Návod k použití SIEMENS GIGASET SL560

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET SL560. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET SL560 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET SL560.


SIEMENS GIGASET SL560 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1228 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET SL560 (1105 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET SL560

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. www. gigaset. com Gigaset SL560 Gigaset SL560 / cs / A31008-M1710-R611-2-TK19 / overview. fm / 20/10/08 Strucn pehled penosn cst Strucn pehled penosn cst 18 17 16 INT 1 V 1 2 15. 11. 05 ? 09:45 SMS 15 14 13 12 3 4 5 11 10 9 8 6 7 6 Tlactko s kzkem Zapnut/vypnut blokovn tlactek (dlouze stisknout v klidovm stavu) Pepnn mezi psanm velkch a malch psmen a cslic 7 Tlactko seznamu zkrcen volby (Call-byCall) Oteven seznamu zkrcen volby a Call-byCall csel 8 Zdka pro headset a rozhran poctace 9 Mikrofon 10 Tlactko R - Zptn dotaz (flash) - Zadn pauzy ve volb (dlouze stisknout) 11 Tlactko s hvzdickou Zapnut/vypnut vyzvnn (dlouze stisknout), bhem navzanho spojen: pepnn pulsn/tnov volba (krtce stisknout) Oteven tabulky zvlstnch znak 12 Tlactko 1 Memobox (dlouze stisknout) 13 Tlactko vyzvednut Pijet hovoru, oteven seznamu opakovn volby (krtce stisknout), zahjen volby telefonnho csla (dlouze stisknout); Pi psan SMS zprvy: odesln SMS 14 Tlactko hlasitho telefonovn Pepnut z rezimu sluchtka do rezimu hlasitho telefonovn; Svt: hlasit telefonovn je zapnut; Blik: pchoz voln 15 Ovldac tlactko (str. 16) 17 Intenzita signlu i (siln az slab) | blik: bez signlu 18 Bluetooth je aktivn (str. 47) Strucn pehled zkladna 1 Displej (zobrazovac pole) v klidovm stavu 2 Stav nabit akumultoru = e V U (przdn az pln) = blik: akumultor tm vybit e V U blik: akumultor se nabj 3 Dialogov tlactka (str. [. . . ] Pes tuto SMS zprvu dostane vs SMS partner vase SMS telefonn cslo s aktulnm ID a mze ho ulozit do svho telefonnho seznamu. Je-li ID neplatn, SMS zprva se nedoruc. podmnkch poskytovatele sluzeb se informujte jest ped provedenm novho zadn, resp. Zmte zadn o vce dcch: Centr. SMS: Ano zvolte, jestlize maj bt SMS zprvy odeslny pes toto SMS centrum. Zapiste cslo SMS sluzby a vlozte hvzdicku, jestlize vs poskytovatel sluzeb podporuje osobn postovn schrnky. 60). O nabzench sluzbch a zvlstnch Upozornn: Informujte se prosm u svho poskytovatele sluzeb, co muste zohlednit pi zadvn servisnch telefonnch csel, chcete-li pouzvat osobn postovn schrnky (pedpoklad: vs provozovatel st tuto funkci podporuje). Odesln SMS pes jin SMS centrum SMS centrum (2 az 4) aktivujte jako Odeslete SMS zprvu. centrum pro odesln. Toto nastaven plat pouze pro SMS zprvu, kter bude odeslna jako pst. Potom se opt automaticky nastav SMScentrum 1. 32 Gigaset SL560 / cs / A31008-M1710-R611-2-TK19 / sms_BRD_neutral. fm / 20/10/08 SMS (textov zprvy) SMS informacn sluzby Od poskytovatele sluzeb si mzete nechat poslat prostednictvm SMS zprv urcit informace (nap. Informace o nabzench informacnch sluzbch a jejich cench zskte u svho poskytovatele sluzeb. Ulozit zaznam Zvolte a stisknte OK. SMS na telefonnch stednch v ppad, ze je penos telefonnho csla (CLIP) zprostedkovn az na pobocku telefonn stedny. Vyhodnocen CLIP telefonnho csla SMS centra probh ve vasem telefonu Gigaset. odeslnm SMS zprvy na sv vlastn cslo: jednou s provolbou a jednou bez provolby. u Pi odesln SMS zprvy je vase telefonn cslo odeslatele ppadn odeslno bez csla pobocky. Odesln a pjem SMS zprv na ISDN stednch je mozn pouze pes MSN cslo pidlen vas zkladn. u SMS zprvu mzete pijmout pouze Zzen/objednn informacn sluzby Objednn informacn sluzby w SMS sluzby s Zvolte informacn sluzbu. Poslat Stisknte dialogov tlactko. Zzen informacn sluzby Pot: Zvolte informacn sluzbu (viz vse). Stisknte dialogov tlactko. Ulozit zaznam Zvolte a stisknte OK. Zmenit ~ Zmna polozky informacn sluzby Pot: Zvolte informacn sluzbu (viz vse). Zobraz. Zmenit Zapnut/vypnut SMS funkce Po vypnut jiz nemzete pijmat SMS jako textov zprvy a z telefonu jiz nelze SMS zprvy ani odeslat. Nastaven, kter jste provedli pro odesln a pijmn SMS zprv (csla SMS center), i zznamy v seznamech dorucench zprv a koncept, zstanou i po vypnut ulozen. nebo: 1 OK Zapnte funkci SMS (tovrn nastaven). Stisknte dialogov tlactka. Ulozte zadn jednotlivch zmn pomoc Ulozit nebo Moznosti Ulozit zaznam OK. Smazn informacn sluzby Pot: Zvolte informacn sluzbu (viz vse). Zobraz. Otevete menu. 33 Gigaset SL560 / cs / A31008-M1710-R611-2-TK19 / sms_BRD_neutral. fm / 20/10/08 SMS (textov zprvy) SMS, odstrann chyb Chybov kdy pi odesln E0 Je zapnuto trval potlacen telefonnho csla (CLIR) nebo nen povolen penos telefonnho csla. FD Chyba pi navazovn spojen se SMS centrem, viz sekce , , Otzky a odpovdi". SMS zprva je pedctna. Pozdejte svho poskytovatele sluzeb o aktivaci tto sluzby (mze bt zpoplatnno). Otzky a odpovdi V nsledujc tabulce jsou uvedeny chybov situace a jejich mozn pciny a tak pokyny k odstrann tchto chyb. Nen mozn odeslat zprvy. Provozovatel mobiln st a poskytovatel SMS sluzby pevn st neuzaveli dohodu o spoluprci. Koncov pstroj je u poskytovatele SMS sluzby evidovn jako pstroj, kter nepracuje s SMS v pevn sti, tzn. [. . . ] Nastaven psan velkch nebo malch psmen nebo cslic se zobraz na displeji. Jestlize toto psmeno odpovd pozadovanmu psmenu, potvrte jej stisknutm dalsho tlactka. Jestlize psmeno zvolen funkc EATONI neodpovd vasemu pozadavku, stisknte opakovan krtce tlactko s kzkem #, az se pozadovan psmeno objev v zobrazovacm dku inverzn zobrazen a tm bude peneseno do textovho pole. Jestlize tlactko s kzkem # stisknte dlouze, pejdete z rezimu , , Abc" do , , 123", z , , 123" do , , abc" a z , , abc" do , , Abc". Vypnut/zapnut funkce pomoci pi vkldn textu Pedpoklad: psete SMS zprvu. Zadejte text. Psan SMS zprvy (s pomoc pi vkldn textu) Funkce pomoci pi vkldn textu EATONI vm pomh pi psan SMS zprv. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET SL560

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET SL560 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag