Návod k použití SIEMENS GIGASET SL910H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET SL910H. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET SL910H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET SL910H.


SIEMENS GIGASET SL910H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (679 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET SL910H (722 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET SL910H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Gigaset SL910H / IM3 CS / A31008-M2370-R601-1-TK19 / Cover_front. fm / 28. 12. 2011 Gratulujeme Koup za?zen Gigaset jste si zvolili zna?ku pln?Pokud chcete v?d?t vc, nav?tivte strnku www. gigaset. com. Gigaset SL910H / IM3 CS / A31008-M2370-R601-1-TK19 / Cover_front. fm / 28. 12. 2011 Gigaset SL910H / IM3 CS / A31008-M2370-R601-1-TK19 / SL910H-HS-UGIVZ. fm / 28. 12. 2011 Obsah Obsah Popis sluchtka . 40 Version 1, 15. 07. 2011 1 Gigaset SL910H / IM3 CS / A31008-M2370-R601-1-TK19 / overview. fm / 28. 12. 2011 Popis sluchtka Popis sluchtka str. 10) Kontrolka LED zprv ( Stavov li?ta ( Zobrazen obrazovka: ?obrazovka voln? [. . . ] Pokud zznam obsahuje pouze jedno ?slo, toto ?slo je ozna?eno jako standardn. poklepete na p?slu?n zznam v telefonnm seznamu. Poklepejte na mo?nost [ Ulozit]. Ulo?en zznamu v telefonnm seznamu Po?ad zznam?v telefonnm seznamu Zznamy v seznamu mohou bt ?azeny podle jmna nebo podle p?jmen. m??ete zm?nit pomoc mo?nosti [ Y P?jmen] nebo mo?nosti [ Y K?estn jm. ]. Zznamy tohoto typu jsou ?azeny na za?tek seznamu bez ohledu na to, jak zp?sob ?azen zznam?Po?ad ?azen je nsledujc: mezera | ?slice (0?9) | psmena (v abecednm po?ad) | ostatn znaky Volba zznamu z telefonnho seznamu a navigace v telefonnm seznamu Pokud telefonn seznam obsahuje tolik zznam?, ?e je nelze zobrazit sou?asn?, zobraz se v prav ?sti displeje abecedn rejst?k. u Po?adovan zznam m??ete vyhledat prochzenm seznamu ve svislm sm?ru ( u V rejst?ku m??ete poklepat na po?te?n psmeno hledanho zznamu. p?ekryt posuvnkem. Version 1, 15. 07. 2011 22 Gigaset SL910H / IM3 CS / A31008-M2370-R601-1-TK19 / direct_charges. fm / 28. 12. 2011 Pou?it telefonnho seznamu Voln pomoc telefonnho seznamu Otev?ete telefonn seznam ( str. 22). K dispozici jsou nsledujc mo?nosti: Nebo: Stiskn?te tla?tko c . se standardn ?slo zznamu ozna?en zelenou te?kou. Poklepejte na jmno zznamu. Vjimka: pokud telefonn seznam otev?ete prost?ednictvm obrazovky voln, telefonn ?slo se vlo?u p?slu?nho zznamu a pot v podrobnm nhledu poklepejte na po?adovan ?slo. Sprva zznam?z telefonnho seznamu Nhled zznamu (podrobn nhled) Otev?ete telefonn seznam ( str. Zobraz se v?echny informace souvisejc se zznamem. Poklepejte na mo?nost [ N Upravit]. prava nebo smazn jmna, p?jmen ?i ?sla: poklepejte na p?slu?n symbol ?Zru?en p?i?azen obrzku volajcho, vyzvn?n VIP nebo narozenin: poklepejte na symbol ?melodie ] nebo [ Bez p?ipom. ]. Smazn zznamu V podrobnm nhledu poklepejte na mo?nost [ Odstranit]. Poklepejte na mo?nost [ X Volna pamet ]. P?enos zznamu nebo telefonnho seznamu do jinho sluchtka P?edpoklady: u p?ijmajc i odeslajc sluchtko je p?ihl?eno ke stejn zkladn?. u Druh sluchtko a zkladna mohou odeslat a p?ijmat zznamy z telefonnch seznam?. poklepejte na mo?nost Ne. Version 1, 15. 07. 2011 23 Gigaset SL910H / IM3 CS / A31008-M2370-R601-1-TK19 / direct_charges. fm / 28. 12. 2011 Pou?it telefonnho seznamu P?enos celho telefonnho seznamu Otev?ete telefonn seznam ( str. Vyberte po?adovan p?ijmajc sluchtko. P?enos telefonnho seznamu ve formtu nav?tvenky vCard prost?ednictvm rozhran Bluetooth Odesln telefonnho seznamu: Otev?ete telefonn seznam. 26) nebo poklepejte na mo?nost [ Hledat ] a zvolte je ze seznamu Nalezen p?stroje. [. . . ] Za sv vrobky neseme plnou odpov?dnost po celou dobu jejich ?ivotnosti. posuzujeme vliv vrobku, tedy jeho vroby, po?zen, prodeje, servisu a likvidace, na ?ivotn prost?ed. Podrobn informace o ekologickch vrobcch a postupech naleznete tak na internetovch strnkch www. gigaset. com. Systm zaji?t?n ochrany ?ivotnho prost?ed Spole?nost Gigaset Communications GmbH je dr?itelem certifikt?2007 vydan spole?nost TV SD Management Service GmbH ISO 9001 (kvalita): certifikt platn od 17. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET SL910H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET SL910H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag