Návod k použití SONY BDV-Z7

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDV-Z7. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDV-Z7 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDV-Z7.


SONY BDV-Z7 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1978 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDV-Z7 (2626 ko)
   SONY BDV-Z7 annexe 1 (691 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDV-Z7

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-136-891-11(1) Systém domácího kina s BD/DVD pehrávacem Návod k obsluze BDV-Z7 © 2009 Sony Corporation (1) 4-136-893-11(1) Prvodce pipojením reprosoustav a televizoru BDV-Z7 Podrobné informace - viz návod k obsluze. © 2009 Sony Corporation Pipojení reprosoustav Pipojte reproduktorové kabely tak, aby odpovídaly barvám konektor SPEAKER (Reprosoustavy) na subwooferu. Pipojte zástrcku systémového kabelu ovládací jednotky do konektoru SYSTEM CONTROL (Ovládání systému) na subwooferu a utáhnte srouby na zástrcce. Spodní strana subwooferu SYST ONLY FOR EM CO HCD-Z NTRO 7 L Zástrcka FRON T SYST ONLY FOR EM CO HCD-Z NTRO 7 L FRON T SPEA R FRON T IMPE L DANC KER E US E4 SPEA R FRON T IMPE L DANC KER E US E4 Cervený Bílý Srouby PRAVÁ PEDNÍ LEVÁ PEDNÍ SUBWOOFER Ovládací jednotka Pipojení reproduktorových kabel k reprosoustav * Zadní strana reprosoustavy * Cervený: Bílý: PRAVÁ PEDNÍ LEVÁ PEDNÍ Pipojení televizoru Podle konektor dostupných na vasem televizoru vyberte zpsob pipojení video a audio signálu. Zpsob pipojení video signálu Zpsob 1 VIDEO IN Zpsob 2 HDMI IN VIDEO IN Zpsob 3 COMPONENT VIDEO IN VIDEO IN Y PB/CB PR/CR TV/VIDEO VIDE AL OUT DIGIT R AUDIO COAX IAL OUT TV/VIDEO O IN AL OUT DIGIT R AUDIO OUT TV/VIDEO VIDE O IN AL OUT DIGIT R AUDIO OUT TV TV TV VIDE L O IN L L OPTIC AL ONEN COMP T VIDEO IN OPTIC AL COAX IAL COMP ONEN T VIDEO IN OPTIC AL COAX IAL ONEN COMP IN T VIDEO IN IN HDMI PR/CR PB/CB Y HDMI IN HDMI PR/CR PB/CB Y PR/CR PB/CB Y O OUT NT VIDE PR/CR COMPONEPB/CB Y O OUT NT VIDE PR/CR COMPONEPB/CB Y O OUT NT VIDE PR/CR COMPONEPB/CB Y DC5V 0. 7A MAX DC5V 0. 7A MAX DC5V 0. 7A MAX FM75IAL COAX R AUDIO L IN DIGITAIAL COAX IN L DMP ORT IN L FM75IAL COAX DMP A ORT IN L FM75IAL COAX ORT DMP A ANTENN R AUDIO L IN DIGITAIAL COAX ANTENN A ANTENN L IN DIGITA AL OPTIC VIDEO OUT AUDIO ABLE SAT/C EXT DC5V 0. 5A MAX L IN DIGITA AL OPTIC VIDEO OUT AUDIO R AUDIO L IN DIGITAIAL COAX ABLE SAT/C EXT DC5V 0. 5A MAX L IN DIGITA AL OPTIC VIDEO OUT AUDIO ABLE SAT/C MI T TV MI HD OUT TV MI HD OUT TV ) LAN(100 ) LAN(100 Video kabel Kabel HDMI* Video kabel Komponentní video kabel* Video kabel * Volitelné píslusenství Zpsob pipojení audio signálu DIGITAL OUT OPTICAL TV/VIDEO AL OUT DIGIT IAL COAX R AUDIO OUT L AL OUT DIGIT AL OPTIC VIDE IN O IN T VIDEO ONEN COMP IN HDMI PR/CR PB/CB Y Po pipojení reprosoustav a televizoru Pipojte napájecí kabel. [. . . ] [Front Left/Right] (Pední levá/pravá) 0, 0 dB: Nastavení úrovn pedních reprosoustav. [Subwoofer] 0, 0 dB: Nastavení úrovn subwooferu. x [Test Tone] (Testovací signál) Provete nastavení níze uvedených polozek. x [Distance] (Vzdálenost) Pokud pemístíte reprosoustavy, nastavte vzdálenost (A) od poslechového místa k reprosoustavám. Vzdálenost mzete nastavit v rozsahu 0, 0 az 7, 0 metr. Z reprosoustav zacne vycházet testovací signál pro nastavení úrovn. [Off] (Vypnuto): Testovací signál z reprosoustav nevychází. [On] (Zapnuto): Pi nastavování úrovn bude z jednotlivých reprosoustav postupn vycházet testovací signál. Jakmile vyberete jednu z polozek v obrazovce [Speaker Settings] (Nastavení reprosoustav), zacne testovací signál postupn vycházet z jednotlivých reprosoustav. Nastavte úrove zvuku následujícím zpsobem: 66CZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nastavte polozku [Test Tone] (Testovací signál) na [On] (Zapnuto). Stisknutím tlacítek X/x vyberte polozku [Level] (Úrove) a stisknte tlacítko . Stisknutím tlacítek X/x vyberte pozadovaný typ reprosoustav a stisknte tlacítko . Stisknutím tlacítek C/c vyberte levou nebo pravou reprosoustavu a stisknutím tlacítek X/x nastavte úrove. Stisknte tlacítko . Poznámka · Testovací signál nevystupuje z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI). Tip · Pro nastavení hlasitosti vsech reprosoustav soucasn stisknte tlacítko 2 +/­. Zopakujte kroky 3 az 5. Dalsí moznosti ovládání Stisknte tlacítko RETURN (Zpt). Systém zobrazí pedchozí obrazovku. Stisknutím tlacítek X/x vyberte polozku [Test Tone] (Testovací signál) a stisknte tlacítko . Stisknutím tlacítek X/x vyberte moznost [Off] (Vypnuto) a stisknte tlacítko . 67CZ Ovládání vaseho televizoru pomocí dodaného dálkového ovladace Po nastavení signálu dálkového ovladace budete moci ovládat vás televizor dodaným dálkovým ovladacem. Poznámka Výrobce MITSUBISHI/MGA NEC NOKIA PANASONIC PHILIPS PIONEER RADIO SHACK RCA/PROSCAN SABA SAMSUNG SANYO SHARP TELEFUNKEN THOMSON TOSHIBA ZENITH Kód 527 503 521, 522, 573, 575 553, 572 515, 518, 557, 570 526 565 510 530, 537, 558 515, 517, 544, 566, 569, 571, 574 508, 545 535, 565 547, 558 547, 549 541, 551 543 · Pi výmn baterií v dálkovém ovladaci mze dojít k vynulování kódu na výchozí nastavení (SONY). Nastavte píslusný kód znovu. Píprava dálkového ovladace pro ovládání televizoru Podrzte stisknuté tlacítko TV [/1 a numerickými tlacítky zadejte kód výrobce vaseho televizoru (viz tabulka níze). Potom tlacítko TV [/1 uvolnte. Ovládání televizoru dálkovým ovladacem Televizor je mozno ovládat níze uvedenými tlacítky. Pro pouzití tchto tlacítek (krom tlacítek THEATRE (Kino), TV [/1, t/ ) nastavte dálkový ovladac do TV rezimu stisknutím tlacítka TV tak, aby se rozsvítilo na 1 sekundu. Pro ukoncení TV rezimu stisknte tlacítko TV tak, aby ctyikrát bliknulo. Poznámka Pokud jste kód výrobce nastavili správn, tlacítko TV dvakrát pomalu blikne. V opacném pípad blikne tlacítko TV ptkrát rychle. Kódy televizor, které je mozno dálkov ovládat Pokud je pro nkteré zaízení uvedeno více kód, zkuste je postupn zadat, dokud nenaleznete kód, který bude s vasím televizorem pracovat. Výrobce SONY DAEWOO EMERSON FUNAI GE GOLDSTAR/LG GRUNDIG HITACHI ITT JVC LOEWE Kód 501 (výchozí), 502 506 567 548 509 503, 517, 544, 568 533 514 521, 522 516 518 · Pokud bhem TV rezimu stisknete nkteré z níze uvedených tlacítek, tlacítko TV se rozsvítí. (V závislosti na nastavení výrobce nemusí nkterá tlacítka pracovat a tlacítko TV se nerozsvítí. ) · Pi stisknutí jiných nez následujících tlacítek bhem TV rezimu ctyikrát blikne tlacítko TV a dálkový ovladac automaticky ukoncí TV rezim. · V závislosti na vasem televizoru nemusí být mozné pouzívat nkterá nebo vsechna uvedená tlacítka. Po stisknutí tlacítka TV "/1 THEATRE Mzete Zapnout a vypnout televizor. Zobrazit optimální obraz vhodný pro filmy. 68CZ Po stisknutí tlacítka t/ Mzete Pepínat vstup televizoru mezi TV signálem a dalsími vstupními zdroji. Po stisknutí tlacítka / mzete zastavit aktuální teletextovou stránku. Po stisknutí tlacítka / mzete vybrat následující (c) nebo pedchozí (C) teletextovou stránku. [. . . ] DTS-HD High Resolution Audio má maximální datový tok 6 Mb/s a pouzívá ztrátovou kompresi. DTS-HD Master Audio Tento zvukový formát pro kina je jest propracovanjsí nez formát Dolby Surround Pro Logic. V tomto formátu vystupuje z prostorových (surround) reprosoustav stereo zvuk s rozsíeným frekvencním pásmem, picemz je k dispozici nezávislý kanál subwooferu pro mohutné hluboké tóny. Tento formát se rovnz nazývá , , 5. 1", picemz kanál subwooferu je oznacen jako 0. 1 (protoze jeho funkcí je pouze v pípad poteby poskytovat efekt hlubokých tón). Vsech sest kanál v tomto formátu je zaznamenáno oddlen pro dosazení vynikající hodnoty separace kanál. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDV-Z7

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDV-Z7 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag