Návod k použití SONY AC-PW10AM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY AC-PW10AM. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY AC-PW10AM bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY AC-PW10AM.


SONY AC-PW10AM : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (626 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY AC-PW10AM (104 ko)
   SONY AC-PW10AM (98 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY AC-PW10AM

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Také zde naleznete informace o údrzb a píslusenství dostupném u prodejce spolecnosti Bang & Olufsen. Kazdodenní pouzívání, 18 Dozvíte se, jak uskutecovat a pijímat hovory, nastavit hlasitost mikrotelefonu, volat císla z telefonního seznamu a seznam píchozích a odchozích hovor, ulozit císlo do telefonního seznamu po ukoncení hovoru, ztisit vyzvánní mikrotelefonu a uzamknout jej. Pokrocilé funkce, 30 Dozvíte se, jak zadávat, upravovat a mazat jména a císla v telefonním seznamu, ukládat císla ze seznam píchozích a odchozích hovor, mazat obsah seznam píchozích a odchozích hovor*, volat a ukládat císla pobockových linek a upravit úrove hlasitosti nkterých audio a video produkt Bang & Olufsen. Osobní nastavení, 40 Tato kapitola poskytuje informace o nabídce Settings. [. . . ] *Typy císel jsou dostupné pouze tehdy, pouzíváte-li mikrotelefon se základnou BeoLine. Pokud telefon nikdo v dané chvíli nepouzívá, mzete pouzít kurzorové tlacítko pro pímé vyhledávání jmen z celého telefonního seznamu, spolecn s typy císel*. Otácejte koleckem a procházejte telefonní seznam, pak stisknte pro uskutecnní hovoru. Tento zpsob je nejrychlejsí, pokud v telefonním seznamu máte pouze málo záznam Pokud je v telefonním seznamu záznam mnoho, stisknte tlacítko TLF BUCH a seznam tak zpístupnte. Písmena na displeji odpovídají prvním písmenm záznam v telefonním seznamu. Otocte koleckem a zvolte první písmeno. Suche Buchstabe: ABDEFHIK David Becker Privat TLF BUCH Suche Buchstabe: AB ABDEFHIK Stisknte a vyhledejte jméno zacínající zvoleným písmenem. OK David Baumgarten Privat Otácejte koleckem a procházejte jmény v seznamu David Becker Handy Stisknutím uskutecnte hovor. 25 26 >> Kazdodenní pouzívání Pouzití opakované volby Stisknutím tlacítka mzete volat císlo zobrazené na displeji pímo. Telefonní císla mzete ze seznamu odchozích hovor ulozit pímo do telefonního seznamu. Dalsí informace naleznete také v kapitole Ulození císel odchozích a píchozích hovor na stran 36. Seznam odchozích hovor je sdílen vsemi mikrotelefony nastavenými jako "spolecné". Dalsí informace viz také kapitola "persönlich" nebo "allgemein" nastavení mikrotelefonu na stran 45. *Typy císel jsou dostupné pouze tehdy, pouzíváte-li mikrotelefon se základnou BeoLine. Pokud je u jménu ulozen pouze jeden druh císla, displej vás vyzve k uskutecnní hovoru. otácejte koleckem, zvolte pozadované císlo a stisknte OK. CLIP David Becker 12: 41 12 Dez OK David Becker Anrufen? David Becker Privat? OK Stisknte znovu a uskutecnte hovor. OK Stisknte pro zobrazení vasich mozností. David Becker Anrufen? Otácejte koleckem, dokud se na displeji nezobrazí hlásení Details?. David Becker Details? Stisknte tlacítko OK. Zobrazí se doba trvání hovoru a pocet hovor OK David Becker Dauer: 1: 02:14 29 Jak smazat konkrétní píchozí hovor ze seznamu . . . Stisknte pro pístup do seznamu identifikace císla volajícího CLIP David Becker 12: 41 12 Dez Otácejte koleckem pro zvolení jména nebo císla. Hans Schmidt 11:51 10 Dez Stisknte pro zobrazení vasich mozností. OK Hans Schmidt Anrufen? Otácejte koleckem, dokud se na displeji nezobrazí hlásení Löschen?. Hans Schmidt Löschen? Stisknte tlacítko a odstrate zvolený záznam OK Hans Schmidt Gelöscht 30 Pokrocilé funkce Zadání nového jména a císla do telefonního seznamu Jména a císla jsou sdílena vsemi mikrotelefony nastavenými jako `spolecné'. Dalsí informace viz také kapitola "persönlich" nebo "allgemein" nastavení mikrotelefonu na stran 45. Kdykoliv mzete ulozit jméno a císlo do telefonního seznamu, nebo pidat ke stávajícímu jménu nové císlo. Císlo mze obsahovat az 48 císlic a jméno az 25 znak. Mzete ulozit az 200 záznam. Zadání nového jména a císla . . . Zadejte telefonní císlo, stisknte OK a ulozte císlo. Na displeji se zobrazí Pokud pouzíváte jinou základnu, Speichern?. [. . . ] Pokud pesmrujete externí hovor na vsechny mikrotelefony, hovor pejde na mikrotelefon, který odpoví jako první. Stisknte císlo mikrotelefonu a hovor se automaticky uskutecní. otocte kolecko a procházejte interním seznamem mikrotelefon, pak stisknte a uskutecnte hovor. Pokud nelze interní hovor uskutecnit, uslysíte signál obsazeno. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY AC-PW10AM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY AC-PW10AM bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag