Návod k použití SONY BDP-S380

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDP-S380. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDP-S380 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDP-S380.


SONY BDP-S380 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6167 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDP-S380 (3418 ko)
   SONY BDP-S380 DATASHEET (322 ko)
   SONY BDP-S380 CINAVIA NOTICE (785 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDP-S380

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] BEZPECNOST SILNICNÍHO PROVOZU PEDEVSÍM Dodrzujte vsechny místní zákony. Pi ízení vozu si vzdy nechte volné ruce pro ízení. Pi ízení musí být vase pozornost vnována pedevsím bezpecnosti silnicního provozu. RUSIVÉ VLIVY Vsechny bezdrátové pístroje mohou být citlivé na rusivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz. [. . . ] Nastavení jazyka displeje Zvolte moznost Jazyková nastavení > Jazyk telefonu. Nastavení pístroje na pechod do pohotovostního rezimu pi zavení krytu Zvolte moznost Pi zavení telefonu > Pejít do poh. Píslusenství Toto menu a jeho jednotlivé moznosti jsou zobrazeny jen v pípad, ze telefon je nebo byl pipojen ke kompatibilnímu mobilnímu píslusenství. V závislosti na nm vyberte píslusné moznosti. Menu operátora 21 Konfigurace Telefon mzete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyzadována pro nkteré sluzby. Tato nastavení vám mze zaslat rovnz vás poskytovatel sluzeb. Zvolte moznost Menu > Nastavení > Konfigurace penos a vyberte nkterou z následujících mozností: Standardní nast. konfigurace -- pro zobrazení poskytovatel sluzeb ulozených v telefonu a nastavení výchozího poskytovatele sluzeb. -- pro aktivaci standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace. Preferovaný pístupový bod -- pro zobrazení ulozených pístupových bod. Nastavení správce zaízení -- pro povolení nebo zakázání pijímání aktualizací softwaru telefonem. Tato moznost nemusí být dostupná, v závislosti na vasem telefonu. Chcete-li zapnout samospous nebo poídit nkolik snímk v rychlém sledu, zvolte moznost Volby a vyberte pozadovanou volbu. Média Rezim videa Práce s funkcí videa Zvolte Menu > Média > Video. Zahájení nahrávání videoklipu Zvolte Nahrát. 23 Video nizsí kvality lze nahrávat delsí dobu. Chcete-li zmnit nastavení kvality a nastavit maximální délku videoklipu, zvolte moznost Menu > Média > Fotoaparát > Volby > Nastavení > Kvalita videoklipu nebo Délka videoklipu. Pepínání mezi rezimem fotografií a videa V rezimu fotoaparátu nebo videa pejdte vlevo nebo vpravo. Rádio FM Píjem FM rádia je závislý na antén, která je jiná nez anténa bezdrátového pístroje. Aby FM rádio správn fungovalo, musí být k pístroji pipojena kompatibilní sluchátka nebo jiné píslusenství. Upozornní: Trvalé psobení nadmrného hluku mze poskodit vás sluch. Poslouchejte hudbu o pimené hlasitosti a nedrzte pístroj u ucha, pokud je pouzíván hlasitý reproduktor. Zvolte Menu > Média > Rádio nebo v pohotovostním rezimu stisknte a podrzte tlacítko *. Hledání stanice v okolí Podrzte stisknuté navigacní tlacítko vlevo nebo vpravo. Ulození stanice Nalate pozadovanou stanici a zvolte moznost Volby > Ulozit stanici. [. . . ] Podle pravidel ICNIRP je nejvyssí hodnota SAR pro pouzití pístroje u ucha 0, 96 W/kg. Pi pouzití píslusenství s pístrojem mze dojít ke zmn hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lisit podle národních pozadavk, pozadavk na testování a frekvence pouzité v síti. Dalsí informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www. nokia. com. Rejstík 33 Rejstík A aplikace B baterie -- nabíjení bezpecnostní kód bleskové zprávy C chat C cásti císlo stediska zpráv D displej E e-mail H headset heslo hry I Informace o podpoe spolecnosti Nokia internet K Karta SIM keyguard klávesové zkratky konfigurace M menu operátora 25 5 10 15 15 7 13 18 14 6 10 25 N nastavení -- cas -- datum -- displej -- konfigurace -- standardní -- telefon -- tóny O offline rezim organizér P PIN prediktivní psaní textu profily prohlízec protokol hovor píslusenství pístupový kód psaní textu R rezim císlic rezimy textu rychlé zasílání zpráv S SIM karta T tlacítka tóny tradicní psaní textu V volání W web 17 18 18 18 21 21 20 18 9 25 10 12 17 26 17 20 10 12 12 12 15 9 7 18 12 11 26 10 26 5 8 18 21 21 34 Rejstík Z zámek klávesnice záznamník zdroje podpory zprávy -- zvukové zprávy zrychlená volba zvukové zprávy 8 24 10 15 11 15 35 PROHLÁSENÍ O SHOD NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ CI NEPÍMÉ SKODY ZPSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPSOBEM. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDP-S380

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDP-S380 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag