Návod k použití SIEMENS GIGASET SL100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET SL100. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET SL100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET SL100.


SIEMENS GIGASET SL100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2587 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET SL100 (2346 ko)
   SIEMENS GIGASET SL100 (1815 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET SL100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vysvtlete jejich obsah svm dtem a upozornte je na nebezpec pi pouzvn telefonu!Dbejte laskav pi pouzvn telefonu vsech zkonnch pedpis a mstnch ustanoven. Bhem telefonovn drzte telefon u ucha, kter je od kardiostimultoru vzdlenjs. Napt (V) uveden na sovm konektoru nesm bt pekroceno. 3 Vyzvnc tn (str. [. . . ] 61). J Napiste obvyklm zpsobem text zprvy. Smazat G J Slova nevytvoen pomoc funkce T9: G Moznosti Na konci slova otevete menu text. u Standardn zvuky Vlastn animace u Vlastn obrzky -- Vlastn zvuky Vyberte rozsah. Zvuky jsou indikovny zstupnm znakem. Poznmka Jednotliv psmena ve slov navrzenm funkc T9 nelze upravit bez pedchozho vypnut tto funkce. Vtsinou bv snazs napsat cel slovo znovu. Pouzit registrovan obchodn znmky T9 Text Input je chrnno patenty: U. S. 0 842 463 (96927260. 8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a dals patenty jsou projednvny v rznch sttech. G Vybrat G Vybrat 38 Zprvy Zobrazit K vbru ze seznamu Vlastn obrzky/ Vlastn animace je teba nejdve otevt nhled. Nastaven novho profilu: G Vyberte profil. Poznmka Reprodukce je mozn pouze u telefon, kter tuto funkci podporuj. Cslo sdl provozovatel st. SMS profily MenuKZprvyKSMS profily Pjemce Zadejte standardnho pjemce tohoto odeslacho profilu nebo oh vyberte z telefonnho seznamu. Typ zprvy Nastaviteln Pi kazdm odesln zprvy budete dotzni na typ zprvy. Nov Heslo (kd) obdrzte ppadn od provozovatele st. Aktivovat SMS profil Mzete zmnit aktivn profil. G Vyberte profil. Aktuln profil bude oznacen. Vybrat Bez ohledu na toto nastaven se mzete rozhodnout ped odeslnm SMS, kter profil chcete pouzt (viz menu Text MoznostiKPoslat s. . . , str. Poctecn nastaven odpovd vlozen SIM kart. Zprvy Doba Zadejte dobu, po nz se m platnosti centrum sluzeb pokouset dorucit zprvu: Nastaviteln, 1 hodina, 3 hodiny, 6 hodin, 12 hodin, 1 den, 1 tden, Maximum* * Maximln doba, kterou povoluje provozovatel st. Zobraz se vsledek. . =+-*/ # Pocetn operace . =+-*/ Opakovan stisknte prav dialogov tlactko: . 0 Pidat (pidrzet dlouze). 44 Vyzvn. /Zvuky Hlasitost U vsech zvuk si mzete nastavit hlasitost. Vyzvnn si mzete nastavit v rznch situacch tak, aby odpovdalo vasemu vkusu. j Displej: Vyzvnn vypnuto. Poznmka Ujistte se, ze jste pijali voln dve, nez si telefon pilozte k uchu. d Vibrace Pokud nechcete bt ruseni vyzvnnm, mzete si msto nj aktivovat vibrace. Vibrace lze zapnout tak jako doplnk k vyzvnn telefonu (napklad v hlucnm prosted). Bhem nabjen akumultoru nebo s pipojenou sadou Car Kit do automobil je tato funkce deaktivovna. voln Stisknte. Potvrte. castnkm ulozenm v telefonnm seznamu mzete piadit rzn vyzvnn. G Vybrat Vybrat Vyzvn. /Zvuky Zvuk skupinovho voln Skupinm mzete piadit rzn vyzvnn. 45 L Vce zvuk Filtrovn p. voln Akusticky, resp. vibracemi jsou signalizovna pouze voln s telefonnm cslem, kter je ulozeno v telefonnm seznamu a nebo je piazeno nkter skupin. Pokud voln nepijmete, pesmruje se do hlasov schrnky (je-li nastavena, str. Poznmka G Vyberte: Rodina Ptel Ostatn VIP Vybrat G Stisknte. Potvrte. Vybrat l Displej: je-li aktivn filtr pchozch voln. Tny tlactek Ostatn voln, Zvuk budku, Zvuk zprvy Vybrat Nastavte druh akustickho potvrzen stisku tlactek: Cvaknut nebo Tn nebo Bez zvuku G Stisknte. [. . . ] Kapacita se pozvolna snizuje tak skladovnm zvlst pi vysokch ci velmi nzkch teplotch. Tm mze dojt k vraznmu snzen pohotovostn doby telefonu i po plnm nabit akumultoru. V kazdm ppad je vsak akumultor uzpsoben k tomu, aby se mohl nabjet a vybjet nejmn po dobu sesti msc od zakoupen telefonu. Pokud po uplynut sesti msc vrazn poklesne vkonnost akumultoru, doporucujeme jej vymnit. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET SL100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET SL100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag