Návod k použití SONY BDP-S5000ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDP-S5000ES. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDP-S5000ES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDP-S5000ES.


SONY BDP-S5000ES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1988 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDP-S5000ES (3983 ko)
   SONY BDP-S5000ES annexe 2 (3931 ko)
   SONY BDP-S5000ES DATASHEET (351 ko)
   SONY BDP-S5000ES QUICK INSTALLATION GUIDE (3984 ko)
   SONY BDP-S5000ES CONNECTING TO THE HDMI OUT JACK (214 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDP-S5000ES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-116-400-11(1) z Uzitecné rady, doporucení a informace o výrobcích a sluzbách Sony najdete na internetové adrese: www. sony-europe. com/myproduct Návod k obsluze Blu-ray/DVD pehrávac BDP-S5000ES © 2008 Sony Corporation 2 4-116-403-21(1) A HDMI OUT HDMI OUT B DLEZITÁ POZNÁMKA Poznámky k pipojení do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) Dodrzujte následující pokyny, protoze pi nesprávném postupu mzete poskodit konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) a zástrcku kabelu HDMI. · Zkontrolujte, zda tvar konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) v zadní cásti pehrávace odpovídá tvaru zástrcky kabelu HDMI a otocte zástrcku tak, aby ji bylo mozné zasunout do konektoru. Ujistte se, ze není zástrcka obrácena nebo naklonna (viz obr. · Pi pemísování pehrávace odpojte kabel HDMI (viz obr. [. . . ] Tuto moznost vyberte, pokud není vás televizor kompatibilní s video signály 1 080/24p. HDMI Resolution (Rozlisení HDMI)/ Component Resolution (Komponentní rozlisení) Auto Za normálních (Automaticky) okolností vyberte tuto (pouze HDMI) moznost. Na výstupu budou signály s nejvyssím mozným rozlisením, které je televizor schopen pijímat: 1 080p > 1 080i > 720p > 480p > 480i Pokud není výsledný formát obrazu uspokojivý, vyberte jiné nastavení, které je vhodné pro vás televizor. Výstup video signál 480p/576p. Off (Vypnuto) b Pokud není pipojený televizor kompatibilní s formátem 1 080/24p a polozka , , BD-ROM 1 080/ 24p Output" (Výstup BD-ROM 1 080/24p) je nastavena na , , On" (Zapnuto), nezobrazí se pi pehrávání disku BD-ROM zádný obraz. V takovém pípad zobrazte výchozí nabídku stisknutím tlacítka HOME (Výchozí nabídka) a zmte nastavení polozky , , BD-ROM 1 080/24p Output" (Výstup BD-ROM 1 080/24p). 50 YCbCr/RGB (HDMI) Nastavení formátu video signál vystupujících z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI). Vyberte nastavení, které odpovídá typu pipojeného televizoru. Auto Automatické rozpoznání (Automaticky) typu pipojeného televizoru a výbr vhodného nastavení barev. RGB (16-235) Tuto moznost vyberte, pokud pipojujete zaízení, které podporuje pouze omezený rozsah RGB. RGB (0-255) Tuto moznost vyberte pi pipojení k RGB (0-255) zaízení. SBM Vyberte, zda chcete pouzívat technologii Super Bit Mapping (pouze pro video signály vystupující z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI)). On (Zapnuto) Plynulá reprodukce video signál. Nastavení a úpravy Off (Vypnuto) Výstup x. v. Colour Nastavte, zda mají být do pipojeného televizoru odesílány informace xvYCC. Kombinací video signálu kompatibilního s xvYCC a televizoru podporujícího technologii x. v. Colour lze dosáhnout vrnjsí a pesnjsí reprodukce barev. Auto Za normálních okolností (Automaticky) vyberte tuto moznost. Off (Vypnuto) Tuto moznost vyberte, pokud je obraz nestabilní nebo barvy nejsou pirozené. Výstup HDMI Deep Colour Nastavení barevné hloubky pro video signály vystupující z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI). Cím vtsí je tato hodnota, tím více barev lze reprodukovat. Pipojení pehrávace k televizoru, který podporuje technologii Deep Colour, umozuje pesnjsí reprodukci barev nez pi pipojení k bznému televizoru. Auto Za normálních okolností (Automaticky) vyberte tuto moznost. Off (Vypnuto) Tuto moznost vyberte, pokud je obraz nestabilní nebo barvy nejsou pirozené. Rezim pauzy Nastavení rezimu obrazu pi pozastavení pehrávání disku DVD. U disk BD-ROM nebo disk obsahujících soubory AVCHD se polozka , , Pause Mode" (Rezim pauzy) automaticky nastaví na , , Auto" (Automaticky). Auto Za normálních okolností (Automaticky) vyberte tuto moznost. Frame (Snímek) Zobrazení statického obrazu s vysokým rozlisením. , pokracování 51 Component output compensation (Kompenzace komponentního výstupu) Pokud je video koaxiální kabel pouzitý pro pipojení do konektor COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) na pehrávaci a televizoru pílis dlouhý, budou signály 1 080i/720p bhem penosu utlumeny (ztráta pi penosu pes vysokofrekvencní kabel). Tato funkce kompenzuje takovou ztrátu zpsobenou pi penosu pes vysokofrekvencní kabel. Off (Vypnuto) 1~7 Vypnutí této funkce. Vyberte vhodnou hodnotu podle délky pipojeného koaxiálního kabelu. Kazdý krok pedstavuje zvýsení kompenzace piblizn o 0, 4 dB (pi 30 MHz). Audio Settings (Nastavení zvuku) Výchozí nastavení jsou podtrzena. Audio Output Priority (Priorita zvukového výstupu) Výbr typu konektoru pro výstup audio signál. Dvoukanálové lineární PCM signály vystupující z jiných nez prioritních konektor mají vzorkovací frekvenci maximáln 48 kHz. HDMI Výstup audio signál z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI). Výstup audio signál z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/ koaxiální). Tuto moznost vyberte, pokud pipojujete AV zesilovac (receiver) prostednictvím konektor MULTI CHANNEL OUTPUT (Vícekanálový výstup). Výstup audio signál z konektor AUDIO OUT (L/R) (Audio výstup). b · Správný výkon a funkce nejsou zaruceny. [. . . ] Krom bzného filmového a video obsahu mají tyto disky rozsíené funkce, jako je interaktivní obsah, ovládání nabídek pomocí pekryvných nabídek, výbr zobrazení titulk a prezentace. Ackoliv disk BD-ROM mze obsahovat jakoukoliv formu dat, vtsina disk BD ROM bude obsahovat filmy ve formátu High Definition pro pehrávání v Blu-ray/DVD pehrávacích. DTS-HD High Resolution Audio (strana 75) Technologie vyvinutá jako rozsíení formátu DTS Digital Surround. Podporuje maximální vzorkovací frekvenci 96 kHz a 7. 1kanálový prostorový zvuk. DTS-HD High Resolution Audio má maximální datový tok 6 Mb/s a pouzívá ztrátovou kompresi. DTS-HD Master Audio (strana 75) DTS-HD Master Audio má maximální datový tok 24, 5 Mb/s a pouzívá bezztrátovou kompresi, maximální vzorkovací frekvenci 192 kHz a 7. 1 kanál. Blu-ray disk (BD) (strana 71) Formát disku vyvinutý pro záznam/ pehrávání obrazu ve vysokém rozlisení (HD) (pro HDTV atd. ) a pro ukládání velkého mnozství dat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDP-S5000ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDP-S5000ES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag