Návod k použití SONY BDP-S570

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDP-S570. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDP-S570 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDP-S570.


SONY BDP-S570 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8391 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDP-S570 (3003 ko)
   SONY BDP-S570 annexe 1 (4895 ko)
   SONY BDP-S570 DATASHEET (323 ko)
   SONY BDP-S570 PLANNED SOFTWARE UPDATE FOR 3D (55 ko)
   SONY BDP-S570 CONNECT YOUR 3D BLU-RAY DISC PLAYER TO A 3D TV USING AN HDMI CABLE (37 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDP-S570

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. [. . . ] 17 Nastavení Nastavení tónu pro zvolený aktivní profil mzete zmnit. Zvolíte-li nejvyssí úrove vyzváncího tónu, dosáhne se nejvyssí úrovn vyzváncího tónu po nkolika sekundách. Tóny Displej Chcete-li zobrazit nebo zvolit tapetu, velikost písma nebo jiné funkce spojené s displejem telefonu, zvolte Menu > Nastavení > Displej. Datum a cas Chcete-li nastavit telefon, aby aktualizoval datum a cas podle aktuální casové zóny, zvolte Aut. aktualizace data a casu (síová sluzba). Pro nastavení formátu data a casu zvolte Nastavení formátu data a casu. Pro nastavení data a casu zvolte Nastavení data a casu. Zvolte Menu > Nastavení > Datum a cas. Klávesové zkratky Pro urcení jedné funkce telefonu k pravé a levé výbrové klávese zvolte Pravá výbrová klávesa nebo Levá výbrová kl. . Pro urcení funkcí k navigacní klávese zvolte Navigacní klávesa. Vyberte pozadovaný smr a zvolte Zmna nebo Piadit a funkci ze seznamu. Díky klávesovým zkratkám máte rychlý pístup k casto pouzívaným funkcím telefonu. a zálohování a vyberte z následujících mozností: Výmna telefonu -- Synchronizovat nebo kopírovat zvolená data mezi svým telefonem a jiným telefonem pomocí technologie Bluetooth . Penos dat -- Synchronizujte nebo zkopírujte zvolená data mezi svým telefonem a jiným zaízením, PC nebo síovým serverem (sluzba síového zaízení ). Synchronizace a zálohování Pipojení Telefon je vybaven nkolika funkcemi umozujícími pipojení k jiným zaízením pro vysílání a píjem dat. Bezdrátová technologie Bluetooth Technologie Bluetooth umozuje pipojit telefon pomocí rádiových vln ke kompatibilnímu zaízení Bluetooth v rozsahu 10 metr (32 stop). 18 © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Tento pístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2. 0 + EDR a podporuje následující profily: Generic Access, Generic Object Exchange, Hands-Free, Headset, Object Push, File Transfer, Personal Area Network Access, Dial-Up Networking, Service Discovery Application, Sim Access a Serial Port. Pro zajistní moznosti spolupráce s ostatními pístroji podporujícími technologii Bluetooth pouzívejte píslusenství schválená spolecností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zaízení, zda je jejich pístroj kompatibilní s tímto pístrojem. Funkce pouzívající technologii Bluetooth zvysují spotebu elektrické energie baterie a snizují zivotnost baterie. Tato moznost nemusí být dostupná, v závislosti na vasem telefonu. Osobní nastavení konfigurace -- pro rucní pidání nových osobních úct pro rzné sluzby, jejich aktivace nebo odstranní. Vsechna práva vyhrazena. Píslusenství Konfigurace Obnovení standardního nastavení parametry. Chcete-li aktivovat osobní úcet, vyhledejte jej a zvolte Volby > Aktivovat. Menu operátora Chcete-li obnovit standardní nastavení telefonu, zvolte Menu > Nastavení > Obnovit std. nastavení a vyberte z následujících mozností: Obnovit pouze nastavení -- resetování vsech pedvolených nastavení bez odstranní osobních dat Obnovit vse -- resetování vsech pedvolených nastavení a odstranní vsech osobních dat, napíklad kontakt, zpráv, multimediálních soubor a aktivacních klíc. Otevete portál sluzeb nabízených vasím operátorem sít. Podrobnjsí informace získáte od operátora sít. Obsah chránný správou digitálních práv (DRM) je dodán s pidruzeným aktivacním klícem, který vymezuje vase práva k pouzívání obsahu. Je-li v pístroji obsah chránný systémem OMA DRM, mzete aktivacní klíce i obsah zálohovat pomocí funkce zálohování sady Nokia PC Suite. Jiné zpsoby penosu nemusí penést aktivacní klíce, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokracovat v pouzívání obsahu chránného pomocí OMA DRM po zformátování pamti pístroje. Aktivacní klíce byste mohli potebovat obnovit i v pípad, ze dojde k poskození soubor ve vasem pístroji. [. . . ] Pokud jsou ob tyto sluzby aktivovány, pístroj se pokusí o tísové volání jak prostednictvím mobilní sít, tak i internetového volání. Pipojení není mozné zajistit za vsech podmínek. Pro zivotn dlezitou komunikaci, jako napíklad v pípad lékaské pohotovosti, byste nikdy nemli spoléhat pouze na bezdrátový pístroj. Provádní tísového volání: 1. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDP-S570

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDP-S570 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag