Návod k použití SONY BC-TR30

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BC-TR30. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BC-TR30 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BC-TR30.


SONY BC-TR30 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8630 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BC-TR30 (136 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BC-TR30

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Médium pro obnovení systému vytvote bezprostedn poté, co je pocítac pipraven k pouzití. Obnovení z oblasti pro obnovení 1 Kdyz je pocítac vypnut, spuste stisknutím tlacítka ASSIST nástroj Záchrana VAIO Care. Pokud systém zobrazí okno volby jazyka, vyberte pozadovaný jazyk a klepnte na tlacítko OK. Obnovení z Média pro obnovení systému 1 Pokud z Médií pro obnovení systému (optické disky) obnovujete systém pocítace, ve kterém není integrovaná optická jednotka, pipojte k pocítaci a ke zdroji stídavého napájení externí optickou jednotku (není soucástí dodávky) nebo základnovou stanici s integrovanou optickou jednotkou (je dodávána s nkterými modely). Do optické jednotky pocítace v normálním rezimu vlozte médium pro obnovení nebo k portu USB pipojte jednotku USB Flash. Pokud pouzíváte externí optickou jednotku nebo jednotku USB Flash, stisknte opakovan klávesu F11 (díve nez zhasne logo VAIO). [. . . ] Omylem jste zformátovali jednotku C:. Pipojte pocítac k Internetu a pomocí nástroje VAIO Update stáhnte a nainstalujte nejnovjsí aktualizace pocítace. Pokud Médium pro obnovení systému (optické disky) vytváíte v pocítaci, ve kterém není integrovaná optická jednotka, pipojte k pocítaci a ke zdroji stídavého napájení externí optickou jednotku (není soucástí dodávky) nebo základnovou stanici s integrovanou optickou jednotkou (je dodávána s nkterými modely). Pokud pocítac zobrazí okno ízení uzivatelských úct, klepnte na tlacítko Ano. Pokud jste k pocítaci pihláseni jako standardní uzivatel, mze vás pocítac pozádat o zadání uzivatelského jména a hesla správce. 2 Který software mám pouzít pro údrzbu a obnovení pocítace? Pouzijte tento software. VAIO Care Vytvoení Média pro obnovení systému Kontrola hardwaru pocítace Záchrana VAIO Care Záchrana (zálohování) dat Obnovení pocítace Vymazání vsech dat z integrovaného pamového zaízení Dalsí informace najdete v souboru nápovdy dodaném se softwarem VAIO Care a Záchrana VAIO Care. Zálohování Co je zálohování? Proces zálohování je vytvoení zálozní kopie dat ulozených na integrovaném pamovém zaízení a její ulození na jiné místo. Klepnte na moznost Spustit prvodce obnovením. Chcete-li provést vlastní obnovení, zvolte moznost Nástroje a Spuste pokrocilého prvodce obnovením. 2 3 4 3 Postupujte podle pokyn na obrazovce. 3 5 Proc mám zálohovat data? Pi neocekávaných událostech nebo infekci pocítacovými viry mzete ztratit data ulozená na integrovaném pamovém zaízení. Pravidelné zálohování dat je drazn doporucováno. 4 5 6 Klepnte na moznost Pokrocilé nástroje, Obnovení a zotavení a Vytvoit média pro obnovení systému. Pozorn si pectte pokyny na obrazovce a poté klepnte na moznost Dalsí. Postupujte podle pokyn na obrazovce. 6 Zvolte moznost Spustit prvodce obnovením. Chcete-li provést vlastní obnovení, zvolte moznost Nástroje a Spuste pokrocilého prvodce obnovením. 7 Postupujte podle pokyn na obrazovce. Printed in China © 2011 Sony Corporation Viz zadní stranu. Zálohování a obnovování dat Zálohování a obnovení dat, kdyz lze spustit systém Windows Kdyz lze spustit systém Windows, zálohujte a obnovujte data funkcemi Windows. Chcete-li tyto funkce pouzít, klepnte na moznost Start, Ovládací panely, Systém a zabezpecení a Zálohování a obnovení. esení potízí V pípad potízí s provozem pocítace Nez se obrátíte na autorizované servisní stedisko Sony nebo pímo na místního prodejce výrobk Sony, vyzkousejte tyto moznosti. Pectte si cást o esení potízí v tomto oddílu Obnovení systémových soubor pomocí bodu obnovení, kdyz nelze spustit systém Windows 1 2 3 Provete kroky 1 az 4 postupu , , Obnovení z Média pro obnovení systému" v cásti Obnovení pocítace na pední stran. Pokud jsou pipojena zaízení USB, odpojte je a restartujte pocítac. Vyjmte vsechny doplkové pamové moduly, které jste pípadn vlozili od zakoupení pocítace, a restartujte pocítac. Pokud je pocítac pipojen do prodluzovacího kabelu nebo zálohovaného zdroje napájení (UPS), zkontrolujte, zda je prodluzovací kabel nebo zdroj UPS pipojen k napájení a zapnut. Odpojte kabel nebo adaptér stídavého naptí a vyjmte akumulátor. Vlozte akumulátor, pipojte napájecí kabel nebo adaptér a pocítac znovu zapnte. Mohlo by dojít k poruse pocítace zpsobené kondenzací. V takovém pípad pocítac nejmén hodinu nepouzívejte. Zkontrolujte, zda pouzíváte dodaný kabel nebo adaptér stídavého naptí Sony. Pokud pouzíváte externí monitor, zkontrolujte, zda je ádn pipojen ke zdroji napájení a zda je zapnut. Alt+F4 zavete okno aplikace. Stisknte klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepnte na sipku u tlacítka Vypnout a zvolte moznost Restartovat. Pro vypnutí pocítace stisknte a podrzte nebo posute a podrzte vypínac na déle nez ctyi sekundy. [. . . ] Pokud pocítac zobrazí okno ízení uzivatelských úct, klepnte na tlacítko Ano. Pokud jste k pocítaci pihláseni jako standardní uzivatel, mze vás pocítac pozádat o zadání uzivatelského jména a hesla správce. Systém Windows nepijme mé heslo a zobrazí zprávu Enter Onetime Password Pokud tikrát po sob zadáte nesprávné heslo pro zapnutí, zobrazí systém zprávu Enter Onetime Password a nespustí operacní systém Windows. Pro vypnutí pocítace stisknte a podrzte nebo posute a podrzte vypínac na déle nez ctyi sekundy a zkontrolujte, zda zhasla kontrolka napájení. Pockejte 10 az 15 sekund, restartujte pocítac a zadejte správné heslo. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BC-TR30

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BC-TR30 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag