Návod k použití SIEMENS GIGASET SL37H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET SL37H. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET SL37H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET SL37H.


SIEMENS GIGASET SL37H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (889 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET SL37H (771 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET SL37H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. www. gigaset. com Gigaset SL37H Gigaset Strucn pehled sluchtko Strucn pehled sluchtko 17 16 INT 1 V 1 2 15. 11. 07 ? 09:45 SMS 3 15 14 13 12 4 5 11 10 9 8 6 7 Vidte pklad zobrazen displeje sluchtka, kter je pihlsen na zkladn podporujc penos SMS zprv. Upozornn: 1 Displej (zobrazovac pole) v klidovm stavu 2 Stav nabit akumultoru = e V U (przdn az pln) = blik: akumultor tm vybit e V U blik: akumultor se nabj 3 Dialogov tlactka (str. 9) 4 Tlactko zprv Pstup k seznamm volajcch a zprv; Blik: nov zprva nebo nov voln 5 Tlactko zavsen, zapnut/vypnut Ukoncen hovoru, perusen funkce, nvrat o jednu rove v menu (krtce stisknout), nvrat do klidovho stavu (dlouze stisknout), zapnut/vypnut sluchtka (v klidovm stavu dlouze stisknout) 6 Tlactko s kzkem Zapnut/vypnut blokovn tlactek (dlouze stisknout v klidovm stavu); Pepnn mezi psanm velkch a malch psmen a cslic 7 Tlactko seznamu zkrcen volby (Call-by-Call) Oteven seznamu zkrcen volby a Call-by-Call csel 8 Zdka na headset a rozhran poctace 9 Mikrofon 10 Tlactko R - Zptn dotaz (flash) - Zadn pauzy ve volb (dlouze stisknout) 11 Tlactko s hvzdickou Zapnut/vypnut vyzvnn (dlouze stisknte), bhem navzanho spojen: Pepnn impulsn/tnov volba (krtce stisknout); Oteven tabulky zvlstnch znak 12 Tlactko 1 Volba hlasovho zznamnku (dle zkladny)/ Memobox (dlouze stisknout) 13 Tlactko vyzvednut Pijet hovoru, oteven seznamu opakovn volby (krtce stisknout), zahjen volby telefonnho csla (dlouze stisknout); Pi psan SMS zprvy: odesln SMS 14 Tlactko hlasitho telefonovn Pepnut z rezimu sluchtka do rezimu hlasitho telefonovn; Svt: hlasit telefonovn je zapnut; Blik: pchoz voln 15 Ovldac tlactko (str. 26) 17 Intenzita signlu i (siln az slab) | blik: bez pjmu 1 Obsah Obsah Strucn pehled sluchtko . [. . . ] Sledovn zvuk smuje na vsechna sluchtka, kter jsou v rezimu Walk. -Talk. Sluchtko se vrt do normlnho rezimu Walk. -Talk. Talk. , nejsou uz pro voln dosaziteln. snizuje. u Provozn doba sluchtek se podstatn Nastaven sluchtka Sluchtko je pednastaveno jiz z vroby. Nastaven vsak mzete podle poteby individuln mnit. Zapnut/vypnut funkce Walk. -Talk. v Volani Wak. -Talk. Stisknutm dialogovho tlactka otevete menu. Rychl pstup k funkcm a cslm Lev dialogov tlactko a cseln tlactka Q a 2 az O mzete obsadit vzdy jednm telefonnm cslem nebo jednou funkc. spustn funkce potom probh jednm stisknutm tlactka. 18 Nastaven sluchtka Obsazen cselnho/levho dialogovho tlactka Pedpoklad: cseln tlactko nebo lev dialogov tlactko jest nen obsazeno cslem ani funkc. K vbru je nsledujc: Zkracena volba / Zvlastni seznam Obsazen tlactka telefonnm cslem z telefonnho seznamu nebo seznamu zkrcen volby (Call-by-Call). v seznamu zkrcen volby (Call-by-Call), neprojev se to v obsazen cselnch, resp. Sledovani zvuku Obsazen tlactka menu nabdkou k nastaven a zapnut sledovn zvuk (viz str. Budik Obsazen tlactka menu nabdkou k nastaven a zapnut budku (viz str. Je-li lev dialogov tlactko obsazeno, zobraz se v dolnm dku displeje zvolen funkce resp. v seznamu zkrcen volby (Call-by-Call). Spustn funkce, navolen csla V klidovm stavu sluchtka dlouze stisknte cseln tlactko, pop. u Oteve se menu funkce. Zmna obsazen tlactka Dialogov tlactko tlactko. 19). Stisknte dlouze lev dialogov Cseln tlactko Zmenit Cseln tlactko krtce stisknte. 19). Zmna jazyka na displeji Texty na displeji mze pstroj zobrazovat v rznch jazycch. Jestlize jste nedopatenm nastavili vm nesrozumiteln jazyk: w N 4 Stisknte postupn tlactka. s Zvolte sprvn jazyk a stisknte OK. 19 Nastaven sluchtka Nastaven displeje Mzete volit ze cty barevnch schmat a nkolika stup kontrastu. r Ulozit Zmna spoice displeje w Displej Sporic displeje s Pejdte na dek Vyber:. 32). Nastaven podsvcen displeje V zvislosti na tom, zda je nebo nen sluchtko vlozeno v nabjecce, mzete nastavit podsvcen displeje. Dlouze stisknte (klidov stav). Nastaven spoice displeje V klidovm stavu mze pstroj zobrazovat obrzek ze Spavce souboru (str. V urcitch situacch se spoic displeje nezobrazuje, napklad bhem hovoru, nebo je-li sluchtko odhlseno. Pekrv-li spoic displeje zobrazen, stisknte krtce a nebo w k zobrazen klidovho displeje s hodinami a datem. Upozornn: Pi nastaven Zap. [. . . ] Ty se po stisknut tlactka zobrazuj ve vbrovm dku pmo pod textovm polem (nad dialogovmi tlactky). Pevezme se do textovho pole. Psan SMS/jmna (bez pomoci pi vkldn textu) Ke vlozen psmena/znaku vcekrt stisknte odpovdajc tlactko. 32 Dals funkce pes rozhran poctace SMS 572(1) Ahoj Pete, dnes nemohu pijt. Pi 1 2 3 4 5 Dals funkce pes rozhran poctace Sluchtko mze pomoc Bluetooth (str. Pokud chcete pouzt pipojen pes Bluetooth, muste mt poctac vybaven odpovdajcm donglem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET SL37H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET SL37H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag