Návod k použití SONY BC-VM10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BC-VM10. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BC-VM10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BC-VM10.


SONY BC-VM10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (827 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BC-VM10 (222 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BC-VM10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Podrobn popis funkc Vaseho informanho systmu najdete v kapitolch , , Rdio", , , CD/ MP3 pehrva", , , Vstup AUX 3", , , Navigace" a , , Nastaven". Pokud hledte urit tma, pomze Vm pi rychlm vyhledn rejstk hesel uveden na konci nvodu. Pokud by Vs informan systm nkdy nefungoval tak, jak oekvte, pette si nejdv kapitoly , , Odstraovn zvad" a , , Vseobecn informace". ten nvodu k obsluze Vm usnadn nsledujc symboly: Vseobecn informace Informan systmy CD 70 NAVI a DVD 90 NAVI poskytuj informace a zbavu ve vozidle na t-nejvyss rovni. [. . . ] input": Zadvn POI (zjmovch bod) Mzete si zvolit zajmav nebo uziten speciln cle podl trasy nebo jako cl. Informan systm nabz rzn kategorie, kde jsou dlezit adresy ulozen: Zvolte polozku menu , , Start Navi" pro spustn navigace. Adresu cle mzete ulozit do adrese prostednictvm polozky menu , , Save", viz strana 44. Vicinity current position (Blzkost aktuln polohy): Zobrazuje POI v zvislosti na Vas aktuln poloze. In other towns (V jinch mstech): Zobrazuje POI ve mst, kter jste si zvolili. Zobraz se seznam POI ve zvolen kategorii. Zvolte polozku , , POIs" v menu , , Destin. Zobraz se menu , , Select POIs". Nyn mzete tdit POI podle nsledujcch kritri: 42 Navigace Pokud je k dispozici vce jak sest POI pro zvolenou kategorii, zobraz se , , psac stroj". Pokud zvolte , , Vicinity current location", zobraz se vzdy maximln 45 zjmovch bod ve zvolen kategorii, uspodanch podle vzdlenosti od aktuln polohy. S otevenm psacm strojem: Omezte poet cl zadnm jednoho nebo vce potench znak nebo zvolte polozku menu , , List". Vyberte si pozadovan cl ze seznamu. Pamt' cl Pamt' cl informanho systmu umozuje ulozit cle, kter astji pouzvte pro navigaci. Pokud navigace nen aktivn: Pamt' cl obsahuje nsledujc polozky: Last destinat. (Naposledy zvolen cle): Zobraz se seznam cl, naposledy pouzitch pro navigaci. Addressbook (Adres): Vsechny adresy, dve ulozen do adrese (v abecednm poad). Kdyz je zobrazen seznam: Vyberte si pozadovan cl pmo ze seznamu. Pro zahjen navigace si zvolte pozadovanou etapu ze seznamu. Zvolte polozku , , Journey" v menu navigace. Potom zvolte , , Tours". S grafickm informanm displejem: Zvolte polozku , , Tours" v menu navigace. Zobraz se menu Tours. 46 Navigace Zobrazen cesty Pomoc tto funkce je mozn zobrazit seznam etap zvolen cesty (mezicle). prava cesty V menu , , Edit" mte nsledujc moznosti: Destin. Delete (Vymazn): Zde mzete vymazat jednotliv etapy zvolen cesty nebo celou cestu. Pidn etap cesty Zvolte polozku , , Destin. Potom pesute otenm multifunknho knoflku kurzor v seznamu ped polozku, ped kterou chcete novou etapu ulozit. Zvolte , , (Insert at end)", pokud chcete novou etapu umstit na konec seznamu. Zvolte , , Show". Pokud zvolte nkterou z etap cesty ze seznamu, zobraz se podrobnosti adresy. Navigace Vymazn etap cesty 47 Zvolte polozku , , Delete" v menu Edit. Zvolte , , Delete whole tour" pro vymazn cel cesty. Pesun etap cesty Potom pesute otenm multifunknho knoflku kurzor v seznamu ped polozku, ped kterou chcete novou etapu pesunout. Zvolte , , (Insert at end)", pokud chcete etapu umstit na konec seznamu. Zvolte polozku , , Move" v menu Edit. Stisknte multifunkn ovldac knoflk. 48 Navigace Informace turistickho prvodce (Pouze DVD 90 NAVI) Pomoc funkce , , Addition. Info" v menu Journey mte pstup k informacm turistickho prvodce od rznch dodavatel. [. . . ] 62 Zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 77 Twin Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Nastaven hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Omezen pi obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Volba vlnovho psma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Vyhledvn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Vypnut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Vbr zdroje audiosignlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Zapnut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 drzba a pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 rovn menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 V Vstup AUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 34 Vseobecn informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Vymazn znak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Vyvoln hlavnch funkc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Vsky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Z Zadn cle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 slo domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Msto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Postovn smrovac slo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Roh ulic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Ulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Zem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Zadn cle prostednictvm mapy . . . . . . . . . . . . . . . 58 Zobrazen menus 81 Zobrazen menus Symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BC-VM10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BC-VM10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag