Návod k použití SONY CDX-GT33U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT33U. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT33U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT33U.


SONY CDX-GT33U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (265 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT33U (2092 ko)
   SONY CDX-GT33U annexe 1 (2093 ko)
   SONY CDX-GT33U annexe 2 (2026 ko)
   SONY CDX-GT33U annexe 3 (409 ko)
   SONY CDX-GT33U annexe 4 (341 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT33U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Napájecí kabel nejprve pipojte k pístroji a reproduktorm a teprve pak jej pipojte ke konektoru napájení elektrického píslusenství ve vozidle. · Vete vsechny uzemovací kabely ke spolecné zemi (uzemnní). [. . . ] Po odpovídajícím pizpsobení zapojení a správném uspoádání napájecích vodic pipojte autorádio ke konektoru napájení ve vozidle. Máte-li jakékoli dotazy nebo vyskytnouli se pi zapojování problémy, které nejsou uvedeny v tomto návodu k obsluze, obrate se prosím na prodejce vaseho vozidla. Varování Pokud máte ve vozidle nainstalovanou automatickou (motorovou) anténu bez reléové skíky, mze po pipojení tohoto pístroje prostednictvím dodávaného napájecího kabelu dojít k poskození antény. Poznámky k ovládacím a napájecím kabelm · Ovládací kabel automatické (motorové) antény (modrý) dodává naptí +12 V stejnosmrných, jakmile zapnete radiopijímac nebo pokud aktivujete funkci AF (Alternativní frekvence) nebo funkci TA (Dopravní hlásení). · Pokud je vase vozidlo vybaveno FM/MW/LW anténou vestavnou v zadním nebo bocním skle, pipojte ovládací kabel automatické (motorové) antény (modrý) nebo napájecí kabel elektrického píslusenství vozidla (cervený) k napájecí svorce existujícího anténního zesilovace. Se zádostí o podrobné informace se obrate na nejblizsího prodejce Sony. · Spolecn s tímto pístrojem není mozno pouzívat automatickou (motorovou) anténu bez reléové skíky. Zapojení pro uchování obsahu pamti autorádia Pokud je pipojen zlutý kabel napájení, je pamový okruh neustále napájen, a to i tehdy, pokud je vypnuto zapalování. Poznámky k zapojení reproduktor · Ped zapojováním reproduktor vypnte autorádio. · Pouzívejte reproduktory s impedancí 4 az 8 ohm a s dostatecnou zatízitelností, aby nedoslo k jejich poskození. · Nepipojujte svorky reproduktor k ukostení vozidla ani vzájemn nepropojujte svorky levého reproduktoru se svorkami pravého reproduktoru. · Nepipojujte uzemovací kabel pístroje k záporné (­) svorce reproduktoru. · K tomuto pístroji pipojujte pouze pasivní reproduktory. Pi pipojení aktivních reproduktor (s vestavným zesilovacem) ke svorkám reproduktor mze dojít k poskození pístroje. [. . . ] Stáhnte konzolu smrem dol a pak z ní vysute pístroj. Tlacítko RESET Po dokoncení instalace a zapojení kabel nezapomete spicatým pedmtem (napíklad kulickovým perem a podobn) stisknout tlacítko RESET umístné na pední stran za pedním panelem (pístupné po jeho odejmutí). Konektor pro napájení elektrického píslusenství vozidla Píklad montáze Instalace do palubní desky vozidla Poznámky · V pípad poteby ohnte tyto píchytky smrem ven, aby byla konzola pevn uchycena (-2). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT33U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT33U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag