Návod k použití SOLAC PV1810

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SOLAC PV1810. Doufáme, že uživatelská příručka pro SOLAC PV1810 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SOLAC PV1810.


SOLAC PV1810 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (854 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SOLAC PV1810

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rotation (Otácení): Mzete snímek vodorovn nebo svisle peklopit. Extension (Rozsíení): Mzete vybrat rzná rozlisení obrazu. Frequency (Frekvence): Vyberte správnou frekvenci podle zem, ve které webovou kameru pouzíváte. -4- Cesky Video Proc Amp (Zesilovac zpracování videa): V této cásti mzete nastavit hodnoty, které se týkají samotného obrazu. - Stisknutím tlacítka "Default" (Výchozí) obnovíte výchozí nastavení výrobce. -5- Cesky Camera Control (Ovládání kamery): Vyberte správné hodnoty "Exposure" (Expozice) podle prostedí, ve kterém webovou kameru pouzíváte. [. . . ] Ped pouzitím této funkce zkontrolujte, zda je rozlisení správné. Výbr rozlisení V této cásti je zobrazeno rozlisení vybrané v rezimu "Preview Mode" (Rezim náhledu). Chcete-li zmnit rozlisení, klepnutím na tlacítko " zmny. " pejdte zpt do rezimu "Preview Mode" (Rezim náhledu) a provete -10- Cesky 5. Popis funkcí u ikony bezpecnostního monitorovacího systému. Jakýkoliv pohyb, který se ped monitorem objeví, bude automaticky zaznamenán, dokud se pevný disk zcela nezaplní. Pokud není zaznamenán zádný pohyb, pístroj se automaticky po 4 sekundách vypne, dokud opt nezaznamen nový pohyb. Tento bezpecnostní monitorovací systém je opravdu skvlý a díky programu jej mzete nastavit tak, aby pracoval tehdy, kdyz nebude nablízku. Spustní záznamu Zastavení záznamu Nastavení casu pro bezpecnostní sledovací systém. Nastavení stupn odchylky pro kazdou sekundu záznamu obrazu. Pokud jsou rozdíly vtsí nez nastavený stupe, systém vyhlásí poplach. -11- Cesky Nastavení efekt signalizace. POZNÁMKA V cásti "Security Monitoring System" (Systém sledování zabezpecení) mzete nahrávat v libovolné velikosti rozlisení zobrazení. Chcete-li zmnit rozlisení, klepnutím na tlacítko " " pejdte zpt do rezimu "Preview Mode" (Rezim náhledu) a provete zmny. akustické výstrazné MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL MSN Messenger a. Funkce zivého videa vyzaduje program MSN Messenger verze 6 nebo novjsí. Po dokoncení jsou aplikace DD ThemeParty a DD PrintCenter pipraveny k pouzití. b. 2. Spustní aplikace DD ThemeParty a. Pejdte na hlavní panel a klepnte na tlacítko "Start" "Programy" a klepnte na ikonu "DDPlayCam" "DD ThemeParty". Nebo mzete aplikaci "DD ThemeParty" spustit klepnutím na zástupce . Seznámení s aplikací DD ThemeParty Chcete-li spustit aplikaci DD Theme Party, která je soucástí softwaru DD PlayCam, je teba nastavit rozlisení kamery 320*240 a také zkontrolovat vasí polohu ped webovou kamerou. Není-li nastaveno rozlisení kamery 320*240, software vás vyzve, abyste zmnili nastavení. Podle zobrazených pokyn zmte rozlisení na 320*240. -14- Cesky Popisy tlacítek O softwaru DD PlayCam Fotografovat (Zadat) Sekvencní fotografování DD PrintCenter Zavít okna Nápovda Minimalizovat okna Ztlumit Odborná pomoc Zobrazit snímek Popisy funkcí Zobrazí verzi softwaru DD PlayCam. Zobrazí vyfotografovaný snímek nebo animaci. -15- Cesky 3. Pejdte na hlavní panel a klepnte na tlacítko "Start" "Programy" a klepnte na ikonu "DDPlayCam" "DD PrintCenter". Nebo mzete aplikaci "DD PrintCenter" spustit klepnutím na zástupce . Seznámení s aplikací DD PrintCenter Aplikace DD PrintCenter umozuje snadno tisknout digitální snímky pomocí celé ady sablon rozlození. Tato funkce, která je skrytou cástí softwaru DD PlayCam, umozuje tisknout pouze snímky vytvoené v softwaru DD PlayCam a ulozené automaticky ve slozce DD PlayCam ve slozce Obrázky. a. Krok 1: Výbr velikosti papíru a rozvrzení nebo vlození dokumentu -16- Cesky Aplikace DD PrintCenter nabízí ti standardní velikosti papíru. [. . . ] Stací vybrat cílový snímek, který je jiz petazen v sablon, a klepnout na tlacítko "+". Snímek se automaticky zkopíruje na dalsí místo. Jedním klepnutím se snímek jednou zkopíruje!Chcete-li odstranit snímek, který jste jiz petáhli do sablony, vyberte jej a klepnte na tlacítko -. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SOLAC PV1810

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SOLAC PV1810 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag