Návod k použití SONY BDP-S370

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDP-S370. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDP-S370 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDP-S370.


SONY BDP-S370 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7430 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDP-S370 (3011 ko)
   SONY BDP-S370 annexe 1 (3041 ko)
   SONY BDP-S370 annexe 2 (3040 ko)
   SONY BDP-S370 DATASHEET (326 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDP-S370

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] BEZPECNOST SILNICNÍHO PROVOZU PEDEVSÍM Dodrzujte vsechny místní zákony. Pi ízení vozu si vzdy nechte volné ruce pro ízení. Pi ízení musí být vase pozornost vnována pedevsím bezpecnosti silnicního provozu. RUSIVÉ VLIVY Vsechny bezdrátové pístroje mohou být citlivé na rusivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz. [. . . ] penos a vyberte nkterou z následujících mozností: Stand. -- pro zobrazení poskytovatel sluzeb ulozených v telefonu a nastavení výchozího poskytovatele sluzeb. -- pro aktivaci standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace. bod -- pro zobrazení ulozených pístupových bod. -- pro povolení nebo zakázání pijímání aktualizací softwaru telefonem. Tato moznost nemusí být dostupná, v závislosti na vasem telefonu. -- pro rucní pidání nových osobních úct pro rzné sluzby, jejich aktivace nebo odstranní. To add a new personal account, select Pidat or Volby > Pidat nové. Chcete-li aktivovat osobní úcet, vyhledejte jej a zvolte Volby > Aktivovat. Obnovení standardního nastavení Chcete-li obnovit standardní nastavení telefonu, zvolte Menu > Nastavení > Obn. a vyberte z následujících mozností: Obnovit pouze nast. Zahájení nahrávání videoklipu Zvolte Nahrát. Chcete-li zmnit nastavení kvality a nastavit maximální délku videoklipu, zvolte moznost Menu > Média > Fotoaparát > Volby > Nastavení > Kvalita videoklipu nebo Délka videoklipu. Pepínání mezi rezimem fotografií a videa V rezimu fotoaparátu nebo videa pejdte vlevo nebo vpravo. Rádio FM Zvolte Menu > Média > Rádio nebo v pohotovostním rezimu podrzte stisknuté tlacítko *. Hledání stanice v okolí Podrzte stisknuté navigacní tlacítko vlevo nebo vpravo. Ulození stanice Nalate pozadovanou stanici a zvolte moznost Volby > Ulozit stanici. Pepínání mezi ulozenými stanicemi Procházejte stanicemi stisknutím navigacního tlacítka vlevo nebo vpravo nebo stisknte tlacítko císlice odpovídající pozadované stanici v pamti. Ponechání zapnutého rádia na pozadí Stisknte tlacítko Konec. Média Vypnutí rádia Podrzte stisknuté tlacítko Konec. Hlasový záznamník 25 Zahájení nahrávání Zvolte moznost Menu > Média > Záznamník a stisknte tlacítko nahrávání na displeji. Zahájení nahrávání v prbhu hovoru Zvolte Volby > Nahrávat. Pi nahrávání hovoru drzte telefon v normální poloze u ucha. [. . . ] Spolecnost Nokia nevykonává autorská práva ci práva dusevního vlastnictví k tmto programm tetích osob. Nokia proto nepebírá zádnou odpovdnost za jakoukoli podporu koncového uzivatele nebo funkcnost tchto program, ani za informace uvádné v programech nebo tchto materiálech. Nokia neposkytuje zádnou záruku za programy tetích stran. POUZÍVÁNÍM PROGRAM BERETE NA VDOMÍ, ZE PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK STOJÍ A LEZÍ", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVN UVEDENÉ NEBO MLCKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PEDPISY. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDP-S370

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDP-S370 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag