Návod k použití SIEMENS GIGASET SL1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET SL1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET SL1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET SL1.


SIEMENS GIGASET SL1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1511 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET SL1 (1481 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET SL1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] EN Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschft der Siemens AG fortfhrte. [. . . ] Ukoncen: stisknte dialogov tlactko . 13 Pouzit telefonnho a dalsch seznam Pouzit telefonnho a dalsch seznam Telefonn seznam a seznam zkrcen volby V telefonnm seznamu a v seznamu zkrcen volby mzete ulozit az 200 telefonnch csel. Ke kazdmu zznamu v telefonnm seznamu mzete pipojit vroc a zznam oznacit jako , , VIP". Seznam zkrcen volby je zvlstn telefonn seznam, do kterho si mzete ulozit zvlst' dlezit telefonn csla, napklad soukrom telefonn csla nebo pedvolby provozovatel st (takzvan csla , , Call-by-Call") apod. Obsluha seznamu zkrcen volby je stejn jako obsluha telefonnho seznamu, vyjma ulozen zznam. Pi zadvn jmen mzete vyuzt funkci EATONI pro urychlen zadvn text (str. Pi zadn jmna mzete vlozit odpovdajc pauzu pomoc , s Vlozit pauzu OK pop. zhruba dvousekundovm stisknutm tlactka S. Telefonn cslo - ulozen do telefonnho seznamu s (otevt telefonn seznam); Novy zaznam OK ; ~ (zadat telefonn cslo); s (na dals dek) ~ (zadn jmna); (otevete menu), Ulozit zaznam OK . (Pokud chcete po zadn jmna dodatecn zadat vroc: pomoc s pejdte do dku Vyroci:, stisknte dialogov tlactko Zmenit a zadejte datum. Vroc smazete tak, ze v zznamu telefonnho seznamu v dku Vyroci stisknete dialogov tlactka Zmenit, po zmn displeje Smazat a po dals zmn displeje Ulozit. Upozorovac zvonn na vroc Vroc je signalizovno zvolenou vyzvnc melodi na penosnm pstroji. Na displeji je pslusn zznam v telefonnm seznamu oznacen symboly , , , . i Pokud je vs telefon pipojen k pobockov stedn, muste ppadn jako prvn cslici zznamu v telefonnm seznamu zadat pedvolbu. 14 Pouzit telefonnho a dalsch seznam Ulozen telefonnho csla v seznamu zkrcen volby V seznamu zkrcen volby lze az devti zznamm pidlit vzdy po jedn cslici (0, 2-9). Pokud pak stisknete dlouze nkterou z uvedench cslic a tlactko vyzvednut c, vytoc se okamzit telefonn cslo, kter je piazeno dan cslici. C (oteven seznamu zkrcen volby); Novy zaznam OK ; ~ (zadat telefonn cslo); s (na dals dek) ~ (zadn jmna); (otevete menu), Ulozit zaznam OK . (Pokud chcete po zadn jmna dodatecn zadat cslici zkrcen volby: tlactkem s pejdte do dku Tlacitko:, pomoc r vyberte pro dan telefonn cslo jednu cslici [0, 29], stisknte dialogov tlactko Ulozit. ) a dlouze stisknte (nvrat do klidovho stavu). Jiz pidlen cslice nelze zadat podruh. Volba pomoc telefonnho seznamu/seznamu zkrcen volby s pop. C (oteven telefonnho seznamu); s (vbr zznamu); c. Sprva telefonnho seznamu, pop. seznamu zkrcen volby Pokud chcete pouzt nkterou z nsledujcch funkc menu, stisknte tlactko telefonnho seznamu s, pop. C; ~ (zadn poctecnho psmene); ppadn listujte pomoc s nebo ~ zadejte dals prvn psmeno jmna; c. Pouzit cislo Zmenit zaznam Smazat zaznam Zaznam jako VIP Kopir. a zmenit Poslat zaznam Smazat seznam Poslat seznam Volna pamet Plat jen pro telefonn seznam (s) Plat jen pro telefonn seznam (s) Pokud jste vybrali zznam a chcete ho zobrazit nebo zmnit, stisknte dialogov tlactko Zobraz. a pot Zmenit. Funkce , , oznacit jako VIP" a , , koprovat a zmnit" Telefonn zznamy zvlst dlezitch volajcch mzete oznacit jako VIP (Very Important Person velmi dlezit osoba), tzn. Pokud nechcete zadvat podobn zznam dvakrt, mzete zalozit kopii a pak tento zznam zmnit. 15 Pouzit telefonnho a dalsch seznam Posln jednotlivho zznamu pop. celho seznamu na penosn pstroj Jednotliv zznamy nebo kompletn seznamy mzete penset na jin penosn pstroj SL 1, S1 nebo C2 pihlsen na tze zkladnov stanici nebo na penosn pstroje Comfort ady Gigaset 4000, 3000 a 2000. [. . . ] Nastaven psan velkch nebo malch psmen nebo cslic se zobraz na displeji. Pi zadvn do telefonnho seznamu se v dolnm dku displeje zobrazuje , , A" nebo , , a". Poad zznam v telefonnm seznamu 1. ostatn znaky Vlozenm mezery ped jmno doshnete zmny v abecednm azen zznam. , , 1Ute", , , 2Karla", , , 3Albert"). Funkce pomoci pi vkldn textu Funkce pomoci pi vkldn textu EATONI podporuje psan jmen (telefonn seznam, seznam zkrcen volby nebo seznam elektronick posty). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET SL1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET SL1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag