Návod k použití SONY APK-WB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY APK-WB. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY APK-WB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY APK-WB.


SONY APK-WB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (271 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY APK-WB (2298 ko)
   SONY APK-WB annexe 2 (2298 ko)
   SONY APK-WB annexe 3 (2231 ko)
   SONY APK-WB annexe 1 (2231 ko)
   SONY APK-WB DATASHEET (366 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY APK-WB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zkontrolujte, zda jste ped vlozením fotoaparátu do pouzdra provedli vsechna následující nastavení. 1 Sundejte z fotoaparátu popruh. 2 Vlozte akumulátor a pamovou kartu , , Memory Stick Duo". Ujistte se, ze jste pouzili pln nabitý akumulátor. Zkontrolujte, zda je na pamové kart , , Memory Stick Duo" dostatek místa pro ukládání snímk. 3 Stisknte tlacítko ON/OFF (Zapnutí) pro zapnutí fotoaparátu. 4 Ovladacem nastavte pozadovaný rezim. Pi fotografování pod vodou doporucujeme pouzít volbu (Pod vodou) v nastavení (Výbr scény). [. . . ] Vypnte fotoaparát a ponechejte jej chvíli vychladnout, a teprve poté jej vyjmte z pouzdra. Pi vyjímání digitálního fotoaparátu z pouzdra bute opatrní, aby vám digitální fotoaparát neupadl. Poznámky Ped otevením pouzdra pecliv otete veskerou vodu z pouzdra, aby se nedostala na fotoaparát. Technické údaje Materiál Plast (PC), sklo Odolnost proti vod O-krouzek Pouzitelnost do hloubky 1, 5 m Pepínace, které je mozné ovládat ON/OFF (Zapnutí), Piblízení (Zoom) (W/T), spous, pehrávání Rozmry piblizn 130 × 75 × 70 mm (s/v/h) (bez vycnívajících cástí) Hmotnost piblizn 183 g (pouze pouzdro) Dodávané polozky Vodotsné pouzdro (1), emínek na ruku (1), podlozka (1), pohlcovac vlhkosti (dv balení) (1), sada tistné dokumentace Design a technické údaje podléhají zmnám bez pedchozího upozornní. 4-129-337-01(1) Vodotsné pouzdro Aqty packTM Návod k obsluze APK-WB ©2009 Sony Corporation A 1 B 1 C D Bezpecnostní upozornní · Nevystavujte pední sklo pouzdra silnému nárazu, mohlo by prasknout. · Vyhnte se otevírání vodotsného pouzdra APK-WB (dále oznacovaného , , pouzdro") na vod nebo v její blízkosti. Píprava, napíklad vkládání digitálního fotoaparátu (dálo oznacovaného jako , , fotoaparát") a výmna karty , , Memory Stick Duo" by mly být provádny v místnosti s nízkou vlhkostí. · Vyhnte se pouzívání pístroje v následujících situacích: ­ ve velmi horkém nebo vlhkém prostedí, ­ ve vod, jejíz teplota je vyssí nez 40°C, ­ pi teplotách nizsích nez 0°C. V tchto situacích mze dojít ke kondenzaci vlhkosti nebo pronikání vody, coz mze mít za následek poskození fotoaparátu. · Pi teplotách vyssích nez 35°C nepouzívejte pouzdro delsí dobu nez 30 minut. · Chrate fotoaparát ped pádem pi vyjímání nebo vkládání do pouzdra. · Neponechávejte pouzdro delsí dobu na pímém slunci na velmi horkém nebo vlhkém míst. Pokud se není mozno vyhnout ponechání pouzdra na pímém slunci, nezapomete jej alespo pikrýt rucníkem nebo pouzít jinou ochranu. · Po delsí dob pouzíváni fotoaparátu v pouzde dochází k jeho zahívání. Ped vyjmutím fotoaparátu ponechejte pouzdro vychladnout ve stínu nebo na jiném chladném míst. · Dojde-li k pehátí fotoaparátu, automaticky se vypne nebo mze dojít k selhání nahrávání. Pro dalsí pouzití fotoaparátu jej nechejte vychladnout na chladném míst. Pokud se na povrch pouzdra dostane opalovací olej nebo krém, nezapomete jej dkladn omýt vlaznou vodou. Pokud ulpí na povrchu pouzdra opalovací olej, mze dojít ke zmn barvy nebo poskození povrchu (praskliny). Pronikání vody Pokud dojde k proniknutí vody do pouzdra, okamzit je pestate pouzívat. Pokud navlhne fotoaparát, zaneste jej neprodlen k nejblizsímu prodejci Sony. [. . . ] O-krouzek (císlo modelu 4-116-279-0 ) Pohlcovac vlhkosti (císlo modelu 4-134-464-0 ) Údrzba · Po ukoncení poizování snímk v oblasti, kde se vyskytuje moský vítr, omyjte pouzdro s uzaveným krytem cistou vodou, aby se odstranila sl a písek a pak pouzdro otete mkkým suchým hadíkem. · Pokud se na povrch pouzdra dostane opalovací olej nebo krém, nezapomete jej dkladn omýt vlaznou vodou. · Vnitek pouzdra ocistte mkkým suchým hadíkem. Výse uvedenou údrzbu nezapomete provést po kazdém pouzití pouzdra. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY APK-WB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY APK-WB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag