Návod k použití SIEMENS GIGASET SL78H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET SL78H. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET SL78H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET SL78H.


SIEMENS GIGASET SL78H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1395 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET SL78H (1357 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET SL78H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Gratulujeme Koup zazen Gigaset jste si zvolili znacku pln oddanou trvale udrzitelnmu rozvoji. Pokud chcete vdt vc, navstivte strnku www. gigaset. com. Strucn pehled Strucn pehled 1 2 3 4 5 i 16 1 2 INT 1 Rij 2008 Po 06 13 20 27 Ut 07 14 21 28 St 01 08 15 22 29 Ct 02 09 16 23 30 Pa 03 10 17 24 31 07:15 So 04 11 18 25 Ne 05 12 19 26 6 7 Volani Kalendar 3 15 14 13 12 8 9 10 4 11 5 12 11 10 9 8 6 7 13 14 15 16 Displej v klidovm stavu Stav baterie ( str. 32) Pstup k seznamm volajcch a zprv; blik: nov zprva nebo nov voln Tlactko zavsen, zapnut/vypnut Ukoncen hovoru, perusen funkce, nvrat o jednu rove v menu (krtce stisknout), nvrat do klidovho stavu (dlouze stisknout), zapnut/vypnut sluchtka (v klidovm stavu dlouze stisknout) tlactko s kzkem Zapnut/vypnut blokovn tlactek (dlouze stisknout v klidovm stavu); Pepnn mezi psanm velkch a malch psmen a cslic Seznamy zkrcen volby (Call-by-Call) ( str. 26) Oteven seznamu zkrcen volby (Call-by-Call) Zdka pro nabjen Mikrofon Tlactko R - Zptn dotaz (flash) - Zadn pauzy ve volb (dlouh stisknut) Tlactko s hvzdickou Zapnut/vypnut vyzvnn (dlouze stisknout); bhem navzanho spojen: pepnn impulzn/tnov volba (stisknte krtce); Pi zadvn textu: oteven tabulky zvlstnch znak Tlactko 1 Volba Memoboxu (hlasovho zznamnku, dlouze stisknout) Tlactko vyzvednut Pijet hovoru, oteven seznamu opakovn volby (krtce stisknout), zahjen volby telefonnho csla (dlouze stisknout) tlactko hlasitho telefonovn Pepnut z rezimu sluchtka do rezimu hlasitho telefonovn; svt: hlasit telefonovn je zapnut; blik: pchoz voln Ovldac tlactko ( str. [. . . ] v Kalendar Snzen spoteby energie Dky pouzvn spornho napjen telefon spotebuje mn proudu. Rijen 2008 Po 06 Ut 07 14 21 28 St 01 08 15 22 29 Ct 02 09 16 23 30 Pa 03 10 17 24 31 So 04 11 18 25 Ne 05 12 19 26 Snzen rdiovho vkonu (zvis na zkladn) Snzen rdiovho vkonu je mozn jen v ppad, ze tuto funkci podporuje i pouzvan zkladna. Rdiov vkon telefonu se automaticky snz podle vzdlenosti sluchtka od zkladny. Rdiov vkon sluchtka a zkladny mzete navc snzit tm, ze vyuzijete rezimy EcoModus nebo Eco-Modus+. Pette si proto nvod k obsluze telefonu. 13 20 27 Zpet Moznosti u Byl vybrn aktuln den (je zobrazen v oranzovm rmecku). u Dny, v nichz jsou jiz ulozeny termny, jsou Nastaven termnu (kalend) Sluchtko vs mze upozornit az na 30 termn. Vroc zaznamenan do telefonnho seznamu se automaticky pevezmou do kalende ( str. Mzete nastavit, zda chcete zobrazit grafick kalend v klidovm stavu ci nikoliv. Pitom v klidovm stavu: Kalendar Moznosti Kalendar na displeji ( = zobrazit) Funkci zapnete nebo vypnete stisknutm tlactka Zmenit ( = zapnuto). podbarveny oranzovou barvou. u Pokud jiz byly vlozeny termny, oteve se seznam termn ulozench pro dan den. u Pokud zatm nebyly vlozeny zdn termny, otevete ihned okno zadn dat pro nov termn. Cas: Hodiny/minuty zadejte jako ctymstn cslo. 34 Nastaven termnu (kalend) Text: Zadejte text (maximln 16 znak). Zvonn termnu mzete vypnout nebo na n odpovdt (v zvislosti na pouzit zkladn): Vyp. nebo (zvis na zkladn): SMS Stisknutm dialogovho tlactka odpovte na zvonn termnu SMS zprvou. Upozornn Pokud jste ulozili 30 termn, muste nejprve vymazat nkter z termn, abyste mohli zalozit dals. Upozornn Bhem voln je termn signalizovn pouze krtkm tnem. Signalizace termn a vroc Termn je signalizovn v klidovm stavu po dobu 60 vtein vybranou melodi vyzvnn ( str. Zobraz se zadan text, datum a pesn cas. V ppad vroc se zobraz jmno a u termn vlozen text s datem a casem. Sprva termn v Kalendar prava jednotlivch termn r/q V grafickm kalendi zvolte den a stisknte tlactko w. (Dny, v nichz jsou jiz ulozeny termny, jsou v kalendi podbarveny oranzovou barvou. ) Vyberte termn danho dne. Schzka 03. 11. 08 Vyp. q 15:38 Mte nsledujc moznosti: Zobraz. Nebo: Moznosti Otevete menu k proveden zmny, smazn a aktivace/ deaktivace. Vymazn vsech termn z kalende V mscnm nhledu: Moznosti Smazat vsechny schuz. Vsechny termny budou vymazny. 35 Nastaven budku Zobrazen nepijetch termn, vroc Nepijat termny/vroc ( str. 29) se v nsledujcch ppadech uloz do seznamu Zmeskane budiky: u Nepijmete termn/vroc. Zmeskan termn se zobraz s nzvem termnu, zmeskan vroc s pjmenm a jmnem. Je-li v seznamu ulozeno 10 zznam, smaze se pi dalsm zvonn termnu ten nejstars. Nastaven budku Pedpoklad: datum a cas jsou nastaven ( str. Nestisknete-li zdn tlactko, zopakuje se alarm budku dvakrt vzdy po pti minutch, potom se buzen vypne. Bhem voln je buzen signalizovno pouze krtkm tnem. Zapnut/vypnut a nastaven budku Vypnut buzen/opakovn po pauze (rezim Snooze) Pedpoklad: zazn alarm budku. Po druhm opakovn se buzen zcela vypne. 36 Pouzit sluchtka k funkci sledovn zvuk Pouzit sluchtka k funkci sledovn zvuk Je-li rezim sledovn zvuk zapnut, zavol se po dosazen urcen hladiny hluku ulozen clov cslo. [. . . ] Vyvolejte prostednictvm [Nastaven] [Vlastnosti zazen] Klepnte na [Aktualizace firmwaru] Bude zahjena aktualizace firmwaru. Display vaseho telefonu bude vypnut, tlactka cten zprv f a hlasitho telefonovn d blikaj. zlozku [Zazen] Postup v ppad chyby Pokud vs telefon po proveden aktualizace sprvn nefunguje, opakujte proces aktualizace. Pokud ji nelze navzat spojen s PC, postupujte takto: Odpojte od telefonu datov kabel USB Vythnte baterii ( str. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET SL78H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET SL78H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag