Návod k použití SONY BDP-S300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDP-S300. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDP-S300 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDP-S300.


SONY BDP-S300 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3268 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDP-S300 (1591 ko)
   SONY BDP-S300 annexe 2 (1813 ko)
   SONY BDP-S300 annexe 3 (1451 ko)
   SONY BDP-S300 annexe 1 (1451 ko)
   SONY BDP-S300 DATASHEET (334 ko)
   SONY BDP-S300 PRODUCT BROCHURE (330 ko)
   SONY BDP-S300 IMPORTANT INFORMATION (52 ko)
   SONY BDP-S300 QUICK INSTALLATION GUIDE (1813 ko)
   SONY BDP-S300 CONNECTING TO THE HDMI JACK (74 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDP-S300

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-214-800-11(1) Pehrávac disk Blu-ray Návod k obsluze BDP-S300 ©2007 Sony Corporation A Poznámky k pipojení do zdíky HDMI Dodrzujte následující pokyny, protoze pi nesprávném zacházení mzete poskodit zdíku HDMI a konektor. · Podle tvaru pozorn vyrovnejte zdíku HDMI na zadní cásti pehrávace s konektorem. Zkontrolujte, zda konektor není vzhru nohama nebo ve sklonné poloze (viz obrázek A ). · Ped penásením pehrávace nezapomete kabel HDMI odpojit (viz obrázek B ). [. . . ] Confirm SYSTEM MENU Exit Use the number keys to enter the password, and press ENTER. Confirm SYSTEM MENU Exit a Stisknte tlacítko SYSTEM MENU (Nabídka systému). b Vyberte nabídku , , Setup" (Nastavení) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). c Vyberte , , Parental Control" (Rodicovský zámek) a stisknte ENTER (Potvrzení) pro zobrazení nastavení rodicovského zámku. d Vyberte , , DVD Parental Control" (Rodicovský zámek DVD) a stisknte ENTER (Potvrzení). e Vyberte , , Change Level" (Zmnit úrove) a stisknte ENTER (Potvrzení) pro zobrazení výse uvedené obrazovky. Tím se nastaví úrove omezení pehrávání. a Stisknte tlacítko SYSTEM MENU (Nabídka systému). b Vyberte nabídku , , Setup" (Nastavení) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). c Vyberte , , Parental Control" (Rodicovský zámek) a stisknte ENTER (Potvrzení) pro zobrazení nastavení rodicovského zámku. d Vyberte , , BD Parental Control" (Rodicovský zámek BD) a stisknte ENTER (Potvrzení). e Vyberte , , Change Age Restriction" (Zmnit vkové omezení) a stisknte ENTER (Potvrzení) pro zobrazení výse uvedené obrazovky. Pro BD-ROM se omezení nastavuje podle vku, nikoliv úrovn. f Numerickými tlacítky zadejte heslo a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). g Stisknte </, pro výbr úrovn omezení od , , Off" (Vypnuto) do , , Level 8" (Úrove 8) a stisknte ENTER (Potvrzení). Cím nizsí je hodnota úrovn, tím vyssí je omezení pi pehrávání. f Numerickými tlacítky zadejte heslo a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). g Stisknte </, pro výbr úrovn vku od , , 0" do , , 255" a stisknte ENTER (Potvrzení). h Jakmile se zobrazení vrátí do nastavení , , Parental Control" (Rodicovský zámek) vyberte , , BD Parental Control" (Rodicovský zámek BD) a stisknte ENTER (Potvrzení). i Vyberte , , BD Country Code" (Kód zem BD) a stisknte ENTER (Potvrzení). Zajisuje zobrazení scén, urcených pro místo vaseho pobytu. h Jakmile se zobrazení vrátí do nastavení , , Parental Control" (Rodicovský zámek) vyberte , , DVD Parental Control" (Rodicovský zámek DVD) a stisknte ENTER (Potvrzení). i Vyberte , , DVD Country Code" (Kód zem DVD) a stisknte ENTER (Potvrzení). Zajisuje zobrazení scén, urcených pro místo vaseho pobytu. j Na obrazovce , , DVD Country Code" (Kód zem DVD) zadejte pomocí numerických tlacítek heslo a stisknte ENTER (Potvrzení). k Stisknte </, pro výbr kódu vasí oblasti (viz strana 63) nebo stisknte m a zadejte kód vasí oblasti pomocí numerických tlacítek. l Stisknte ENTER (Potvrzení). z Rada j Na obrazovce , , BD Country Code" (Kód zem BD) zadejte pomocí numerických tlacítek heslo a stisknte ENTER (Potvrzení). k Stisknte </, pro výbr kódu vasí oblasti (viz strana 63) nebo stisknte m a zadejte kód vasí oblasti pomocí numerických tlacítek. l Stisknte ENTER (Potvrzení). 30 Pro pokracování v nastavení , , BD Parental Control" (Rodicovský zámek BD) pokracujte krokem 4 z cásti , , Nastavení rodicovského zámku pro disk BD-ROM" (strana 30). Základní ovládání 31 Sledování vsech titul Sledování film Pro procházení a pro tídní video soubor MPEG-2 PS na discích DATA DVD pouzijte seznam titul , , Movies" (Filmy). DATA DVD V seznamu titul , , Movies" (Filmy) se zobrazují vsechny tituly na disku. All Movies Spider Smoother Sideway Home Alpinist All Movies Browse Search Sort Electricity Lemon Grove Bridget Finding Never-Ever Land Meet My Mom List 1214 items 1:31 1:02 1:31 1:25 1:33 1:26 1:57 1:36 1:18 1:18 Select SYSTEM MENU Exit Po stisknutí < se zobrazí nabídka Browse a Stisknte tlacítko SYSTEM MENU (Nabídka systému). b Vyberte , , Title List" (Seznam titul) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). c Vyberte polozku , , Movies" (Filmy) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Objeví se výse uvedená obrazovka , , All Movies" (Vsechny filmy), zobrazující vsechny tituly (posunovatelné stisknutím m). Z obrazovky , , All Movies" (Vsechny filmy) mzete pouzít polozky na vsechny tituly v nabídce Browse (Procházet) (viz níze). Pouzívání nabídky Browse (Procházet) Stisknte < po kroku 3 pro zobrazení polozek pro seznam titul , , Movies" (Filmy). Popis operací je uveden na stránkách v závorkách. Dostupné polozky se lisí v závislosti na zobrazení. Polozky Podrobnosti All Movies (Vsechny filmy) Zobrazení seznamu vsech titul (viz výse). [. . . ] Pokud vstupní signály obsahují prostorovou slozku, systém Pro Logic vytváí výstupní signály pední, centrální a zadní. Zadní kanál je monofonní. BD-RE BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) je zapisovatelný a pepisovatelný disk Blu-ray, dostupný ve stejných kapacitách jako disky BD uvedené níze. Funkce opakovaného zápisu umozuje pouzití aplikací pro rozsíené úpravy a casový posun. 60 DVD-R (strana 5) Disk DVD-R je zapisovatelný disk, který má stejnou velikost jako disk DVD VIDEO. Na disk DVD+R lze zapsat obsah pouze jednou a záznam bude ve formátu DVD VIDEO. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDP-S300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDP-S300 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag