Návod k použití SKODA SUPERB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SKODA SUPERB. Doufáme, že uživatelská příručka pro SKODA SUPERB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SKODA SUPERB.


SKODA SUPERB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (15862 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SKODA SUPERB 05-09 (22128 ko)
   SKODA SUPERB 05-10 (16556 ko)
   SKODA SUPERB AUTRE NOTICE (19860 ko)
   SKODA SUPERB MANUAL ADDENDUM 11-10 (800 ko)
   SKODA SUPERB MANUAL ADDENDUM 12-09 (3568 ko)
   SKODA SUPERB 2007 (16412 ko)
   SKODA SUPERB 05-2009 (21845 ko)
   SKODA SUPERB 05-2010 (16991 ko)
   SKODA SUPERB BROCHURE (1749 ko)
   SKODA SUPERB BROCHURE 2 (2225 ko)
   SKODA SUPERB BRIEF INSTRUCTIONS (1259 ko)
   SKODA SUPERB ANNEXE 464 BROCHURE (3989 ko)
   SKODA SUPERB BROCHURE ACCESSORIES (2521 ko)
   SKODA SUPERB MANUAL ADDENDUM 11-10 (788 ko)
   SKODA SUPERB TECHNICAL CHANGES 12-2009 (3514 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SKODA SUPERB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SIMPLY CLEVER SkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Skoda, srdecn Vám dkujeme za Vasi dvru. S novým vozidlem Skoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením, které budete chtít jist casto pouzívat. Proto Vám doporucujeme pecíst si pecliv tento Návod k obsluze, abyste se s Vasím vozidlem rychle a dobe seznámili. Pokud budete mít v souvislosti s Vasím vozidlem dalsí dotazy nebo njaké problémy, obrate se, prosím, na servis Skoda, nebo kontaktujte Vaseho importéra. [. . . ] Bezpecnost se týká kazdého! · Kompletní palubní literatura by mla být stále ve vozidle. To platí zejména pro pípad, pokud vozidlo pjcujete nebo prodáte. Bezpecnostní vybavení Bezpecnostní vybavení je soucástí ochrany cestujících a v pípad nehody mze snízit nebezpecí poranní. Svou bezpecnost a bezpecnost spolucestujících nenechávejte , , náhod". Bezpecnostní vybavení mze v pípad nehody snízit riziko poranní. Následující výcet zahrnuje jen cást bezpecnostního vybavení Vaseho vozidla: Ped kazdou jízdou idic nese odpovdnost za své spolucestující a za provozní spolehlivost vozidla. Pro vlastní bezpecnost a bezpecnost spolucestujících respektujte ped kazdou jízdou tyto pokyny. · · Obsluha tíbodové bezpecnostní pásy pro vsechna sedadla; omezovac síly pás na pedních a zadních krajních sedadlech; Bezpecnost Pokyny k jízd · · Pesvdcte se o bezchybné funkci svtlomet a smrových svtel. Svépomoc Technická data Provozní pokyny 120 Pasivní bezpecnost · · · · · · · · Zjistte, zda vsechna okna poskytují dobrý výhled. Vezete-li zavazadla, bezpecn je pipevnte strana 65, , , Nakládání do zavazadlového prostoru". Pesvdcte se, ze se do oblasti pedál nemohou dostat zádné pedmty. Zptná zrcátka, pední sedadlo a hlavovou oprku nastavte podle své tlesné výsky. Upozornte spolucestující, aby si hlavové oprky nastavili podle své tlesné výsky. Dti zajistte ve vhodné dtské sedacce a správn pipnutými bezpecnostními pásy strana 138, , , Bezpecná peprava dtí". Upozornte také spolucestující, aby se ádn pipoutali strana 125, , , Jak správn pipnout bezpecnostní pás?". Správná poloha sedadel Správná poloha sezení idice Správné usazení idice je dlezité pro bezpecnou a uvolnnou jízdu. Obr. 135 Správná vzdálenost idice od volantu Co ovlivuje bezpecnost jízdy?Bezpecnost jízdy závisí v rozhodující míe na stylu jízdy a na chování vsech cestujících. Jako idic nesete odpovdnost za sebe i své spolucestující. Je-li ohrozena Vase bezpecnost, ohrozujete nejen sebe, ale i ostatní úcastníky silnicního provozu. Respektujte proto tyto pokyny. · · · · · Nenechávejte odvádt svou pozornost od ízení, nap. Nikdy neite, je-li omezena Vase schopnost ízení vozidla, nap. Rychlost jízdy pizpsobte stavu vozovky, dopravní situaci a povtrnostním podmínkám. Pi dlouhých cestách dlejte pravidelné pestávky - minimáln kazdé dv hodiny. Obr. 136 Správné nastavení hlavové oprky Pro Vasi bezpecnost a pro snízení rizika poranní v pípad nehody doporucujeme toto nastavení. · · Nastavte vzdálenost mezi volantem a hrudníkem tak, aby byla nejmén 25 cm obr. Sedadlo nastavte v podélném smru tak, abyste mohli mírn pokrcenýma nohama seslápnout pedály na doraz. Pasivní bezpecnost 121 · · · Sklon zádové opry nastavte tak, abyste mohli mírn pokrcenýma rukama dosáhnout na nejvyssí bod volantu. Hlavovou oprku nastavte tak, aby její horní hrana byla pokud mozno v jedné pímce s temenem Vasí hlavy strana 120, obr. Pipnte si správn bezpecnostní pás strana 125, , , Jak správn pipnout bezpecnostní pás?". Rucní nastavení sedadla idice strana 57, , , Rucní nastavení pedních sedadel". [. . . ] 153 K Kapalina v nádrzce ostikovac kontrolní svtlo . 174 240 Vcný rejstík O Obrysová svtla . 27 Ovládání autorádia multifunkcní volant . 40 Ovládání telefonu multifunkcní volant . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SKODA SUPERB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SKODA SUPERB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag