Návod k použití SIEMENS SX1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS SX1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS SX1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS SX1.


SIEMENS SX1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1529 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS SX1 (1868 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS SX1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich © Siemens AG 2003 All rights reserved. Siemens Aktiengesellschaft www. my-siemens. com SX1 Obsah Bezpecnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Vlozte SIM kartu / vlozte akumulátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Zapnutí, vypnutí / vlození kódu PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Soubory MP3 musí být umístny v adresái \MP3 na volitelné kart MultiMediaCard. Skladby MP3 lze zkopírovat z PC na kartu MultiMediaCard dvma rznými zpsoby: 1. Pipojte ctecku karet MultiMediaCard k PC a zkopírujte soubory na kartu MultiMediaCard. 58 Organizér Místo Místo setkání. Pocátecní cas, Konecný cas a Pocátecní datum, Konecné datum Vlozte cas a datum, stisknutím jakékoli klávesy pepnete mezi AM (dopoledne) a PM (odpoledne). Alarm Je-li tato funkce aktivována, zobrazí se pole Cas alarmu a Datum alarmu. Je-li pozadováno, zadejte cas/datum. Kalendá C KOrganizérKKalendá Do kalendáe lze ukládat termíny, schzky a jiné úkoly. Pro kazdý záznam lze také nastavit vyzvánní. Kalendá nabízí zobrazení · Náhled-msíc, · Náhled-týden, · Náhled-den. Správná funkce kalendáe je podmínna nastavením casu a data (str. 79). Vytvoení záznamu MoznostiKNový záznam Lze pouzít následující typy záznam: Mítink Schzka v urcitý den a cas. Výrocí Pipomínání speciálních dat (napíklad narozenin). Tyto záznamy se opakují kazdý rok. Opakovat Vyberte pozadovaný interval opakování: Není opakován, Denn, Týdn, Jednou za 14 dní, Msícn, Rocn Synchronizace Pomocí této funkce lze synchronizovat kalendá s PC. Veejný Píslusnou polozku uvidí také ostatní, kteí mají pístup k vasemu on-line kalendái, napíklad na vasem pocítaci v zamstnání. Zádný Synchronizace se provádt nebude. Vlozte údaje do následujících polí (dle zvoleného pole): Pedmt, Pedmt, Dvod Popis události. Organizér Zobrazení kalendáe Ikony pouzívané pro zobrazení dne a týdne: Mítink Poznámka Výrocí Náhled-den Polozky aktuálního dne se zobrazí v chronologickém poadí. Pipomenutí a výrocí jsou umist'ována na zacátek seznamu. K zobrazení/editování vyberte záznam a stisknte joystick. K zobrazení následujícího/ pedcházejícího dne kliknte joystickem doprava/doleva. Náhled-týden Dny týdne jsou uvedeny v sedmi sloupcích. Pipomenutí a výrocí jsou umist'ována ped 8. Schzky se zobrazují s barevnými pruhy oznacujícími casový rozsah. K zobrazení polozky v pehledu dne vyberte barevnou buku a stisknte joystick. Náhled-msíc Týdny msíce se zobrazují v ádce. [. . . ] Kapacita se pozvolna snizuje také skladováním pi vysokých ci velmi nízkých teplotách. Tím mze dojít k výraznému snízení pohotovostní doby telefonu i po úplném nabití akumulátoru. V kazdém pípad je vsak akumulátor uzpsoben k tomu, aby mohl být nabíjen a vybíjen nejmén po dobu sesti msíc od koupi telefonu. Pokud po uplynutí sesti msíc výrazn poklesne výkonnost akumulátoru, doporucujeme jej vymnit. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS SX1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS SX1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag