Návod k použití SONY BDV-E780W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDV-E780W. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDV-E780W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDV-E780W.


SONY BDV-E780W : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4201 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDV-E780W QUICK START GUIDE (843 ko)
   SONY BDV-E780W INSTALLATION GUIDE (992 ko)
   SONY BDV-E780W (3054 ko)
   SONY BDV-E780W (3011 ko)
   SONY BDV-E780W (3052 ko)
   SONY BDV-E780W DATASHEET (186 ko)
   SONY BDV-E780W QUICK SETUP GUIDE (565 ko)
   SONY BDV-E780W QUICK START GUIDE (592 ko)
   SONY BDV-E780W SPEAKER INSTALLATION GUIDE (1238 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDV-E780W

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-261-385-11(1) (CZ) Blu-ray Disc/DVD Systém domácího kina Návod k obsluze BDV-E980W/BDV-E780W UPOZORNNÍ Neinstalujte zaízení do uzavených prostor, jako je napíklad knihovna nebo vestavná skí. Abyste snízili riziko pozáru, nezakrývejte ventilacní otvory zaízení novinami, ubrusem, záclonami apod. Na zaízení nepokládejte zdroje oteveného ohn, jako jsou napíklad zapálené svícky. Abyste snízili riziko úrazu elektrickým proudem, nekapejte a nestíkejte na zaízení, ani na n nestavte pedmty, jako napíklad vázy naplnné vodou. [. . . ] [Surround Left/Right] (Pravý/Levý prostorový)* 3, 0 m: Nastavte vzdálenost prostorového reproduktoru. [Subwoofer] 3, 0 m: Nastavte vzdálenost subwooferu. * Tato polozka se zobrazí, jestlize zvolíte v nastavení [Connection] (Pipojení) polozku [Yes] (Ano). Poznámka [Yes] (Ano): Za normálních okolností vyberte tuto moznost. [None] (Zádný): Pokud nemáte stedový reproduktor, vyberte tuto moznost. [Surround] (Prostorový) · Funkce [Distance] (Vzdálenost) nemusí u nkterých vstupních zaízení pracovat. x [Level] (Hlasitost) [Yes] (Ano): Za normálních okolností vyberte tuto moznost. [None] (Zádný): Pokud nepouzíváte prostorový reproduktor, vyberte tuto moznost. [Subwoofer] Úrove hlasitosti reproduktor mzete upravit. Snadnou úpravu zajistíte nastavením polozky [Test Tone] (Zkusební tón) na [On] (Zapnuto). [Yes] (Ano) 49CZ [Front Left/Right] (Pravý/Levý pední) 0, 0 dB: Nastavte úrove pedního reproduktoru. [Centre] (Stedový)* 0, 0 dB: Nastavte úrove stedového reproduktoru. [Surround Left/Right] (Pravý/Levý prostorový)* 0, 0 dB: Nastavte úrove prostorového reproduktoru. [Subwoofer] 0, 0 dB: Nastavte úrove subwooferu. * Tato polozka se zobrazí, jestlize zvolíte v nastavení [Connection] (Pipojení) polozku [Yes] (Ano). Pouzití Casovace vypnutí Systém mzete nastavit tak, aby se vypnul ve vámi zvolenou dobu, takze mzete usínat za zvuk hudby. Casovac lze nastavit po 10minutových krocích. Stisknte tlacítko SLEEP. Po kazdém stisknutí tlacítka SLEEP se zobrazení minut (zbývající doba) na displeji na celním panelu navýsí o 10 minut. Jakmile nastavíte casovac vypnutí, zbývající doba se zobrazí kazdých 5 minut. Pokud je zbývající doba kratsí nez 2 minuty, na displeji na celním panelu bliká nápis , , SLEEP". x [Test Tone] (Zkusební tón) Reproduktory vydávají zkusební tón za úcelem nastavení polozky [Level] (Hlasitost). [Off] (Vypnuto): Reproduktory nevydávají zkusební tón. [On] (Zapnuto): Pi upravování úrovn hlasitosti jednotlivé reproduktory vydávají zkusební tón. Jestlize zvolíte nkterou z polozek [Speaker Settings] (Nastavení reproduktor), je postupn z kazdého reproduktoru pehráván zkusební tón. Úrove hlasitosti upravte následujícím zpsobem. Kontrola zbývající doby Jedenkrát stisknte tlacítko SLEEP. Zmna zbývající doby Opakovaným stiskem tlacítka SLEEP nastavte pozadovanou dobu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nastavte polozku [Test Tone] (Zkusební tón) na [On] (Zapnuto). Stisknutím tlacítka X/x zvolte [Level] (Hlasitost) a poté stisknte tlacítko . Stisknutím tlacítka X/x vyberte pozadovaný typ reproduktoru a poté stisknte tlacítko . Stisknutím tlacítka C/c zvolte levý nebo pravý reproduktor a poté stiskem tlacítka X/x upravte hlasitost. Stisknte tlacítko RETURN. Deaktivace tlacítek na jednotce (Child Lock) Mzete deaktivovat tlacítka na jednotce (krom "/1) a pedejít tak nap. nechtnému pouzití pístroje dtmi (funkce rodicovský zámek). Stisknte tlacítko x na jednotce a podrzte jej déle nez 5 sekund. Systém se vrátí na pedchozí obrazovku. Stisknutím tlacítka X/x zvolte [Test Tone] (Zkusební tón) a poté stisknte tlacítko . Stisknutím tlacítka X/x zvolte [Off] (Vypnuto) a poté stisknte tlacítko . Poznámka · Signály zkusebního tónu nejsou vysílány pes zdíku HDMI (OUT). Tip Na displeji na celním panelu se zobrazí , , LOCKED". Funkce rodicovského zámku se aktivuje a tlacítka na hlavní jednotce se zamknou. [. . . ] Disky DualDisc a nkteré hudební disky zakódované pomocí technologií s ochranou autorských práv neodpovídají standardu kompaktních disk (CD). Tyto disky proto nemusí být s tímto produktem kompatibilní. 75CZ Typy soubor, které lze pehrávat Video1) Formát souboru Pípony Poznámka MPEG-1 Video/PS2)5) , , . mpg, " , , . mpeg, " , , . m2ts, " MPEG-2 Video/PS, TS2)6) , , . mts" Xvid MPEG4/AVC2)5) WMV92)5) AVCHD , , . avi" , , . mkv, " , , . mp4, " , , . m4v, " , , . m2ts, " , , . mts" , , . wmv, " , , . asf" 3)5) Hudba Formát souboru Pípony MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) AAC2)4)5) WMA9 Standard2)4) LPCM , , . mp3" , , . m4a" , , . wma" , , . wav" Obrázky1) Formát souboru Pípony JPEG GIF PNG 1)Systém , , . jpg, " , , . jpeg" , , . gif" , , . png" · Nkteré soubory systém nepehraje, vzhledem k formátu soubor, kódování, zpsobu záznamu nebo stavu DLNA serveru. · Nkteré soubory upravené pomocí PC se nemusí pehrávat. · Pokud se jedná o disky BD, DVD, CD a USB zaízení, systém dokáze rozpoznat následující soubory nebo slozky: ­ slozky az v 3. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDV-E780W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDV-E780W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag