovém dálkovém ovladaci ovládají stejné funkce jako odpovídající tlacítka na pístroji. DSPL MENU* SOURCE </, (SEEK ­/+) MENU DSPL MODE MODE LIST PRESET + DISC + LIST SEEK­ SOURCE SEEK+ SOUN D DISC ­ PRESET ­ ENTE R m/M (DISC/ PRESET +/­) ENTER* ATT Spustí se pehrávání. SOUND OFF VOL (+/­) OFF Peskakování alb a disk 1 Bhem pehrávání stisknte tlacítko (1)/(2) (ALBM ­/+) (Album). Pro Stisknte tlacítko (1)/(2) (ALBM ­/+) (Album) VOL + ­ ATT peskocení alba a uvolnte (chvíli podrzte). souvislé peskakování alb peskocení disku souvislé peskakování disk bhem 2 sekund od prvního uvolnní. a potom znovu stisknte bhem 2 sekund a podrzte. Následující tlacítka na kartovém dálkovém ovladaci mají rovnz odlisné názvy/funkce nez tlacítka na pístroji. · Tlacítko DSPL (Zobrazení) Pro zmnu informací zobrazovaných na displeji. · Tlacítka </, (SEEK ­/+) (Vyhledávání) V rezimu CD/rádia/iPod mají stejnou funkci tlacítka (SEEK) ­/+ (Vyhledávání) na pístroji. · Tlacítko SOUND (Zvuk) Stejná funkce jako výbrové tlacítko na pístroji. · Tlacítko LIST (Seznam) Pro výbr PTY (Typ programu) v systému RDS. · Tlacítka M/m (DISC (Disk)*/PRESET +/­ (Pedvolba)) V rezimu CD/iPod mají stejnou funkci jako tlacítka (1)/(2) (ALBM ­/+) (Album) na pístroji. · Tlacítko ATT (Ztlumení zvuku) Pro ztlumení zvuku. [. . . ] Pístroj spustí vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI (Identifikace programu) (zobrazuje se , , PI SEEK" (Vyhledávání PI)). NO DISC (Zádný disk) V CD mnici není vlozen disk. NO IPOD (iPod není pipojen) Není pipojen pehrávac iPod. Pokud se zpráva , , NO IPOD" (iPod není pipojen) zobrazí bhem pipojování pehrávace iPod k dokovacímu konektoru, odpojte pehrávac iPod od dokovacího konektoru a potom jej znovu pipojte. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT45IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT45IP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag