Návod k použití SONY BDV-L800M

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDV-L800M. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDV-L800M bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDV-L800M.


SONY BDV-L800M : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4619 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDV-L800M REFERENCE GUIDE (666 ko)
   SONY BDV-L800M QUICK START GUIDE (1655 ko)
   SONY BDV-L800M INSTALLATION GUIDE (1127 ko)
   SONY BDV-L800M SPEAKER INSTALLATION GUIDE (767 ko)
   SONY BDV-L800M MAIN UNIT INSTALLATION GUIDE (1443 ko)
   SONY BDV-L800M (3334 ko)
   SONY BDV-L800M (3333 ko)
   SONY BDV-L800M QUICK START GUIDE (1890 ko)
   SONY BDV-L800M INSTALLATION GUIDE (692 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDV-L800M

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-279-067-11(2) (CZ) Blu-ray Disc/DVD Systém domácího kina Návod k obsluze BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 UPOZORNNÍ Neinstalujte zaízení do uzavených prostor, jako je napíklad knihovna nebo vestavná skí. Abyste snízili riziko pozáru, nezakrývejte ventilacní otvory zaízení novinami, ubrusem, záclonami apod. Na zaízení nepokládejte zdroje oteveného ohn, jako jsou napíklad zapálené svícky. Abyste snízili riziko úrazu elektrickým proudem, nekapejte a nestíkejte na zaízení, ani na n nestavte pedmty, jako napíklad vázy naplnné vodou. [. . . ] Stisknutím tlacítka X/x zvolte [Level] (Hlasitost) a poté stisknte tlacítko . Stisknutím tlacítka X/x vyberte pozadovaný typ reproduktoru a poté stisknte tlacítko . Stisknutím tlacítka C/c zvolte levý nebo pravý reproduktor a poté stiskem tlacítka X/x upravte hlasitost. Stisknte tlacítko . Kontrola zbývající doby Jedenkrát stisknte tlacítko SLEEP. Zmna zbývající doby Opakovaným stisknutím tlacítka SLEEP nastavte pozadovanou dobu. Opakujte kroky 3 az 5. Stisknte tlacítko RETURN. Deaktivace tlacítek na hlavní jednotce (Rodicovský zámek) Tlacítka na hlavní jednotce mzete deaktivovat (krom "/1) a pedejít tak nap. nechtnému pouzití pístroje dtmi (funkce rodicovský zámek). Stisknte tlacítko x na hlavní jednotce a podrzte jej déle nez 5 sekund. Systém se vrátí na pedchozí obrazovku. Stisknutím tlacítka X/x zvolte [Test Tone] (Zkusební tón) a poté stisknte tlacítko . Stisknutím tlacítka X/x zvolte [Off] (Vypnuto) a poté stisknte tlacítko . Poznámka · Signály zkusebního tónu nejsou vysílány pes zdíku HDMI OUT. Tip · Chcete-li zmnit hlasitost vsech reproduktor soucasn, stisknte tlacítko 2 +/­. Na displeji na celním panelu se zobrazí , , LOCKED". Funkce rodicovského zámku je aktivována a tlacítka na hlavní jednotce jsou zamknuta. (Systém mzete ovládat pomocí dálkového ovladace. ) Chcete-li zámek zrusit, stisknte tlacítko x a podrzte jej déle nez 5 sekund, dokud se na displeji na celním panelu nezobrazí , , UNLOCK". Poznámka · V pípad, ze tlacítka na hlavní jednotce pouzíváte v dob, kdy je funkce rodicovského zámku aktivní, na displeji na celním panelu bliká , , LOCKED". 51CZ Ovládání TV nebo ostatních zaízení pomocí dodaného dálkového ovladace TV a ostatní zaízení, jako je napíklad kabelová televize nebo digitální satelitní pijímac, mzete ovládat pomocí dodaného dálkového ovladace. Dálkový ovladac je nastaven pro ovládání zaízení Sony. Jiná zaízení nez Sony mzete ovládat po zmn pednastaveného kódu dálkového ovladace. Popis ovládání najdete v cásti , , Zmna pednastaveného kódu dálkového ovladace (Pednastavený rezim)" (strana 53). Poznámka Tlacítko Rezim dálkového ovladace TV STB z z Barevná tlacítka (cervené/zelené/ zluté/modré) TOP MENU ( POP UP/MENU C/X/x/c, RETURN HOME (MENU) OPTIONS (TOOLS) SOUND MODE ( ) . /> m/M N X x ) z z a z z z z z z z z z z z z z z a z z z a a a a a a a a z z z z · V pípad, ze vymníte baterie dálkového ovladace, jeho nastavení mze být resetováno na výchozí (SONY). Ovládání ostatních zaízení pomocí dodaného dálkového ovladace 2 +/­ PROG +/­ (c/C) DISPLAY (/) Poznámka z z z 1 2 Stisknutím tlacítka TV nebo STB zvolte provozní rezim, který odpovídá zaízení, které chcete ovládat. Stisknte píslusná tlacítka uvedená v následující tabulce. · z: Toto tlacítko lze pouzít pi výchozím nastavení dálkového ovladace. · a: Toto tlacítko lze pouzít, jestlize zmníte pednastavený kód na dálkovém ovladaci. Tlacítko Rezim dálkového ovladace TV STB z z z a a z z z z z z z z AV "/1 Numerická tlacítka / ENTER (-) · Jestlize v rezimu TV nebo STB stisknete kterékoli z výse uvedených tlacítek, rozsvítí se tlacítko provozního rezimu TV nebo STB. (V závislosti na nastavení kódu vsak nemusí nkterá tlacítka fungovat a tlacítka provozního rezimu TV nebo STB se nemusí rozsvítit. ) · Jestlize v rezimu TV nebo STB stisknete jiné nez kterékoli z výse uvedených tlacítek, tlacítko provozního rezimu TV nebo STB se nerozsvítí. · V pípad nkterých TV ci zaízení nemusí nkterá tlacítka fungovat. SLEEP (t/ ) z 52CZ Zmna pednastaveného kódu dálkového ovladace (Pednastavený rezim) Vymazání kódu pednastavení z pamti dálkového ovladace 1 2 1 2 3 4 5 6 7 Stisknte tlacítko HOME. Stisknte a podrzte tlacítko AV ?/1, poté stisknte tlacítko 2 ­, a poté CH ­. Na TV obrazovce se objeví hlavní nabídka. Stisknutím tlacítka C/c zvolte (Nastavení). [Setup] Ovládací tlacítka BD, TV a STB se rozsvítí. Uvolnte vsechna tlacítka. Stisknutím tlacítka X/x vyberte [Remote Controller Setting Guide] (Prvodce nastavením dálkového ovladace) a poté stisknte tlacítko . Stisknutím tlacítka X/x vyberte [Preset Mode] (Pednastavený rezim) a poté stisknte tlacítko . Stisknutím tlacítka X/x vyberte typ zaízení, které chcete ovládat pomocí dodaného dálkového ovladace, a poté stisknte tlacítko . Stisknutím tlacítka X/x vyberte výrobce zaízení a poté stisknte tlacítko . Stisknte tlacítko POP UP/MENU a pitom podrzte tlacítko provozního rezimu TV (TV) nebo STB (kabelová televize, digitální satelitní pijímac, digitální videorekordér apod. ). Tlacítka provozního rezimu BD, TV a STB se vypnou a pednastavený kód se vymaze. Dálkový ovladac se vrátí do výchozího nastavení. Ostatní funkce Úspora energie v pohotovostním rezimu Zkontrolujte ob tato nastavení: ­ Polozka [Control for HDMI] (Ovládání pes HDMI) v [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) je nastavena na [Off] (Vypnuto) (strana 66). [. . . ] 3) Disk CD nebo DVD nelze pehrát, pokud nebyl správn ukoncen. Dalsí informace naleznete v návodu k obsluze záznamového zaízení. Doplující informace Disky, které nelze pehrát · BD s catridge · BDXL · DVD-RAM · HD DVD · Disky DVD Audio · PHOTO CD · Datová cást disku CD-Extra · Super VCD · Strana se zvukovým záznamem na médiu DualDisc Poznámky k diskm Tento produkt slouzí k pehrávání disk, které odpovídají standardu kompaktních disk (CD). Disky DualDisc a nkteré hudební disky zakódované pomocí technologií s ochranou autorských práv neodpovídají standardu kompaktních disk (CD). Tyto disky proto nemusí být s tímto produktem kompatibilní. 75CZ Typy soubor, které lze pehrávat Video1) Formát souboru Pípony MPEG-1 Video/PS2)5) , , . mpg, " , , . mpeg, " , , . m2ts, " MPEG-2 Video/PS, TS2)6) , , . mts" Xvid MPEG4/AVC2)5) WMV92)5) AVCHD , , . avi" , , . mkv, " , , . mp4, " , , . m4v, " , , . m2ts, " , , . mts" , , . wmv, " , , . asf" 3)5) Hudba Formát souboru Pípony MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) AAC2)4)5) WMA9 Standard2)4) LPCM , , . mp3" , , . m4a" , , . wma" , , . wav" · Pokud se jedná o disky BD, DVD, CD a USB zaízení, systém dokáze rozpoznat následující soubory nebo slozky: ­ slozky az v 3. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDV-L800M

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDV-L800M bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag