Návod k použití SONY BDP-S350

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDP-S350. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDP-S350 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDP-S350.


SONY BDP-S350 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1839 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDP-S350 (3691 ko)
   SONY BDP-S350 (3758 ko)
   SONY BDP-S350 annexe 1 (3812 ko)
   SONY BDP-S350 annexe 3 (3813 ko)
   SONY BDP-S350 annexe 2 (3807 ko)
   SONY BDP-S350 DATASHEET (328 ko)
   SONY BDP-S350 QUICK START GUIDE (1215 ko)
   SONY BDP-S350 QUICK INSTALLATION GUIDE (3691 ko)
   SONY BDP-S350 PLANNED FIRMWARE UPDATE FOR BD-LIVE (98 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDP-S350

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-452-775-11(1) Návod k obsluze Blu-ray/DVD pehrávac BDP-S350 © 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Nevystavujte baterie nadmrnému teplu, jako napíklad pímému slunecnímu svtlu, ohni atd. UPOZORNNÍ Pouzití optických pístroj s tímto pístrojem zvysuje riziko poskození zraku. [. . . ] · Aktuální verzi softwaru mzete zkontrolovat výbrem polozky , , Systémové informace" (Systémové informace) v nabídce , , System Settings (Systémová nastavení)" (Systémová nastavení) (strana 51). · Nastavení provedená v nabídkách zstanou po aktualizaci zachována. · Podrobné informace o dalsích zpsobech aktualizace softwaru získáte na následující internetové adrese nebo se obrate na vaseho nejblizsího prodejce Sony nebo místní autorizované servisní stedisko Sony: http://www. sony. net/ Fixed Aspect Ratio b · Bhem aktualizace neodpojujte napájecí kabel. · Bhem aktualizace nelze provádt zádné operace (vcetn otevení pihrádky na disk). 42 , pokracování Pomr stran obrazu DVD Výbr zpsobu zobrazení obrazu ve formátu 16:9 na televizoru 4:3 (lze vybrat, pokud je polozka , , TV Type (Typ televizoru)" (Typ televizoru) nastavena na , , 4:3" a polozka , , Screen Format (Formát obrazovky)" (Formát obrazovky) na , , Fixed Aspect Ratio" (Pevný pomr stran)). Letter Box Zobrazení sirokoúhlého obrazu s cernými pruhy v horní a dolní cásti. Zobrazení obrazu v plné výsce na celou obrazovku s oíznutím bocních stran. Formát výstupního videosignálu Výbr typu konektoru pro výstup video signál (, , Zpsob pipojení TV" (Zpsob pipojení TV)) a výstupního rozlisení (, , HDMI Resolution" (Rozlisení HDMI)/, , Component Resolution" (Komponentní rozlisení)). 1 Vyberte polozku , , Formát výstupního videosignálu " v nabídce , , Video Settings (Nastavení obrazu)" (Nastavení obrazu) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Pomocí tlacítek M/m vyberte typ konektoru pro výstup video signál a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Nastavení a úpravy 2 Pan & Scan b Pi soucasném pipojení konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních video konektor vyberte moznost , , Component Video" (Komponentní video). Letter Box Zpsob pipojení TV Pan & Scan HDMI Výstup signál z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) podle nastavení níze uvedené polozky , , HDMI Resolution" (Rozlisení HDMI). Rezim konverze Cinema Nastavení zpsobu konverze video signálu pro signály 480p/576p, 720p, 1 080i nebo 1 080p* vystupující z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo konektor COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup). * Pouze HDMI Component Výstup signál z konektor Video COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) podle nastavení níze uvedené polozky , , Component Resolution" (Komponentní rozlisení). Video or S Video Výstup signál z konektoru LINE OUT VIDEO nebo S VIDEO (Linkový výstup - video nebo S-video). Auto Za normálních okolností vyberte tuto moznost. Pehrávac automaticky rozpozná, zda se jedná o video materiál nebo filmový materiál a vybere vhodný zpsob konverze. Vzdy bude vybrán zpsob konverze vhodný pro video materiál. 3 Video (Pouze pi výbru moznosti , , HDMI" nebo , , Component Video" (Komponentní video)) Pomocí tlacítek M/m vyberte typ signálu vystupujícího z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo konektor COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Pokud zmníte rozlisení výstupního video signálu, zobrazí se asi na 30 sekund obraz ve vybraném rozlisení a potom budete pozádáni o potvrzení výbru. Pi výstupu video signál 720p/1 080i/ 1 080p se rozsvítí indikátor HD. 43 b · Pokud je obraz zkreslený nebo se nezobrazí zádný obraz, pockejte asi 30 sekund, aniz byste stisknuli jakékoliv tlacítko. Opt se zobrazí obrazovka pro nastavení rozlisení. Pokud není vybrané rozlisení výstupního video signálu podporováno a bhem 30 sekund stisknete libovolné tlacítko, nezobrazí se na obrazovce zádný obraz. V takovém pípad podrzte stisknuté tlacítko x na pehrávaci déle nez 10 sekund pro obnovení rozlisení výstupního video signálu na nejnizsí hodnotu. · Pi soucasném pipojení konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních video konektor a výbru moznosti , , Auto" (Automaticky) nebo , , 1 080p" je mozné, ze budou video signály pouze na výstupu z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI). Pi soucasném pipojení jiného zaízení stisknte tlacítko RETURN (Zpt) pro návrat ke kroku 2 a zmte nastavení polozky , , Zpsob pipojení TV" (Zpsob pipojení TV). Výstup BD-ROM 1 080/24p Nastavení výstupu video signál 1 920 × 1 080p/24 Hz pi pehrávání filmového materiálu na disku BD-ROM (720p/24 Hz nebo 1 080p/24 Hz). Video signály 1 920 × 1 080p/24 Hz budou na výstupu, pokud jsou splnny vsechny následující podmínky: ­ do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) je pipojen televizor kompatibilní s formátem 1 080/24p, ­ polozka , , Formát výstupního videosignálu " (Výstupní video signál) je nastavena na , , HDMI", ­ polozka , , HDMI Resolution" (Rozlisení HDMI) je nastavena na , , Auto" (Automaticky) nebo , , 1 080p". Pi výstupu video signál 1 920 × 1 080p/ 24 Hz se rozsvítí indikátor 24P. Auto Výstup video signál 1 920 × 1 080p/24 Hz pouze pi pipojení televizoru kompatibilního s formátem 1 080/24p do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI). Výstup video signál 1 920 × 1 080p/24 Hz bez ohledu na typ pipojeného televizoru. Tuto moznost vyberte, pokud není vás televizor kompatibilní s video signály 1 080/24p. HDMI Resolution (Rozlisení HDMI)/ Component Resolution (Komponentní rozlisení) Auto (pouze HDMI) Za normálních okolností vyberte tuto moznost. Na výstupu budou signály s nejvyssím mozným rozlisením, které je televizor schopen pijímat: 1 080p > 1 080i > 720p > 480p > 480i Pokud není výsledný obraz uspokojivý, vyberte jiné nastavení, které je vhodné pro vás televizor. Výstup video signál 1 080i. On Off b Pokud není pipojený televizor kompatibilní s formátem 1 080/24p a polozka , , Výstup BD-ROM 1 080/24p" (Výstup BD-ROM 1 080/24p) je nastavena na , , On" (Zapnuto), nezobrazí se pi pehrávání disku BD-ROM zádný obraz. [. . . ] Ackoliv disk BD-ROM mze obsahovat jakoukoliv formu dat, vtsina disk BD ROM bude obsahovat filmy ve formátu High Definition pro pehrávání na Blu-ray/DVD pehrávacích. AVCHD (strana 62) Formát AVCHD je digitální obrazový formát pro videokamery s vysokým rozlisením pouzívaný pro záznam signálu SD (standardní rozlisení) nebo HD (vysoké rozlisení) v rozlisení 1 080i*1 nebo 720p*2 na disky DVD pomocí úcinné kódovací technologie pro kompresi dat. Pro kompresi obrazových dat byl pevzat formát MPEG-4 AVC/H. 264 a pro kompresi zvukových dat se pouzívá formát Dolby Digital nebo lineární PCM. Formát MPEG-4 AVC/H. 264 umozuje kompresi obrazu s vtsí efektivitou nez bzný kompresní formát obrazu. Formát MPEG-4 AVC/H. 264 umozuje zaznamenat video signál ve vysokém rozlisení (HD) poízený digitální videokamerou na disky DVD stejným zpsobem, jako by slo o televizní signál ve standardním rozlisení (SD). *1 *2 Blu-ray disk (BD) (strana 60) Formát disku vyvinutý pro záznam/ pehrávání obrazu ve vysokém rozlisení (HD) (pro HDTV atd. ) a pro ukládání velkého mnozství dat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDP-S350

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDP-S350 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag