Návod k použití SONY BDP-S1E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDP-S1E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDP-S1E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDP-S1E.


SONY BDP-S1E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1764 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDP-S1E (1355 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDP-S1E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-197-093-11(1) Pehrávac disk Blu-ray Návod k obsluze BDP-S1E ©2007 Sony Corporation 3-214-826-11(1) A Poznámky pro pipojení k zásuvce HDMI Dodrzujte následující pokyny, jelikoz nesprávným zacházením mzete poskodit zásuvku a konektor HDMI. · Pozorn srovnejte konektor na kabelu HDMI se zásuvkou HDMI na zadním panelu pehrávace podle tvaru. Ujistte se, ze konektor není pevrácený nebo naklonný (viz obrázek A ). · Dejte pozor, abyste konektor HDMI neodpojili bhem pohybu s pehrávacem (viz obrázek B ). [. . . ] k Stisknte </, pro výbr kódu vasí oblasti (viz strana 63) nebo stisknte m a zadejte kód vasí oblasti pomocí císelných tlacítek. l Stisknte ENTER. z Rada Pro pokracování v nastavení , , BD Parental Control" pokracujte krokem 4 z cásti , , Nastavení rodicovského zámku pro BD-ROM" (strana 30). j Na obrazovce , , BD Country Code" zadejte pomocí císelných tlacítek heslo a stisknte ENTER. k Stisknte </, pro výbr kódu vasí oblasti (viz strana 63) nebo stisknte m a zadejte kód vasí oblasti pomocí císelných tlacítek. l Stisknte ENTER. 30 Základní ovládání 31 Sledování vsech titul Sledování film Pro procházení pouzijte seznam titul , , Movies" (Filmy) a pro tídní videosoubor MPEG-2 PS na disku DATA DVD. DATA DVD V seznamu titul , , Movies" (Filmy) se zobrazují vsechny tituly na disku. All Movies Spider Smoother Sideway Home Alpinist All Movies Browse Search Sort Electricity Lemon Grove Bridget Finding Never-Ever Land Meet My Mom List 1 2 1 4 ite m s 1:31 1:02 1:31 1:25 1:33 1:26 1:57 1:36 1:18 1:18 Select SYSTEM MENU Exit Po stisknutí < se zobrazí nabídka Browse (Procházení) a Stisknte tlacítko SYSTEM MENU (nabídka systému). b Vyberte , , Title List" (Seznam titul) a stisknte ENTER. c Vyberte , , Movies" (Filmy) a stisknte tlacítko ENTER. Objeví se výse uvedená obrazovka , , All Movies" (Vsechny filmy), zobrazující vsechny tituly (posunovatelné stisknutím m). Z obrazovky , , All Movies" mzete pouzít polozky na vsechny tituly v nabídce Browse (Procházet) (viz níze). Pouzívání nabídky Browse (Procházet) Stisknte < po kroku 3 pro zobrazení polozek pro seznam titul , , Movies". Popis operací je uveden na stránkách v závorkách. Dostupné polozky se lisí v závislosti na zobrazení. Polozky Podrobnosti All Movies (Vsechny filmy) Zobrazení seznamu vsech titul (viz výse). Browse (Procházet) Search (Vyhledávání) Sort (Tídní) Zobrazení seznamu zánr, seznamu Quicklist nebo slozek (strana 34). Vyhledávání titulu pomocí klávesnice na obrazovce (strana 34). Peuspoádání titul podle data nebo abecedy (viz níze). NPíklad: Pouzití funkce , , Sort" (Tídní) na vsechny tituly A Vyberte , , Sort" (Uspoádat) a stisknte tlacítko ENTER. B Vyberte nastavení, podle kterého chcete provést seazení; , , Recent first" (Nejnovjsí první), , , Oldest first" (Nejstarsí první), , , By title (AtZ)" (Podle titulu A-Z), , , By title (ZtA)" (Podle titulu Z-A) a stisknte ENTER. · Sledování vsech titul. 32 · Procházení podle zánru, seznamu Quicklist nebo slozky. 34 · Pehrávání podle programu (Quicklist). 35 32 Pehrávání titulu a Po kroku 3 z cásti , , Sledování vsech titul" uvedené výse vyberte titul, který chcete pehrávat a stisknte ENTER nebo H. Spustí se pehrávání titulu. Ostatní nastavení pehrávání mzete pouzít pro vybraný titul prostednictvím nabídky , , Options" (Moznosti) (viz níze). All Movies Spider Smoother Sideway Date : 2006 Genre : Adventure Format : MPEG Home Alpinist Electricity Lemon Grove Bridget Finding Never-Ever Land Meet My Mom List 1214 items O zobrazení seznamu titul , , Movies" (Vsechny filmy) All Movies Spider Smoother Sideway Date : 2006 Genre : Adventure Format : MPEG Home Alpinist Electricity Lemon Grove Bridget Finding Never-Ever Land Meet My Mom List 1214 items 1:31 1:02 1:31 1:25 1:33 1:26 1:57 1:36 1:18 1:18 Select SYSTEM MENU Exit Options 1:31 1:02 Play from Beginning 1:31 Add to Quicklist 1:25 1:33 1:26 1:57 1:36 1:18 1:18 Select SYSTEM MENU Exit Sledování film 1 Podrobné informace Zobrazení podrobností o vybraném titulu. · Date (Datum): Zobrazení roku záznamu. · Genre (Zánr): Zobrazení názvu zánru. · Format (Formát): Zobrazení formátu kódování. Nabídka , , Options" (Moznosti) se zobrazí, kdyz vyberete titul a stisknete , 2 Oblast seznamu Zobrazuje názvy titul veskerého obsahu. Pouzívání nabídky , , Options" (Moznosti) Stisknte , místo ENTER ve výse uvedeném kroku pro zobrazení nastavení nabídky , , Options" (Moznosti) pouzitelných pro titul v dané situaci. Ve výse uvedeném píkladu jsou dostupné následující polozky. Polozky Play from Beginning (Pehrávání od zacátku) Add to Quicklist (Pidat do seznamu Quicklist) Podrobnosti Spustí se pehrávání vybraného titulu od zacátku. Pidá vybraný titul do seznamu Quicklist. NPíklad: Pouzití funkce , , Play from Beginning" pro vybraný titul A Vyberte , , Play from Beginning" a stisknte ENTER. Pehrávání v jiném rezimu pehrávání Bhem pehrávání stisknte opakovan PLAY MODE. Vybrané polozky se zmní pi kazdém stisknutí: , , Time Search" (Vyhledávání podle casu) (strana 26) -- , , Repeat Title" (Opakování titulu) -- , , Repeat Off" (Opakování vypnuto). Pro podrobnosti viz strana 25. z Rada Ovládání dálkovým ovladacem viz strana 24. 33 Procházení podle zánru, seznamu Quicklist nebo slozky DATA DVD Seznam titul mzete zúzit výbrem typu kategorie (nap. , , Folders" (Slozky)) a pak kategorií. Vyhledávání titulu DATA DVD Mzete vyhledávat urcitý titul nebo tituly s podobnými názvy. Folders Winter games 2006 Interviews 2 items Search Results Say No Sea Sideway Spider Stay Alive 5 ite m s 1:31 1:02 1:31 1:25 1:33 s_ A K U 1 _ Confirm SYSTEM MENU Exit B L V 2 C M W 3 ( D N X 4 ) E O Y 5 F P Z 6 G Q , 7 H R . [. . . ] Audio informace jsou zaznamenány ve vícekanálovém formátu, jako je nap. Dolby Digital, který umozuje vytvoení realistického zvuku. BD-R BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je jednou zapisovatelný disk Blu-ray, dostupný ve stejných kapacitách jako BD uvedené níze. Jelikoz obsah mze být zaznamenáván a nelze pepisovat, mohou být BD-R pouzívány pro archivaci cenných dat nebo ukládání a distribuci video materiál. Dolby Digital Plus (strana 48) Technologie kódování zvuku, vyvinutá jako rozsíení Dolby Digital, podporuje 7. 1kanálový prostorový zvuk. 60 DVD-R (strana 5) DVD-R je zapisovatelný disk, který má stejnou velikost jako DVD VIDEO. Na DVD+R lze zapsat obsah pouze jednou a záznam bude ve formátu DVD VIDEO. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDP-S1E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDP-S1E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag