Návod k použití SONY BDP-S770

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDP-S770. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDP-S770 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDP-S770.


SONY BDP-S770 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8494 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDP-S770 (3109 ko)
   SONY BDP-S770 annexe 1 (4876 ko)
   SONY BDP-S770 DATASHEET (323 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDP-S770

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] BEZPECNOST SILNICNÍHO PROVOZU PEDEVSÍM Dodrzujte vsechny místní zákony. Pi ízení vozu si vzdy nechte volné ruce pro ízení. Pi ízení musí být vase pozornost vnována pedevsím bezpecnosti silnicního provozu. RUSIVÉ VLIVY Vsechny bezdrátové pístroje mohou být citlivé na rusivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz. [. . . ] Hledání stanice v okolí Podrzte stisknuté navigacní tlacítko vlevo nebo vpravo. Ulození stanice Nalate pozadovanou stanici a zvolte moznost Volby > Ulozit stanici. Pepínání mezi ulozenými stanicemi Procházejte stanicemi stisknutím navigacního tlacítka vlevo nebo vpravo nebo stisknte tlacítko císlice odpovídající pozadované stanici v pamti. Ponechání zapnutého rádia na pozadí Stisknte tlacítko Konec. Vypnutí rádia Podrzte stisknuté tlacítko Konec. Hlasový záznamník Zahájení nahrávání Zvolte moznost Menu > Média > Záznamník a stisknte tlacítko nahrávání na displeji. 20 Média Poslech poslední nahrávky Zvolte Volby > Pehrát posl. Odeslání poslední nahrávky v multimediální zpráv Zvolte Volby > Odeslat posl. Pehrávac hudby Vás telefon obsahuje pehrávac hudby pro poslech písní nebo jiných zvukových soubor MP3 nebo AAC. Upozornní: Trvalé psobení nadmrného hluku mze poskodit vás sluch. Poslouchejte hudbu o pimené hlasitosti a nedrzte pístroj u ucha, pokud je pouzíván hlasitý reproduktor. Zahájení a pozastavení pehrávání Stisknte navigacní tlacítko. Vzhled webových stránek se mze z dvodu velikosti displeje lisit. Nebude mozné zobrazit vsechny detaily webových stránek. V závislosti na vasem telefonu mze být funkce procházení webových stránek v menu zobrazena jako Web nebo Internet, dále oznacována jako Web. Dlezité: Pouzívejte pouze sluzby, kterým dvujete a které nabízejí odpovídající zabezpecení a ochranu ped skodlivým softwarem. Informace o dostupnosti sluzeb, cenách a pouzití získáte od poskytovatele sluzeb. Od svého poskytovatele sluzeb mzete pijmout nastavení pozadované pro procházení v podob konfiguracní zprávy. Sluzby SIM Pipojit k webové sluzb 23 Zvolte Menu > Web > Dom. V pohotovostním rezimu také mzete podrzet stisknuté tlacítko 0. Po pipojení k sluzb mzete zahájit prohlízení jejích stránek. Podrobnjsí informace získáte od poskytovatele sluzeb. Sluzby SIM Vase SIM karta mze poskytovat dalsí sluzby. Toto menu mzete otevít jen v pípad, ze je podporováno vasí SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných sluzbách. Zelené tipy Zde najdete tipy k ochran zivotního prostedí. [. . . ] Podle pravidel ICNIRP je nejvyssí hodnota SAR pro pouzití pístroje u ucha 0, 73 W/kg. Pi pouzití píslusenství s pístrojem mze dojít ke zmn hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lisit podle národních pozadavk, pozadavk na testování a frekvence pouzité v síti. Dalsí informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www. nokia. com. 30 PROHLÁSENÍ O SHOD NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ CI NEPÍMÉ SKODY ZPSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPSOBEM. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDP-S770

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDP-S770 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag