Návod k použití SONY BC-TRG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BC-TRG. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BC-TRG bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BC-TRG.


SONY BC-TRG : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (146 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BC-TRG (200 ko)
   SONY BC-TRG (200 ko)
   SONY BC-TRG annexe 1 (200 ko)
   SONY BC-TRG annexe 2 (200 ko)
   SONY BC-TRG annexe 3 (322 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BC-TRG

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Pipojtenabíjeckudosíovézásuvky. Nabíjeckazstávápipojenaksíti, ipokudkontrolka, , CHARGE(Nabíjení)"nesvítí. Vpípadjakýchkoliv funkcníchproblémnabíjeckuihnedodpojteodelektrickésít. · Nabíjeckunepouzívejtevestísnnémprostoru, napíkladmezistnou anábytkem. [. . . ] · NabíjeckunelzepouzívatpronabíjeníakumulátortypuNi-MHneboNi-Cd. A1 Kontrolka , , CHARGE (Nabíjení)" Akumulátor Nevhodná umístní Znacka V na nabíjecce Znacka V na akumulátoru Vstupní síový konektor Nabíjeckunepouzívejteanineskladujtenazádnémznízeuvedenýchmíst. · Odlozenínabíjeckyvmístechvystavenýchpímémuslunecnímuzáení, jako jenap. palubnídeskanebodoblízkostitopnýchzaízení, mzezpsobitjejí deformacineboporuchu. · Místasesilnýmelektromagnetickýmpolemnebosesálavýmteplem. Namoskémpobezínebojinýchmístechsvýskytempískuneboprachu chratenabíjeckupedpískemaprachem. Vopacnémpípadmzedojít kporusenabíjecky. 2 Údrzba · Vpípadznecistníotetenabíjeckusuchýmmkkýmhadíkem. · Hrubsínecistotyodstratehadíkemnavlhcenýmvneagresivnímcisticím prostedkuapotomnabíjeckuvytetedosucha. · Nepouzívejteorganickározpoustdla, benzín, edidlaajinélátky, kteréby mohlyposkoditplastovédílynabíjecky. · Picistníutrkounapustnouspeciálnímilátkamidodrzujtepokynyvýrobce. · Kontaktstkavýmilátkami, jakojsouinsekticidy, vinylnebopryz, mze narusitpovrchovouúpravu, pípadnposkoditsamotnounabíjecku. B Nabíjenívlozenímakumulátorudonabíjecky. Akumulátorvloztevesmrusipkytak, abyznackaVnaakumulátoru souhlasilaseznackouVnanabíjecce(vizobr. A-1). Zasuteakumulátoraznadorazalehcezatlactevesmrusipkytak, abyste uslyselicvaknutí(vizobr. A-2). 2 Pipojte síový kabel k nabíjecce a potom do síové zásuvky (viz obr. Rozsvítísekontrolka, , CHARGE(Nabíjení)"(oranzov)aakumulátorse zacnenabíjet. [. . . ] Místo toho by ml být odlozen do sbrného místa urceného k recyklaci elektronických výrobk a zaízení. Dodrzením této instrukce zabráníte negativním dopadm na zivotní prostedí a zdraví lidí, které naopak mze být ohrozeno nesprávným nakládáním s výrobkem pi jeho likvidaci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BC-TRG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BC-TRG bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag