Návod k použití SONY BDP-S383

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDP-S383. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDP-S383 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDP-S383.


SONY BDP-S383 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6167 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDP-S383 (3418 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDP-S383

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zaízení zcela odpojíte od síového napájení tak, ze vytáhnete zástrcku napájecího kabelu ze zásuvky síového napájení. Odpojovací zaízení musí být trvale provozuschopné. Symbol blesku se sipkou v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uzivatele na pítomnost neizolovaného , , nebezpecného naptí" ve skíni produktu, které mze dosahovat dostatecné hodnoty, aby bylo pro osoby nebezpecné a mohlo zpsobit úraz elektrickým proudem. Vykicník s rovnostranném trojúhelníku má upozornit uzivatele na pítomnost dlezitých provozních pokyn a pokyn pro údrzbu (servis) v literatue, která je k produktu dodávána. Obsah 3 Úvod k reproduktoru BeoLab 3500, 4 Tato kapitola vám poskytuje pehled o tom, jak pouzívat zdroje vaseho audio a video systému v hlavní místnosti a poslouchat je na zaízení BeoLab 3500 v jiné místnosti. Celní ovládací panel, 6 Dozvíte se, jak zapnout funkci Timer Play a `odposlouchávat' zdroj pehrávaný na systému v hlavní místnosti. [. . . ] > Stisknte opakovan LIST, dokud se na displeji nezobrazí BASS, Jak nastavit vyvázení TREBLE nebo LOUDNESS. > Stisknte nebo pro úpravu > Stisknte opakovan LIST, dokud nastavení. > Stisknte nebo pro nastavení Jak trvale ulozit nastavení vyvázení doleva nebo doprava. zvuku - vytvoením nového pednastavení zvuku pi spustní . . . > Stisknte opakovan LIST, dokud se na displeji nezobrazí S. STORE*. > Stisknte GO pro trvalé ulození nastavení. *POZNÁMKA!Aby se na displeji zobrazily tyto funkce, je nutné je nejdíve pidat do seznamu funkcí dálkového ovladace Beo4. Nahlédnte do cásti `Pizpsobení dálkového ovladace Beo4' v pírucce k dálkovému ovladaci Beo4. 11 Informace na displeji VOL 36 Aktuální hlasitost. Hlasitost lze nastavit v krocích po dvou jednotkách v rozsahu 00 az 72. BALANCE Aktuální nastavení vyvázení - zde neutrální. BASS 0 Aktuální nastavení úrovn bas - zde neutrální. Kdyz je BeoLab 3500 pouzíván, na displeji se zobrazí aktuální zdroj. N. RADIO Posloucháte N. RADIO ­ termín spolecnosti Bang & Olufsen pro programy internetového rádia ­ na portu BeoLink PC2/BeoPort. RADIO 3 Posloucháte program císlo 3 vaseho rádia. RECORD RECORD tikrát zabliká na displeji proto, aby vás informoval, ze probíhá nahrávání. Aby nedoslo k perusení nahrávání, systém automaticky pepne na nahrávaný zdroj a vy ho uslysíte na propojeném reproduktoru. V. MEM 1 Posloucháte nahrávku císlo 1 z vaseho videorekordéru. 16 Nastavení reproduktoru BeoLab 3500 Na následujících stranách je vysvtleno, jak nainstalovat BeoLab 3500 do kabelového systému Master Link nebo do bezdrátového systému Master Link. Doporucujeme vám následující postup: ­ Odpojte celý systém z elektrické sít. ­ Vete kabel Master Link z hlavního systému do propojené místnosti (nebo nainstalujte BeoLink Wireless 1, jak je vysvtleno v pírucce dodané se systémem Wireless 1). ­ Pipojte BeoLab 3500, jak je vysvtleno v cásti `Zapojení kabel' (str. ­ Pipojte celý systém znovu do elektrické sít a nastavte reproduktor BeoLab 3500 na správné nastavení Option. To je vysvtleno v cásti `Píprava k pouzití . . . ' (str. [. . . ] Option 4: Pouzívá se, pokud instalujete BeoLab 3500 do stejné místnosti jako vás hlavní systém (napíklad do velké místnosti ve tvaru L s dvma samostatnými poslechovými pozicemi). Option 5: Pouzívá se, pokud instalujete televizor Bang & Olufsen do stejné místnosti jako BeoLab 3500. Option 6: Pouzívá se pi instalaci s hlavním systémem v jedné místnosti a reproduktorem BeoLab 3500 v jiné místnosti ­ jak je popsáno v této pírucce (toto je výchozí tovární nastavení). Pro nastavení polozky Option pouzijte dálkový ovladac Beo4. Celý systém musí být pepnut do pohotovostního rezimu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDP-S383

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDP-S383 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag