Návod k použití SONY BDV-IZ1000W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDV-IZ1000W. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDV-IZ1000W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDV-IZ1000W.


SONY BDV-IZ1000W : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (12124 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDV-IZ1000W (2588 ko)
   SONY BDV-IZ1000W annexe 5 (801 ko)
   SONY BDV-IZ1000W annexe 4 (775 ko)
   SONY BDV-IZ1000W annexe 2 (2894 ko)
   SONY BDV-IZ1000W annexe 3 (6901 ko)
   SONY BDV-IZ1000W annexe 1 (2594 ko)
   SONY BDV-IZ1000W QUICK STARTING GUIDE (775 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDV-IZ1000W

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Nevystavujte rádio extrémním teplotám. Informace o výrobku Nabíjení baterií Ped prvním pouzitím vaseho rádia microTALK® musíte baterie pln nabít. Pipojte pívod elektrického proudu na základnu nabíjecky a zapojte do síové zásuvky. (Na pozádání je pilozen konektor kompatibilní pro Británii. ) Rádio pipojte k nabíjecce, cím zacne nabíjení. Prostednictvím volitelného adaptéru je také mozné umístit baterie pímo do nabíjecky. [. . . ] Ta jsou i pi uzamcení pístroje pln funkcní. 5 cm "Roger Beep" - tón potvrzující pepnutí hovoru Osoba, ke které hovoíte, uslysí tón, kdyz uvolníte tlacítko pro HOVOR. Druhá strana tak bude vdt, ze jste pestali mluvit a ze mze mluvit ona. (POZNÁMKA: funkci "Roger Beep" lze zapnout a vypnout - viz cást Pokrocilé funkce. ) Poslech odpovdi Kdyz jste pestali mluvit: 1. Pokud není stisknuté tlacítko pro HOVOR, VOLÁNÍ nebo REZIM, je vzdy rádio v pohotovostním rezimu. Nastavte hlasitost na pozadovanou úrove otácením vypínace na ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ a ovládání HLASITOSTI. tlacítko pro UZAMCENÍ Dosah rádia microTALK® Rádio microTALK® má dosah az 3 kilometry. Tento dosah závisí na terénu a podmínkách. V rovné otevené krajin bude vase rádio fungovat v maximálním rozsahu. Budovy a rostlinstvo stojící v cest signálu mohou tento rozsah snízit. Husté listy a kopcovitý terén tento rozsah dále snizují. 2. K odblokování uzamcených tlacítek stisknte a uvolnte opt tlacítko pro UZAMCENÍ. Ikona pro uzamcení zmizí a vsechna tlacítka jsou opt odemcena. PROVOZ Zdíka pro externí reproduktor/mikrofon Rádio microTALK® lze doplnit externím reproduktorem/mikrofonem (není pilozen), který vám uvolní ruce. Tisknte tlacítko pro VÝBR KANÁLU smrem nahoru nebo dol k výbru privátního kódu (0-38), který chcete ulozit. Stisknte tlacítko pro HOVOR k vysílání na vámi zvoleném kanálu a privátním kódu, které budou ulozeny do pamové pozice, kterou pouzíváte. Stisknte a uvolnte tlacítko pro ZADÁNÍ pro návrat do pohotovostního rezimu na vasí nové pamové pozici nebo stisknte tlacítko pro REZIM pro ulození pamové pozice a pokracujte dalsími funkcemi. Vyvolání pamti Pokud chcete vyvolat kanál, který jste ulozili do pamti na danou pozici, pouzijte následující postup: 1. Tisknte tlacítko pro REZIM, az zacne tlacítko pro blikat ikona "Memory" REZIM (Pam) a pozice ulození do pamti. Tisknte tlacítko pro VÝBR KANÁLU smrem nahoru nebo dol k výbru pozadované pozice pro pam. Rádio zstane v této pozici pro pam, dokud funkci pro pam neopustíte stiskem tlacítka pro ZADÁNÍ. Pouzití vyhledávací funkce ("Scan") Rádio microTALK® dovede automaticky vyhledávat hlavní kanály (1-8), privátní kódy (0-38) v rámci jednoho hlavního kanálu nebo ulození pamtí. 2. Stisknte tlacítko pro VÝBR KANÁLU smrem nahoru nebo dol a pístroj zacne vyhledávat hlavní kanály. (POZNÁMKA: Pístroj "ignoruje" privátní kódy, pokud vyhledává hlavní kanály. ) 3. Rádio pokracuje ve vyhledávání hlavních kanál a zastaví se, pokud zjistí píchozí signál. Bhem této doby mzete: a) Stisknout a drzet tlacítko pro HOVOR a hovoit. [. . . ] Stisknte tlacítko pro VÝBR KANÁLU smrem nahoru nebo dol ke zmn vyzvánní. Stisknte a uvolnte tlacítko pro ZADÁNÍ pro potvrzení nového zadání nebo stisknte tlacítko pro REZIM pro potvrzení nového zadání a pokracujte dalsími funkcemi. 2. Vyberte první kanál a privátní kód, který chcete sledovat (viz Provoz). POKROCILÉ FUNKCE 2. Tisknte tlacítko pro REZIM, dokud nezacne blikat ikona Dual Watch ("Dvojí hlídání"). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDV-IZ1000W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDV-IZ1000W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag