Návod k použití SIEMENS GIGASET SL400

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET SL400. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET SL400 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET SL400.


SIEMENS GIGASET SL400 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1266 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET SL400 (2052 ko)
   SIEMENS GIGASET SL400 (3323 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET SL400

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. 2011 Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'. INSPIRING CONVERSATION. 004LS Gigaset SL400 vs kvalitn spolecnk Gigaset SL400 vs kvalitn spolecnk Blahopejeme - drzte v rukou mal a nejtens Gigaset, kter existuje. Nasazuje novou laku nejen klvesnic a rmem z kvalitnho kovu, barevnm displejem TFT 1, 8 palce, ale tak svmi vnitnmi hodnotami. [. . . ] SMS zprvu mzete svmu SMS partnerovi odeslat pes svou osobn postovn schrnku. Pes tuto SMS zprvu dostane vs SMS partner vase SMS telefonn cslo s aktulnm ID a mze ho ulozit do svho adrese. Je-li ID neplatn, SMS zprva se nedoruc. Nastaven SMS centra SMS zprvy jsou pedvny prostednictvm SMS center provozovatel sluzeb. Do vaseho telefonu muste zadat SMS centrum, jehoz prostednictvm budete zprvy odeslat resp. SMS mzete pijmat z kazdho ze zadanch SMS center, jestlize jste se zaregistrovali u svho provozovatele sluzeb. Vase zprvy SMS se odeslaj pes SMS centrum, kter je zaznamenno jako odeslac centrum. K odesln aktuln zprvy vsak mzete jako centrum pro odesln aktivovat libovoln jin SMS centrum ( str. Nen-li zaznamenno zdn SMS servisn centrum, skld se SMS menu pouze ze zznamu Nastaveni. Vsechny SMS zprvy ulozen v tto schrnce budou smazny. Aktivace nastavte na Vyp. . Ppadn Deaktivace ochrany kdem PIN Zabezpeceni: nastavte na Vyp. PIN postovn schrnky se vrt na 0000. Zmna nzvu postovn schrnky v Nastaveni Schranky SMS s (vyberte postovn schrnku) Upravit ~ Stisknte dialogov tlactko. Stisknte dialogov tlactko. Ulozit 45 SMS (textov zprvy) podmnkch provozovatele sluzeb se informujte jest ped provedenm novho zadn, resp. Zmte zadn o vce dcch: Aktivni odesilani: Moznost Ano vyberte, jestlize maj bt SMS zprvy odeslny pes toto SMS centrum. Sluzba SMS Cislo SMS centra: Zapiste cslo SMS sluzby a vlozte hvzdicku, jestlize Vs provozovatel sluzeb podporuje osobn postovn schrnky. Ulozit Stisknte dialogov tlactko. Zadn/zmna SMS centra O nabzench sluzbch a zvlstnch Informacn sluzby SMS Od provozovatele sluzeb si mzete nechat poslat prostednictvm SMS zprv urcit informace (nap. Informace o nabzench informacnch sluzbch a jejich cench zskte u svho provozovatele sluzeb. Zzen/objednn informacnch sluzeb Objednn informacn sluzby v SMS sluzby s Poslat Zvolte informacn sluzbu. Ulozit Stisknte dialogov tlactko. Vyberte przdnou polozku, ppadn ji Upozornn Informujte se prosm u svho provozovatele sluzeb, co muste zohlednit pi zadvn servisnch telefonnch csel, chcete-li pouzvat osobn postovn schrnky (pedpoklad: vs provozovatel st tuto funkci podporuje). Zmna zznamu informacn sluzby Moznosti Zvolte informacn sluzbu (viz vse). Ulozit Stisknte dialogov tlactko. Odesln SMS pes jin SMS centrum Smazn informacnch sluzeb centrum k odesln SMS zprv. Potom se opt automaticky nastav SMS centrum 1. Centrum SMS (2 az 4) aktivujte jako Zvolte informacn sluzbu (viz vse). Smazat zaznam Vyberte a stisknte OK. 46 SMS (textov zprvy) SMS zprvy na telefonnch stednch u Zprvu SMS mzete pijmout pouze Zapnut/vypnut funkce SMS Po vypnut jiz nemzete pijmat SMS jako textov zprvy a z telefonu jiz nelze SMS zprvy ani odeslat. Nastaven, kter jste provedli pro odesln a pijmn SMS zprv (csla SMS center), i zznamy v seznamech dorucench zprv a koncept, zstanou i po vypnut ulozen. Q OK Vypnut SMS funkce nebo: OK Zapnut SMS funkce (tovrn nastaven). v ppad, ze je penos telefonnho csla (CLIP) zprostedkovn az na pobocku telefonn stedny. Vyhodnocen CLIP telefonnho csla SMS centra probh ve vasem telefonu Gigaset. [. . . ] 62) Pkon zkladnov stanice SL400 V pohotovostnm stavu Bhem hovoru SL400A asi 1, 1 W asi 1, 2 W asi 1, 2 W asi 1, 3 W 78 Dodatek Vseobecn technick daje Standard DECT Standard GAP Pocet kanl Frekvencn psmo Duplexn provoz Kanlov rastr Datov tok Modulace Kdovn eci Vyslac vkon Dosah podporovn podporovn 60 duplexnch kanl 1 8801 900 MHz casov multiplex, dlka rmce 10 ms 1 728 kHz 1 152 kbit/s GFSK 32 kbit/s 10 mW, stedn vkon na jeden kanl az 300 m ve volnm ternu, az 50 m v budovch 230 V ~/50 Hz Psan a prava textu Pi psan textu plat nsledujc pravidla: u Kazdmu tlactku mezi Q a O je piazeno nkolik psmen a znak. Zvolte pozadovan znak, stisknte dialogov tlactko Vlozit a znak se vloz na pozici kurzoru. u Stisknte dialogov tlactko , pokud chcete vymazat znak vlevo od kurzoru. u Pi prav zznam v adresi se prvn psmeno automaticky napse velk, nsleduj mal psmena. Napjen zkladny elektrickm proudem Podmnky prosted za +5 C az +45 C; 20 % az provozu 75 % relativn vlhkosti vzduchu Druh volby MFV (tnov)/ IWV (impulsn) Nastaven psan velkch/malch psmen nebo cslic Rezim zadvn text pepnete opakovanm stisknm tlactka s kzkem #. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET SL400

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET SL400 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag